„Ostrovy života“ zachraňují novorozence ve FTN

Titulní obrázek

Přestože dochází k nárůstu počtu dětí předčasně narozených, úmrtnost novorozenců v Česku se snižuje. Jak ukazují poslední výzkumy, jedním z klíčových faktorů pro snížení novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále …

Poskytnout nedonošencům špičkovou péči v prvních okamžicích života a výrazně tak zvýšit jejich šanci na přežití. K tomu slouží „Ostrovy života“, nyní i ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Přestože dochází k nárůstu počtu dětí předčasně narozených, úmrtnost novorozenců v Česku se snižuje. Jak ukazují poslední výzkumy, jedním z klíčových faktorů pro snížení novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále a další vysoce kvalitní péče v následných hodinách na jednotce intenzívní a resuscitační péče.

Pro její poskytnutí se však stále nedostává potřebného množství vysoce kvalitních přístrojů na porodních sálech. Novorozenci jsou velmi citliví na změny teploty a udržení teploty a vlhkosti okolí je významnou součástí péče po porodu. Stabilní prostředí udržují novorozenecké inkubátory.

Nejčastějším problémem předčasně narozených dětí je nezralost plic, kterou pomáhají léčit přístroje podporující dýchání. Díky grantu v celkové výši 761 657 Euro z Norského finančního mechanizmu jsou zakoupeny moderní inkubátory a přístroje pro umělou plicní ventilaci ve 12 perinatologických centrech po celé České republice.

„Během prvního měsíce fungování tohoto přístrojového vybavení jsme v Thomayerově nemocnici přijali přes 40 novorozenců vyžadujících podporu životních funkcí. Přístroje z Norských fondů významně přispěly ke zkvalitnění péče o tato nemocná miminka“, říká primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Jan Janota, Ph.D.

(oma), www.Zdravi.Euro.cz

„Ostrovy života“ zachraňují novorozence ve FTN
Ohodnoťte tento článek!