OVM: České zdravotnictví

Mocný farmaceutický průmysl, zdravotnictví a jeho dodavatelé. Jak ovlivňují resort výrobci léků nebo zdravotnických přístrojů? Téma pro ministra Svatopluka Němečka a stínovou ministryni Soňu Markovou.

Václav MORAVEC:
Léky přímo od lékaře nebo z doporučené lékárny. I tak to vypadá v tuzemských ordinacích. Spolupráce některých lékařů s některými farmaceutickými firmami jen kvete. V Česku se přitom ročně spotřebují léky za 60 miliard korun. Své o tom ví i doktorka Marie Holá, která má zkušenosti jak s vedoucí pozicí ve farmaceutické firmě, tak i z lékárny. Právě její zkušenost z lékárny je, že u některých pacientů může být spotřeba léků nadbytečná.

Marie HOLÁ, bývalá obchodní a marketingová ředitelka GlaxoSmithKline:
Když vezmu úplně krajní případ, kdy jsem třeba na /nesrozumitelně/ v lékárně měla 6 receptů a na každém z nich byly 2 léky a bylo to pro jednoho pacienta, tak se i můj kuchyňský mozek pozastavil nad tím, jestli někdo v týdle republice, byť to bude nevím jaký farmakologický vědec, dokáže si představit, co těch 12 lékařů najednou v tom lidským těle udělá.

Václav MORAVEC:
Přepráškováváme pacienty.

Marie HOLÁ:
Přepráškováváme. Ale na druhou stranu to podaří asi ke kultuře tohodle toho národa, protože jsme byli zvyklí jít k lékaři, dostat recept a se síťovkou si vybrat, protože to v tom socialismu fakt bylo zadarmo. Takže možná, že lidi právě pořád hledají zvenku tu pomoc. Já jdu k doktorovi a on mi musí pomoct. Já za to platím. To obrátit se do sebe a začít přemýšlet o tom, že možná můžu jinak přemýšlet a že možná něco v mým způsobu přemýšlení právě způsobuje, že se dostávám do stresu a z toho do nemoci, je možná pro to obyvatelstvo těžký, protože ona to není lehká cesta. Je opravdu jednodušší polknout pilulku. Já bych to nesváděla teda jenom jako na ty firmy, prostě je tu prostředí, ve kterým prostě ty zákony mají takovou volnost a jsou takový možnosti, že já nevidím, zatím nevidím, že by se tady dělo něco takového, že by zdravotnictví a práce s nemocí, ne se zdravím, ale s nemocí, bylo něco jiného než byznys. To se, prostě se k němu chováme tak jako k jakýmukoliv obchodu.

Václav MORAVEC:
Jak se k tomu chovat jinak?

Marie HOLÁ:
Obávám se, že tady to nepůjde shora, ale že je potřeba vzdělávat lidi, aby lidi se starali o to, aby každý pacient si uvědomil, že je to jeho tělo, jeho zdraví, jeho nos, jeho oko, které je léčeno a pátral po tom, proč je léčeno zrovna takhle a opakovaně bez výsledku třeba.

Václav MORAVEC:
Není ten byznys o to snazší, že obchod s nemocí, nikoli se zdravím, ale s nemocí je pro nás jako pro pacienty tak složitá problematika, že jsme de facto v ní nevzdělatelní?

Marie HOLÁ:
Já si to nemyslím. Není tak složitý dneska si najít informaci, získat podklady pod to, abych se mohla lékaře zeptat a nebála se ho zeptat, proč je tohle tak, proč se tohleto děje, zkuste mi to vysvětlit.

Václav MORAVEC:
Proč, paní doktorko, nevěříte změně systému shora, proč podle vás to nemění?

Marie HOLÁ:
Sedíme tak na těch svých židlích v tý svý komfortní zóně, ve který jsme. Leckdy je nám nepohodlná, ale my ji známe, takže nemáme nějak chuť to měnit.

Václav MORAVEC:
Setkala jste se, když jste pracovala ve velkých farmaceutických firmách, s tím, že jim to vyhovuje, protože ten systém umožňuje z farmaceutických firem dělat jeden z nejvýnosnějších byznysů?

