Ostravští lékaři provádějí více laparoskopických operací než dříve

Nárůst počtu laparoskopických výkonů zaznamenali chirurgové ostravské městské nemocnice. V loňském roce provedli o sto dvacet těchto operací více než v roce 2003…

Ostrava –

Zaměstnanci nemocnice si vysvětlují tento nárůst i tím, že zdravotní péči omezily nemocnice ve Vítkovicích a v Ostravě-Jihu.

“ Právě tato zařízení akutní stavy na chirurgii a traumatologii v odpoledních hodinách a v noci neberou,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Marie Dlabalová.

Dodala, že pro personál chirurgického a traumatologického oddělení to znamená větší zátěž, pro pacienty zase větší trpělivost.

Pokud jde o laparoskopické výkony, ty jsou velmi kladně přijímány a využívány pacienty nejen z Ostravy, ale i ze vzdálenějších míst.

“ Rozšířili jsme je o operace žaludku a jícnu a o výkony na vegetativních nervech, což vede ke zlepšení prokrvení nohou u arteriosklerózy končetin,“ vysvětlil primář chirurgického a traumatologického oddělení nemocnice Karel Piš.

Dodal, že chirurgové zaznamenali také výrazný nárůst počtu cévních operací, konkrétně karotických tepen, aorty a periferních končetinových rekonstrukcí.

“ Od května, kdy k nám nastoupil nový cévní chirurg, jsme jich provedli dvě stě,“ upřesnil primář.

V ostravské městské nemocnici se rozvíjí také endokrinochirurgie. “ Jedná se o operace štítné žlázy a příštítných tělísek,“ upřesnil Piš.

Nová laparoskopická věž a harmonický skalpel, které byly zakoupeny z prostředků města, umožňují také rozšíření miniinvazivních operačních výkonů, jako jsou operace žaludku a jícnu či resekce tlustého střeva u zhoubných nádorů.

Samozřejmostí jsou operace slepého střeva, žlučníku a kýly. Laparoskopické operace, které dnes dělají téměř všechny nemocnice, znamenají pro pacienta menší pooperační potíže, větší komfort a bezpečí. Díky nim se významně snížil výskyt recidiv a rychlejší návrat k aktivnímu životu.

Moravskoslezský deník

Ohodnoťte tento článek!