Ostrožská Nová Ves by mohla získat statut lázeňského místa

Lázně

Ostrožská Nová Ves na Zlínsku by podle návrhu vládního nařízení měla získat statut lázeňského místa. Tamní lázně využívají sirné minerální vody k léčbě nemocí pohybového aparátu a kožních nemocí.

Statutem by se dostalo lázeňskému území zvýšené ochrany, omezila by se výstavba a činnosti rušící lázeňský provoz. O statut požádala obec ministerstvo zdravotnictví, ve středu má návrh na programu vláda.

„Vymezení území lázeňského místa a stanovení statutu lázeňského místa je nezbytným legislativním krokem pro ochranu léčebného režimu přírodních léčebných lázní v Ostrožské Nové Vsi a k zachování, případě vytvoření lázeňského prostředí,“ uvádí důvodová zpráva na vládním webu. V Česku se využívají pouze další tři přírodní léčivé zdroje obdobných vlastností.

Zákaz rušivých činností by podle zprávy přispěl ke zlepšení zdravotního stavu návštěvníků lázní. Přínosem stanovení statutu by bylo také rozšíření nabídky pracovních příležitostí.

Pokud by vládní nařízení schváleno nebylo, mohly by v obci posílit činnosti s lázeňstvím nesouvisející. Zhoršení podmínek by mohlo vést k poklesu návštěvnosti a zániku poskytování lázeňské péče, varuje zpráva.

Ministerstvo z dalších variant, z nichž jedna by chránila část obce bezprostředně související s lázněmi a druhá takovou část, která by vnitřnímu lázeňskému území poskytovala dostatečnou ochranu, doporučuje variantu druhou. Zajistilo by se tak, aby se ve vnitřním lázeňském území omezila výstavba zábavních zařízení a zakázala stavba parkovacích a garážovacích domů i jednotlivých a skupinových garáží. Zakázána by rovněž byla stavba zařízení zemědělské výroby, drobné výroby a služeb, jež by mohla lázeňskou péči narušovat.

Ve vnitřním území lázeňského místa by se nesměly budovat stavby a zařízení spojené s nadměrnou dopravní zátěží. Zachovaly by se výměry nezpevněných ploch, parků a vzrostlé zeleně. Zařízení na veřejných prostranstvích by musela splňovat estetická, architektonická a stavební kritéria lázeňského místa.

Zakázáno by bylo užívat látky škodlivé vodám, zvukovou reklamu, světelnou reklamu blikající, oslňující a jinak obtěžující a nesměly by se rozdávat reklamní letáky. Zakázáno by rovněž bylo krmit toulavá a volně žijící zvířata a chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.

Ohodnoťte tento článek!