Marie HOLÁ:
Já si myslím, že ta farmaceutická firma se na to dívá úplně normálně stejně jako jakýkoliv jiný podnikatel, jo. Prostě se pohybuje na tom trhu a chce vydělávat peníze stejně jako někdo, kdo prodává boty. Mně je líto, že to takhle dávám dohromady, ale ono to tak doopravdy je. My zatím pořád jsme nevyloučili to zdravotnictví z toho obchodu. My tady obchodujeme s nemocí a ne se zdravím.

Václav MORAVEC:
Slova doktorky Marie Holé. Nakolik jsou pravdivá, nejen o tom, budeme mluvit v diskusi ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD. Vítejte, pane ministře. v Otázkách.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC:
A pozvání přijala i poslankyně, stínová ministryně zdravotnictví z KSČM Soňa Marková. Vítejte, hezký dobrý den.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví, poslankyně /KSČM/:
Krásný den vám i divákům.

Václav MORAVEC:
Shodnete se oba, že se v České republice, což může být jeden z problémů tuzemského zdravotnictví, když už je ve zdravotnictví a ve zdraví byznys, že spíš obchodujeme s nemocí než se zdravím? Paní poslankyně, začnu u vás jako u dámy.

Soňa MARKOVÁ:
Já si myslím, že důležité je, že vůbec mluvíme o tom, že obchodujeme, protože v určitou dobu se změnila filozofie celého zdravotnictví. Z pacienta se nám stal klient a z péče se nám staly služby a z toho se nám potom vyvinul ten obchod. Já si myslím, že celá ta filozofie, ta změna té filozofie je špatně. Takže určitě. A když už teda, tak by nám mělo jít především o to, abychom měli zdravou populaci, nikoliv abychom nahrávali nemocem, to si myslím, že je důležité. Takže proto je důležitá prevence.

Václav MORAVEC:
Pane ministře.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/:
Tak obchoduje se určitě tam, kde se dá na něčem vydělat. Na té prevenci se úplně moc vydělat nedá, takže samozřejmě…

Václav MORAVEC:
A proto by politici měli nastavovat ta pravidla tak, aby spíš se šlo na prevenci, nikoli na obchod s nemocí.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/:
To je pravda, nicméně když jste nemocný, když onemocníte nějakou vážnou nemocí, tak bez těch léků to prostě nejde a myslím si, že je dobré si to zasadit do nějakého evropského nebo světového kontextu. Nejsme v tom výjimkou toto, že farmaceutické firmy představují poměrně velmi významného hráče a snaží se z toho zdravotnictví udělat byznys, to je celosvětová záležitost, to není záležitost naše. Řekl bych, že v mnoha zemích je to mnohem výraznější a mnohem silnější tlaky těch farmaceutických firem. Tady když se podíváte za vývoj za několik posledních let, tak ten byznys těch farma firem se poměrně výrazně zmenšil, protože výdaje na léky je jedna z mála kapitol, která za posledních mnoho let neroste. Musím říct, že tady velmi dobrou práci sehrál SÚKL, který snižuje úhrady u mnoha a mnoha léků a české léky jsou dneska jedny z nejlevnějších v Evropě. Takže samozřejmě ten byznys tam přetrvává, ale myslím si, že před několika lety ten prostor těch farmaceutických firem, ty marže, které měly k dispozici, aby ten byznys dělaly, byly výrazně větší.

Václav MORAVEC:
Podle vás to tedy už není tak zásadní problém. Paní poslankyně, je možné souhlasit s těmi slovy ministra zdravotnictví?

Soňa MARKOVÁ:
Já si myslím, že to pořád problém je nebo stále problém je, že máme ještě co činit právě v otázce toho, jak se dá na, třeba když se bavíme teda konkrétně o lécích, jak se dá na tom vydělávat, protože třeba nám stále ještě chybí taková ta zásadní opatření proti reexportům léků, to je velmi důležité. Myslím si, že stále ještě nám chybí jasně v zákoně vymezená nějaká pravidla, která by bránila těm farmaceutickým firmám, aby dělaly takové ty, takové to, že podplácejí ty lékaře v uvozovkách, aby předepisovali určité léky, že nám prostě chybí jasné vymezení v zákoně. Protože jenom to, co se teď naznačovalo v poslední době, že samy farmaceutické firmy budou mít nějaké takové kodexy, vytvářet…

