Otázka regulačních poplatků naráží na etiku

Poplatky

Problematika regulačních poplatků je palčivým tématem nejen pro pacienty, ale také pro nemocnice.

Vznikají totiž dluhy na neuhrazených poplatcích. Řešení nastalé situace není jednoduché. Ve většině případů zdravotnická zařízení nejdříve pošlou dopis s výzvou k úhradě. Až poté přistupují k řešení buď soudní,či jinou cestou. Přestože poplatky se uhradit musí, nabízí se otázka, zda systém v první fázi příliš nevytěsňuje etický aspekt celé situace. Těžká životní chvíle, kdy například pacient zemře, pro nejbližší okolí není jednoduchá. O to hůře pak vnímají suché a formální sdělení o úhradě poplatku. I takový případ se stal.Vjedné z nemocnic došlo k úmrtí dítěte již čtyři dny po narození, přičemž rodiče byli konfrontováni s tvrdou realitou platby poplatků v momentě, který je snad pro každéhorodičenejhorší. Na Zlínsku však nejde o jediný případ. „Přišlo mi velmi nevkusné, když nám v nemocnici umřela babička a první, po suchém oznámení faktu, že je mrtvá, co po nás chtěli, byly peníze,“ svěřil se s nepříjemnou zkušeností Robert Zábranskýze Zlína.

Že se poplatky zaplatit musejí, chápe, ale podle něj by lékařimohlivolit citlivější přístup právě v takovýchto situacích. „V prvních okamžicích normální člověk je v šoku a určitě nemyslí na peníze,“ dodal k přístupulékařů.

Je tedy diskutabilní, zda by měl být pozůstalým ponechán určitý prostor či etická lhůta. „Nic takového k zaplacení regulačního poplatku pozůstalými v případě úmrtí pacienta nemáme,“ uvedla mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB).

Volí citlivou cestu

Ve Vsetínské nemocnici pozůstalí obdrží pokyny citlivým způsobem. Obsahem instrukcí je souhrn postupů, které je třeba v souvislosti s úmrtím vykonat, včetně poplatků. „Vše probíhá s ohledem na stávající situaci citlivě,“ podotkla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Podle ní ale pozůstalí většinou volí možnost uhradit regulační poplatek sami od sebe bez prodlevy. Rovněž existuje možnost zaplatit ve lhůtě osmi dnů za předpokladu, že podepíší uznání dluhu.

Městská nemocnice Slavičín v tomto ohledu doposud žádný etický rozpo rřešit nemusela. KNTB eviduje asi dva tisíce dlužníků. Dluhy na regulačních poplatcích činily na konci listopadu 2010 celkem sedm set osmdesát tisíc tři sta devadesát korun. Průměrný dluh pak představuje 373 korun. Zpravidla se jedná o částky v rozmezí od 90 do 500 korun. Vyšší dluhy se pohybují od 3 tisíc až do 8 tisíc.
Vymáhání dluhů za regulační poplatky nemocnice nejprve řeší zasláním upomínky, kterou dlužníkovi pošle účtárna. Poté následuje vymáhání právním oddělením KNTB. Nakonec přichází podání žaloby. „Nemocnice podala již několik žalob a u některých z nich již padlo pravomocné rozhodnutí v náš prospěch,“ doplnila mluvčí nemocnice Karla Havlíková. Městská nemocnice Slavičín naopak potíže s výběrem poplatků nemá. „Problémy nejsou ani v odborných ambulancích a ani v lůžkové péči,“ upřesnil ředitel Městské nemocnice ve Slavičíně Libor Palkovský.
Bezproblémová situace však není ve Vsetínské nemocnici. „K 30. listopadu evidujeme na neuhrazených pohledávkách zhruba 491 tisíc korun. Tato částka se vztahuje na období od1.ledna2008do30.listopadu 2010,“ uvedla mluvčí nemocniceLenkaPlačková. Podle ní evidují asi 1400 dlužníků s tím, že průměrný dluh na jednoho vychází přibližně na 340 korun. „Jedná se o matematický průměr,“ dodala. Nejvíce neuhrazených pohledávek připadá na hospitalizace. Menší počet pak za pohotovost a nejméně v oblasti ambulantní péče. Situaci řeší zasláním dopisu, ve kterém dlužníka vyzve k úhradě dluhu. Nyní se nemocnice připravuje k odprodeji pohledávek firmě, která je bude vymáhat soudní cestou.

Za soud dají víc, než je dlužná částka

Nezaplacená částka na regulačních poplatcích se momentálně v Uherskohradišťské nemocnici pohybuje přibližně na jednom procentu z vybraných poplatků. Situaci jsou zde připraveni řešit jak soudní cestou,tak pomocí odpisů.

Druhou variantu volí proto, že náklady spojené se soudní cestou výrazně převyšují částky, které nemocnice může získat. „Jde totiž o velký počet faktur s malými nominálními hodnotami. Pro představu se jedná například o částku 60 korun,“ vysvětlil mluvčí nemocniceLudvíkValouch. Nyní Uherskohradišťská nemocnice používá postupy v rámciinkasní politikyazasílá dlužníkům výzvy k zaplacení dlužné částky. Děje se tak prostřednictvím ekonomického a právního odboru. Je připravena využít možnosti vymáhání soudní cestou.

Ohodnoťte tento článek!