Ostravské krevní centrum by se mělo stát centrálou pro všechny ostatní regiony

Titulní obrázek

Součástí projektu ministerstva zdravotnictví, který má zajistit dostatek krve a krevních derivátů v jednotlivých regionech našeho kraje, by se mělo stát v nejbližší době Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou ( FNsP) v Ostravě – Porubě…

Ostrava/ Karviná – Mimo jiné by mělo také shromažďovat veškeré informace o zásobách krve. Včera o tom diskutovali členové zdravotní rady regionu.

“ Krev je strategická surovina, nad níž by měl mít majoritní dohled stát. Z pohledu strategického plánování je dobré, aby tato problematika by vyřešena i v rámci regionu,“ řekla primářka krevního centra Zuzana Čermáková s tím, že hlavní myšlenka připravovaného projektu spočívá v centralizaci informací i krevních zásob na jednom místě.

V případě Moravskoslezského kraje by tímto místem mohlo být právě Krevní centrum FNsP. Odtud by se podle potřeby vydávaly transfuzní přípravky a krevní deriváty ostatním zařízením.

“ Zatím je krevní základna v podstatě rozmělněna, není dokonalý přehled o tom, jaké krve, jakých skupin a jaké skladby je v regionu třeba. Navíc soukromé subjekty vyvážejí krev bez jakékoliv kontroly mimo region. I z toho důvodu neustále pociťujeme nedostatek krve,“ upozornila primářka.

Vedení Nemocnice s poliklinikou v KarvinéRáji je však plány pracovníky ostravského krevního centra znepokojeno. “ Projekt na centralizaci zpracování a distribuce krve v Ostravě jsme nikdy neviděli a nikdo jej s námi ani neprojednával. O tomto nápadu slyším poprvé,“ reagoval na tyto informace ředitel karvinské nemocnice Kazimír Kawka.

Zdejší transfúzní oddělení chce ponechat ve stávající podobě. “ Za poslední roky jsme vybudovali velmi moderní stanici s aktivní a bohatou dárcovskou základnou, takže nechápu důvod, pro který bychom ji měli degradovat na pouhé odběrné místo. Toto řešení našim nemocnicím vyhovuje,“ uvedl Kawka.

Transfúzní oddělení rájecké nemocnice slouží potřebám především tří nemocnic v nejbližším dosahu: vlastní, dále orlovské a hornické nemocnici. Má přes pět tisíc dárců, ročně se zde uskuteční přes 6,5 tisíce odběrů krve a 2,5 tisíce odběrů plazmy.

“ Své zásoby krve pečlivě sledujeme a dárce zveme podle potřeb, takže nemocnice, které oddělení zásobuje, nemají problémy s nedostatkem krve. Argument, že malé nemocnice prodávají krev do jiných regionů, považujeme za scestný. Krev odebíráme a zpracováváme pro potřeby našeho regionu. Samozřejmě, že ve výjimečných případech vyslyšíme prosbu jiné nemocnice, které se nedostává určité krve nebo derivátu, ale pouze za předpokladu, že jí máme dostatek. A dělají to tak všechny transfúzní stanice,“ uvedla zástupkyně primáře transfúzního oddělení Jolanta Macurová.

Podle lékařky je karvinského transfúzní oddělení vysoce specializované, s vlastní moderní výrobou a skladovacími prostory. Zdejší pracovníci provádějí také odběry pro autotransfúze a stovky přístrojových odběrů, kdy se od dárce získává ne celá krev, ale pouze určitý druh krevních elementů. Tento odběr je pro dárce mnohem šetrnější.

V ostravském krevním centru, které je jedním z největších zařízení transfuzního lékařství a transfuzní služby v republice, se ročně provede až třicet tisíc odběrů krve, ze kterých se získá bezmála 17 tisíc litrů plazmy.

Krevní centrum FNsP registruje asi 15 tisíc dárců krve. Měsíčně sem přichází padesát až sto padesát nových dárců, což je v porovnání s ostatními oddělení tohoto typu v České republice pozitivní číslo. Denně je zde odebrána krev osmdesáti až sto dárcům.

MARIE STYPKOVÁ, Karvinský deník

Ostravské krevní centrum by se mělo stát centrálou pro všechny ostatní regiony
Ohodnoťte tento článek!