Václav MORAVEC:
Ano. Což se ale děje například u Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která chce takový kodex a představila ho veřejnosti a ta pravidla dát do června příštího roku, což je tam samoregulační…

Soňa MARKOVÁ:
Ale já si myslím, že to nestačí, aby to dělaly pouze ty firmy jakoby dobrovolně, ale myslím si, že tady by měly jasně existovat zákony, které vždycky spárují to, že se do nějakého třeba zdravotnického zařízení dávají finanční prostředky a potom jasně, na co se použijí. To by mělo být jasně vymezeno k zákoně a k tomu jsme se zatím bohužel ještě nedostali.

Václav MORAVEC:
Paní poslankyně by uvítala, pokud byste předložil konečně do Poslanecké sněmovny zákon, který se týká reexportu léků, což je problém, pane ministře, á propos, o kterém se mluví, nejen mluví, ale ví se o něm už několik let.

Svatopluk NĚMEČEK:
Ten zákon, jestli se teď nepletu, by měl končit vnější připomínkové řízení. Musím říct, že jakákoli legislativa, kterou předkládáme, která, ať už se týká léků, nebo ať se týká zdravotnických prostředků, vyvolává velikou odezvu a velkou mnohdy kritiku těch profesních organizací, s tím, že nám tedy bylo řečeno zrovna u toho zákona o těch léčivech, že tam je záležitost ještě vyjádření Bruselu, protože abychom nenarušovali příliš volný trh, co se týče léčiv. Nicméně myslím si, že toto máme vyřešeno a …

Václav MORAVEC:
Myslíte tedy, že v lednu, nejpozději v lednu už …

Svatopluk NĚMEČEK:
Určitě.

Václav MORAVEC:… by vláda mohla schválit novelu zákona, která zpřísní reexporty, protože ty se staly tím výhodným byznysem v rámci farmaceutického průmyslu?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já jsem přesvědčený, že ano, že je to řádově mnohem větší byznys, než to, o čem bylo hovořeno, co se týče vztahu farmaceutických firem a lékařů. Na druhé straně zase, zase, ať jsme objektivní, ne každý reexport znamená problém pro Českou republiku, protože prostě ty přípravky podléhají nějakému volnému obchodu a pokud se to nedotýká českých pacientů, pokud ten reexport nezpůsobuje nedostatky na českém trhu, tak pak samozřejmě i z hlediska evropského práva proti tomu zasahovat nemůžeme a vlastně ani není důvod. My chceme chránit české pacienty, chceme jim zajistit dostatek léčivých prostředků a to by ten mechanismus, který teď v tom zákoně bude, měl zajistit. O tom nám jde, aby skutečně nedocházelo k výpadkům z důvodu reexportu.

Václav MORAVEC:
Paní poslankyně, vy ten zákon podpoříte, tak jak je v tom vnějším připomínkovém řízení, tedy je veřejně dostupný, tak jste spokojená s tím návrhem, který ministerstvo chystá?

Soňa MARKOVÁ:
Já bych chtěla jenom ještě dodat, že to, že bohužel rázně zatočí s reexporty léků, bylo ministerstvem zdravotnictví slíbeno už více než před rokem a půl. Takže ta novela podle mě trvá strašně dlouho, protože ročně nám mizí za hranicemi léky za 5 miliard korun. Já si myslím, že to jsou peníze, které jsou důležité a je potřeba a nejde jenom, jde o to také, abychom skutečně zajistili tu péči, péči pro pacienty a ty reexporty, je prostě byznys. To je byznys a já se …

Václav MORAVEC:
Podle vás už novela zákona měla být dávno v Poslanecké sněmovně?

Soňa MARKOVÁ:
Já si myslím, že minimálně před tím rokem a půl už měla být na stole, protože teď už je to někdy 2 roky skoro. Tak já si myslím, že pokud to bude v lednu, tak je třeba říct, že to bude skutečně v lednu příštího roku a ne třeba ještě za další rok, protože je mi …, já vím, že tady narážíme, trošku na Evropu a na to, že lze třeba zakázat vývoz některých léků jenom v případě, že je ohroženo zdraví, ale na druhou stranu, já si myslím, že ten byznys do toho zdravotnictví skutečně nepatří.

