Ostrava už má lékařskou fakultu

Středoškoláci dostali možnost od podzimu studovat všeobecné lékařství také v Ostravě. Ostravská univerzita už k tomu má všechna potvrzení a především nezbytnou akreditaci ministerstva školství.

Administrativní proces skončil, univerzita teď dělá praktické kroky. Tedy všechno pro to, aby do prvního ročníku nové lékařské fakulty, která vznikne přeměnou stávající fakulty zdravotnických studií, mohlo nastoupit zhruba sto studentů. „Podmínky přijímacího řízení pro obor všeobecné lékařství na nové lékařské fakultě najdou zájemci na webu univerzity od pondělí 24. května a v tisku,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Studenti se budou moci také obracet na speciální telefonní linku studijního oddělení, kde se dozvědí detaily o přijímacím procesu. Přijímací zkoušky by se měly konat v červenci. „Zájemci, kteří splní určité podmínky a umístí se nejvýše v bodovaném pořadí uchazečů, budou moci být přijati bez zkoušek. Další kandidáti budou skládat zkoušky z biologie, chemie a fyziky, a to formou testů,“ upřesnil Močkoř.

Proděkanka fakulty zdravotnických studií, která se v září přejmenuje na lékařskou fakultu, Ivona Závacká uvedla, že už jsou podepsány smlouvy s některými pedagogy, kteří tu budou učit. Další se budou uzavírat po ukončení výběrových řízení, která nyní probíhají. „Pro výuku na plnohodnotné lékařské fakultě počítáme se dvěma stovkami odborníků,“ upřesnila Závacká. Studenti se budou učit v budovách současné fakulty zdravotnických studií v Zábřehu, docházet budou také do ostravské fakultní nemocnice. Její ředitel Svatopluk Němeček uvedl, že nemocnice je na studenty připravena, mnozí její odborníci budou na nově vzniklé fakultě přednášet. Ostravská univerzita chce pro potřeby lékařské fakulty v budoucnu zrekonstruovat i prostor po bývalé porodnici v zábřežském areálu. Rektor tvrdí, že je zatím hotov projekt. Rekonstrukce by měla vyjít na čtyři sta milionů korun, univerzita na ni bude muset ve svém rozpočtu najít šedesát milionů korun. Rektor Močkoř věří, že na největší částku získá evropské peníze. Nově vzniklá lékařská fakulta může i nadále počítat s finanční podporou města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Lékařské fakulty jsou v České republice v Praze, v Plzni, Hradci Králové, v Olomouci a Brně. V Ostravě byla dosud jen fakultní nemocnice, která ale neměla v domovském městě přímou vazbu na příslušné univerzitní pracoviště.

Ohodnoťte tento článek!