Otevřený dotazník České alzheimerovské společnosti pro MZ

…Česká alzheimerovská společnost považuje předběžné informace tisku o hrazení anorektik (léků proti chuti k jídlu) a o nehrazení léků na Alzheimerovu chorobu (inhibitorů acetylcholinesterázy) ze všeobecného zdravotního pojištění
za natolik senzační a neuvěřitelné, že žádá Ministerstvo zdravotnictví přímo i prostřednictvím tohoto „otevřeného dotazníku“ o zodpovězení následujících otázek: Je pravda, že ministr zdravotnictví Fišer podepsal…

Je postoj k pacientům s Alzheimerovou chorobou jen sérií omylů a nedorozumění nebo skutečně oficiální doktrínou Ministerstva zdravotnictví?

Reakce České alzheimerovské společnosti na informace o tom, že léky na Alzheimerovu chorobu (inhibitory acetylcholinesterázy) nebudou dále hrazeny vůbec, zatímco léky proti chuti k jídlu (anorektika) budou plně hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

Česká alzheimerovská společnost považuje předběžné informace tisku o hrazení anorektik (léků proti chuti k jídlu) a o nehrazení léků na Alzheimerovu chorobu (inhibitorů acetylcholinesterázy) ze všeobecného zdravotního pojištění

za natolik senzační a neuvěřitelné, že žádá Ministerstvo zdravotnictví přímo i prostřednictvím tohoto „otevřeného dotazníku“ o zodpovězení následujících otázek:

* Je pravda, že ministr zdravotnictví Fišer podepsal 30.5.2000 novelu vyhlášky č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých látek s platností od 1.7.2001?

* Je pravda, že se touto vyhláškou stanoví úhrada pro ATC skupinu léčiv A08A, anorektika (léky proti chuti k jídlu)?

* Je pravda, že tato ATC skupina léčiv není součástí přílohy č. 2 současně platného zákona č. 48/1997?

* Je pravda, že v předchozích bodech uvedená skutečnost byla pro inhibitory acetylcholinesterázy dosud nepřekročitelnou překážkou jejich zařazení do úhrady?

* Je pravda, že v právě v případě anorektik se podařilo Ministerstvu zdravotnictví tuto (dosud pro léky na Alzheimerovu chorobu nepřekročitelnou) překážku překročit?

*Jakým způsobem a z jakých důvodů se konečně Ministerstvu zdravotnictví tento čin podařil? (prosíme o stručný návod )

*Je pravda, že přípravky proti chuti k jídlu nemají Ministerstvem financí dosud stanovenou cenu, alespoň ne ve výměru MF platném od 1. července 2001? A to i tehdy, když stanovení ceny obvykle předchází kategorizaci?

*Je pravda, že kategorizační komise složená m.j. z expertů a zástupců odborných společností úhradu anorektik (léků proti chuti k jídlu) nedoporučila?

* Je pravda, že je anorektikum (přípravek proti chuti k jídlu) Meridia hrazen plně a stojí cca 3000 Kč za měsíc, tedy téměř tolik, co léky na Alzheimerovu chorobu?

* Je pravda, že výše uvedený přípravek je u nás o 25% – 42% dražší než v SRN?

* Je pravda, že anorektika (léky proti chuti k jídlu) nejsou hrazena ve většině zemí EU?

* Je pravda, že léky na Alzheimerovu chorobu (inhibitory acetylcholinesterázy) jsou v zemích EU vesměs hrazeny a že jsou hrazeny plně i na Slovensku a z větší části v Polsku?

* Je pravda, že posledním argumentem MZ ČR proti úhradě léků na Alzheimerovu chorobu bylo, že nemáme dostatek prostředků?

* Je pravda, že na plnou úhradu anorektik (které jsou v měsíční dávce stejně drahé) dostatek prostředků máme?

* Co dalšího by chtělo Ministerstvo zdravotnictví sdělit České alzheimerovské společnosti a rodinám pacientů, kteří musejí sami zajišťovat léčbu i téměř veškerou péči. Čím dalším by je MZ ČR či sám pan ministr chtělo či chtěl potěšit?

* Dle názoru České alzheimerovské společnosti se jedná o diskriminaci skupiny těch občanů, kteří jsou v situaci sociálního vylučování: jejich práva sice nikdo formálně nezpochybňuje, ale oni sami nemají sílu je prosadit.

Z historie víme, že existovaly volební programy založené právě na diskriminaci určitých skupin osob – a některé byly úspěšné. Proto se ptáme: Je toto oficiální (předvolební) doktrínou současného vedení Ministerstva zdravotnictví? Česká alzheimerovská společnost (byť zastupuje nevýznamnou skupinu významně znevýhodněných občanů této společnosti) předkládá tyto dotazy ve víře, že odpovědi na ně budou zajímat také alespoň několik málo dalších občanů.

V Praze 13. června 2001

MUDr. Iva Holmerová, výkonná místopředsedkyně ČALS

Mgr. Petr Veleta, tajemník ČALS

Britské listy, 19.6.2001

Ohodnoťte tento článek!