Svatopluk NĚMEČEK:
Tak já zareaguji. Za prvé, měla být před rokem a půl …, no, my jsme zhruba před rokem a tři čtvrtě nastoupili, takže takovéto novely nejsme schopni úplně takto rychle, rychle připravovat, zvláště, když opravdu musíme brát ohled na to evropské právo. Za druhé, já úplně nemůžu souhlasit s tím, že každý byznys rovná se „ďábel“. Prostě, co se týče reexportů, tak ministerstvo zdravotnictví se SÚKLem zasahovalo dvakrát, kdy jsme vydali zákaz reexportu dvou léčivých přípravků, které tady nebyly, takže je třeba říct, že byť objem těch reexportů je výrazný …

Václav MORAVEC:
Těch 5 miliard, myslíte, že dojde, pane ministře, k výraznému omezení, až ta vaše novela, pokud ji poslanci, Senát schválí a podepíše ji prezident republiky, takže dojde k výraznému omezení toho reexportu?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já si myslím, já si myslím, těch celkových objemů nikoli, protože, říkám, tam jsme skutečně vázáni evropskou legislativou a volným pohybem zboží, a léky prostě zboží jsou, ale mají se dotýkat právě jenom přípravků, které by mohly chybět českým pacientům. A říkám, za, za dva roky to bylo asi dvakrát. Čili ten stav, kdy ten reexport ohrožuje dostupnost přípravků pro české pacienty, není tak častý. Čili my nemůžeme říct a přijít: „Reexporty zakazujeme …,“ to prostě přes, přes volný pohyb zboží z hlediska Evropské unie by nám neprošlo. Tady, tady opravdu se pohybujeme docela na hraně.

Václav MORAVEC:
Když se bavíme o byznysu v rámci léků, tak Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která sdružuje 32 farmaceutických a generických společností, tak přišla s tím návrhem, že by v rámci samoregulace se řešilo možné uplácení doktorů, respektive to, kolik lékaři dostávají od farmaceutických firem. Když jsem mluvil s Jakubem Dvořáčkem, který je výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, tak jsem mu položil otázku, zda je to dost, když tato asociace sdružuje 32 farmaceutických firem, když u Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou 3 stovky společností, které dodávají léky nám pacientům. Tady jsou jeho slova:

Jakub DVOŘÁČEK, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu:
V současné chvíli je to cirka 80 % vlastně farmaceutického trhu, který k tomu přistoupil a vzhledem k tomu, že vím, že některé další společnosti se chystají do tohoto projektu vstoupit, tak si myslím, že cirka do roka tady bude opravdu pouze nepatrné procento společností, které nebudou účastny na tomto projektu a já bych v tomhle tom ohledu hrozně rád, kdyby nás zase, a ministerstvo už nás vlastně na začátku takhle podpořilo, protože samozřejmě pak jakoby určitý tlak vlastně od, od státní správy, tak třeba ale i od těch odborných společností, by mělo spíš směřovat k tomu, aby se to stalo tím standardem pro všechny stejný a já bych byl rád, kdybysme se časem dostali k tomu, že ti předsedové těch odborných společností nebudou ti, kteří budou říkat jako: „Nezveřejňujte, protože prostě na to nejsme připraveni …“, ale naopak byli ti, kteří půjdou nějakým způsobem příkladem a řeknou: „Ano, toto je něco, co je běžným standardem …“

Václav MORAVEC:
Říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček, protože tato asociace, paní poslankyně, přichází s projektem transparentní spolupráce, tedy transparentní spolupráce mezi lékaři na straně jedné a farmaceutickými firmami, které například lékařům platí cesty na různé kongresy a semináře. Tedy databáze, které budou veřejné. Proč nevěříte tomuto projektu?

Soňa MARKOVÁ:
Já tomuto projektu věřím samozřejmě.

Václav MORAVEC:
Ale říkáte, že samoregulace to nevyřeší. To jste říkala v první části.

