Ostrava má Centrum hyperbarické medicíny

stetoskop, zdravotnictví

nově zřídila samostatné Centrum hyperbarické medicíny, které až dosud bylo součástí oddělení Anesteziologie a resuscitace (ARO). Zřízení samostatně fungujícího oddělení by mělo umožnit další rozvoj hyperbarické medicíny v tomto zdravotnickém zařízení.

Specializované pracoviště může snadněji získat granty, odborně vzdělávat nové lékaře nebo se účastnit konferencí a seminářů, řekl mluvčí nemocnice Jiří Maléř.

Hyperbarická medicína pomáhá pacientům s chronickými i akutními zdravotními potížemi – jde především o otravy oxidem uhelnatým, plicní embolie, dekompresní onemocnění potápěčů nebo náhlou hluchotu. „Rozhodli jsme se od ledna zřídit samostatný primariát centra hyperbarické medicíny. Důvody jsou prosté, jedná se o kvalitní, specializované pracoviště, které je navíc jediné na celé Moravě,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Nykel.

Primářem nového centra se stal Michal Hájek, který je zároveň předsedou České společnosti hyperbarické a letecké medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem dalších odborných společností.

„Celkem 16 lékařů bude od nynějška zajišťovat provoz fifejdského hyperbarického pracoviště, zejména formou telefonických příslužeb. Jde jednak o interní lékaře z oddělení ARO, interny či chirurgie a jednak o lékaře externí, kteří nám budou vypomáhat v rámci dohod,“ řekl Hájek.

Přestože je podle Maléře v České republice v provozu 13 hyperbarických komor, pouze jedna je na území Moravy a Vysočiny. Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava tak zabezpečuje péči o pacienty z několika regionů.

„Držíme pohotovost 24 hodin denně pro akutní případy. Pacienti jsou k nám přiváženi pozemní i vzdušnou cestou ze spádové oblasti, která činí kolem 4,5 milionu obyvatel. Naše fungování tedy lze označit za výrazně nadregionální. Například v tomto týdnu nám sem převezli oxidem uhelnatým intoxikovaného pacienta z Brna,“ uvedl Hájek.

Hyperbarická komora Městské nemocnice Ostrava je v provozu od 1965. Za více než 46 let jejího fungování jí prošlo přes 17.000 pacientů.

Ohodnoťte tento článek!