Otázka pro

Josefa Radimeckého, ředitele sekretariátu MPK

Jste spokojen se současným počtem jednotlivých typů zařízení pro léčbu a resocializaci drogově závislých?

Kontaktní centra potřeby ČR zhruba pokrývají, i když v některých regionech tento typ služby ještě chybí. V letošní dotační politice jsme se snažili podporovat vznik center, aktuálním úkolem je rozvoj spektra služeb, které by měla nabízet. Detoxikačních stanic je rovněž v zásadě dostatek, i když v některých oblastech jich bude možná potřeba více. Terapeutické komunity vytvářejí dobrou síť, přičemž ještě budeme vypisovat výběrové řízení na komunitu pro potřeby Moravy. Problémem je, že z jedenácti jsou pouze dvě pro mladé lidi od patnácti let. Chybí nám rovněž zařízení pro drogově závislé matky s dětmi, v příštím roce se jimi snad začne zabývat terapeutická komunita sdružení Sananim. S výjimkou pražského Trianglu také chybí specializované zařízení pro děti do 15 let. Nyní se budeme snažit podpořit vznik tohoto typu zařízení, stejně jako doléčovacích programů, kterých je velký nedostatek. V současnosti existují pouze tři doléčovací zařízení s možností bydlení a jedno, které poskytuje ambulantní péči. Jejich služby částečně suplují kontaktní centra, kde lidem po léčení například nabízejí skupinová sezení. Nedostatečná je rovněž kapacita metadonového programu. Letošním cílem je rozšířit program v Praze a zavést další v Ústí nad Labem, v Ostravě a Brně. (vad)

Ohodnoťte tento článek!