Soňa MARKOVÁ:
Já …, ano, ano, je to pravda, ale tomu projektu, který, který je, protože každá iniciativa v této věci je vítaná a samozřejmě, když bude vycházet přímo od těch, kteří jakoby jsou těmi, kteří mají máslo na hlavě, protože oni vlastně se snaží ovlivnit to, aby jejich výrobky se co nejlépe a nejvíce prodávali, nebo uplatňovali při léčení pacientů, tak taková iniciativa je vítaná, ale já jsem říkala, že jestli tady i pan Dvořáček řekl, že oni mají zhruba 80 % toho trhu, tak nám tady ještě stále zbývá 20 %, který se teda do toho projektu zatím nezapojily a já si stále myslím, že by to nemělo být na dobrovolnosti a že by tady jasně stát měl, měl napsat to do zákona, že to takto bude a že ty peníze budou naprosto transparentní. To je velice důležité.

Václav MORAVEC:
To je, že by nikoli, nikoli, že by to byl dobrovolný projekt. Vy, kdybyste seděla na židli pana ministra Němečka, tak byste tady přijímala zákon, kde by byla povinnost farmaceutických firem na straně jedné a lékařů na straně druhé, do nějakého registru dávat tato data?

Soňa MARKOVÁ:
Zcela jistě, zcela jistě bych se pokusila, aby takovýto zákon přišel do Poslanecké sněmovny a na tom to schvalování už je, bohužel nebo bohudík, na straně tedy Parlamentu České republiky. Ale já věřím tomu, že si všichni uvědomují, jak je to potřebné.

Václav MORAVEC:
Pane ministře, chystáte se takový zákon předložit?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já se nechystám, protože je vidět, že iniciativa zezdola, řekněme, na úrovni, na úrovni farmaceutických firem tady funguje a myslím si, že kdy je to na té dobrovolné bázi, tak je třeba tomu dát prostor. To je první záležitost. Druhá záležitost je, že pak by se lékaři asi mohli docela oprávněně ozvat, proč tedy mají být zveřejňováni lékaři, proč nemají být … zveřejňován registr dalších profesí a já si myslím, kdyby je stát povinně k něčemu takovému nutil, tak z hlediska i, řekněme, dostupnosti osobních dat těch lidí a podobně, že, že se pohybujeme na nějakém tenkém ledě a že by toto jaksi vynucováno být nemělo. Pokud je to dobrovolná iniciativa, kde se připojí obě strany, tak si myslím, že je to v pořádku. Musí se tam samozřejmě vychytat spoustu věcí z hlediska, říkám, ochrany, ochrany těch dat, ale aby to nebylo zneužito k něčemu, k něčemu, co asi nebylo cílem, ale nemyslím si, že teď je čas na to a že je tady i nějaká zásadní poptávka po tom, že by to byl zcela zásadní problém, který bysme měli řešit. Myslím si skutečně, že třeba ty reexporty jsou, jsou mnohem důležitějším tématem.

Václav MORAVEC:
Ale některé ty odborné společnosti tu dobrovolnou bázi, kterou vy podporujete, jak jsme slyšeli od Jakuba Dvořáčka, výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, tak některé odborné společnosti se do toho odmítají zapojit, protože říkají, že v českém prostředí, kdy se dělá z korupce větší problém, než ve skutečnosti je, to může působit, že i ten lékař, který přistoupí na to, že mu farmaceutická firma zaplatí nějaký kongres, tak je jako sprostě podezřelý, který může v očích veřejnosti mít tu nálepku „jsem uplácen tou a tou farmaceutickou firmou“?

Svatopluk NĚMEČEK:
To je zcela podle mě oprávněný argument z hlediska českého prostředí a proto si myslím, že je dobré nechat tomu projektu prostě nějaký vývoj, kde se ty 2 strany, to znamená farmaceutický průmysl a odborné společnosti, budou bavit o té formě, abychom neskončili tak, že co lékař, to potenciálně uplácený farmaceutickými firmami. Já si opravdu nemyslím, že, že by tomu takto bylo.

Václav MORAVEC:
Paní poslankyně?

