Otázky pro ředetele Územního pracoviště Prachatice VZP

„Pojišťovně je znemožňována základní úloha efektivně spravovat prostředky veřejného zdravotního pojištění, když může ovlivňovat jen asi 25 procent svých výdajů,“ říká Miroslav Vadlejch, ředitel Územního pracoviště Strakonice a Územního pracoviště Prachatice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR…

Vedení Nemocnice Vimperk o. p. s. upozorňuje na zpožďování plateb za provedené a účtované výkony. Čím je zmiňované zpožďování způsobené?

Doba mezi termínem splatnosti fakturovaných úhrad a jejich skutečnou úhradou stále mírně narůstá nejen pro Léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) ve vimperské nemocnici, ale pro všechna zdravotnická zařízení.

Zpoždění je u všech stejné, protože není možné zvýhodnění kteréhokoliv z jednotlivých věřitelů.

Příčin je několik, základní však je, že ačkoliv VZP ČR musí ze zákona předkládat vyrovnaný zdravotně pojistný plán ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (obdobně i ostatní zdravotní pojišťovny), ministerstvo zdravotnictví opakovaně zasahuje do nákladové stránky bez respektování zdravotně pojistných plánů pojišťoven.

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo kategorizační komisi a bez ohledu na stanoviska zdravotních pojišťoven rozhodlo o cenách léků, bez účasti pojišťoven rozhoduje o zdravotnických přístrojích, a bez konzultace s pojišťovnami vydalo v lednu vyhlášku o výši úhrad zdravotní péče.

Pojišťovně je tak znemožňována základní úloha efektivně spravovat prostředky veřejného zdravotního pojištění, když může ovlivňovat jen asi 25 procent svých výdajů.

V úterý 1. února 2005 bylo vedení nemocnice informováno ze strany VZP Prachatice o změně způsobu plateb za provedené výkony, a to z výkonových plateb na paušální platby.

Podle vyjádření vedení Nemocnice Vimperk o. p. s. je paušál za I. čtvrtletí letošního roku o zhruba 240 tisíc korun nižší než platby za výkon.

Bude tento rozdíl ze strany VZP dorovnáván? Pokud ano, jakým způsobem? Co může udělat nemocnice proto, aby „neprodělala“ na tomto způsobu plateb?

To souvisí s úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Naši analytici propočetli, že by v jejím důsledku došlo ke zvýšení úhrad zařízením následné péče (LDN) o neuvěřitelných 17 procent, přestože již v minulosti patřily k nejrychleji rostoucím, a to i když minimálně polovina pacientů je v LDN hospitalizována nikoli ze zdravotních, ale ze sociálních důvodů.

Spolufinancování LDN z prostředků na sociální péči však vláda dosud nebyla schopna vyřešit.

Proto VZP ČR zatím přistoupila k poskytování záloh ve vazbě na množství finančních prostředků plánovaných ve zdravotně pojistném plánu pro rok 2005, tj. v měsíční výši 1/6 úhrady za zdravotní péči poskytnutou v 1. pololetí 2004, a současně vede intenzivní jednání se sdruženími zastupujícími zdravotnická zařízení lůžkové péče pro nalezení řešení přijatelného pro všechny strany, zejména pro naše pojištěnce.

Nikdy v minulosti se nestalo, že by VZP ČR své závazky nesplnila, proto lze oprávněně očekávat, že uvedené zálohy budou doplaceny do společně dohodnutých plateb.

Listy Prachaticka

Ohodnoťte tento článek!