Soňa MARKOVÁ:
Já se domnívám zase, že každý, kdo pracuje s veřejnými finančními prostředky, tak by měl být tedy kontrolován a myslím si, že to lze uvést potom do souladu s tím zákonem na ochranu osobních údajů. Koneckonců dneska existuje obrovské množství různých registrů, které také fungují a jsou pod ochranou toho zákona o ochraně osobních údajů. Takže určitě lze najít takový způsob, abychom ochránili veřejné prostředky, abychom nikoho vlastně neoznačovali nějakým špatným, nějakou špatnou nálepkou, ale abychom si ochránili tok veřejných finančních prostředků. Já si myslím, že si to zdravotnictví zaslouží.

Václav MORAVEC:
Ono je tady Státní ústav pro kontrolu léčiv, který už dnes podle těch zákonů má možnost dohlížet na to, kam farmaceutické firmy dávají peníze. Když se podíváme na konání nás jako pacientů, tedy předepisování léků na recept, jak lidé hodnot možnost ovlivnit výběr? Tady jsou data ze sociologického, nejnovějšího sociologického šetření TNS Aisa pro Českou televizi v rámci Trendů Česka.

redaktorka:
Většina pacientů si myslí, že se podílí na tom, jaký lék jim nakonec lékař předepíše. Konkrétně jde o 60 %lidí. Pocit, že určitě sami ovlivňují výběr léků, má 18 % lidí, dalších 42 % je o tom spíše přesvědčeno. Šetření TNS Aisa pro Českou televizi proběhlo mezi 19. a 25. zářím a zúčastnilo se ho tisíc dvě stě respondentů.

Václav MORAVEC:
To jsou tedy data. Lidé, většina této populace, tuzemské populace má ten pocit, že lékaři dostatečně s nimi komunikují. Pane ministře, vy jste provedl radikální změnu ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Když jsem se díval do zpráv Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak například udělil v loňském roce rekordní pokutu firmě Teva, ta podezřelou registrační studii, z níž plynuli lékařům dle regulátora, cituji: „Neuměřené peníze“ nebo „nepřiměřeně velké peníze“. Vy jste spokojen s tím, jak v rámci zákonných pravomocí, současných zákonných pravomocí tu věc řeší Státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo vidíte ještě prostor pro zlepšení?

Svatopluk NĚMEČEK:
Tak prostor pro zlepšení má každý z nás určitě. To, kdybych řekl, že prostor pro zlepšení není, tak asi, asi ti nebude, nebude v pořádku.

Václav MORAVEC:
V čem prostor pro zlepšení?

Svatopluk NĚMEČEK:
Nicméně myslím si, že SÚKL se posunul výrazně někam jinam, než, než v předchozím období, protože ty sankce, které byly uděleny, jestli se nepletu, zrovna u té firmy, kterou jste zmiňoval, bylo to skoro 1 milion korun, tak podle mě byly docela výrazné a nemyslím si, že SÚKL, který má i data, které ty studie všechny probíhají, tak že by, že by nekonal.

Václav MORAVEC:
Ano?

Soňa MARKOVÁ:
No, já jsem chtěla jenom říct že přeci jenom ty firmy, o kterých se tady bavíme a za tu dobu, co SÚKL udělil určité, určité ty sankce, když si vezmu, vezmu to od roku 2000, 2009, takt o většinou byly statisícové pokuty těm jednotlivým firmám, ale vezměme si, jaké mají zisky ty firmy. Ty jsou, ty jsou mnohonásobně vyšší, takže já si myslím, že ty pokuty by měly být přísnější v případě nějakého pochybení …

Václav MORAVEC:
No, ne, ale že vstupuji do vaší řeči, paní poslankyně, pak je ale věc, jestli v rámci správního řízení si SÚKL ty pokuty obhájí? Nemyslíte, že tomu může být, jako jsme svědky u některých pokut, které dávají státní orgány, že pak naráží právě u správních soudů s tím, že se ty pokuty vracejí, protože není dostatek důkazů na tak vysoké pokuty, které vy byste chtěla?

Soňa MARKOVÁ:
Já jsem říkala, aby byly větší, nebo myslím si, že by měly být větší, ale samozřejmě musí to být vše v souladu se zákonem. Já si nemyslím, že bychom měli někoho likvidovat jako …

Václav MORAVEC:
Takže zatím vidíte, že, že SÚKL je mírný, co s týče výše pokut?

Soňa MARKOVÁ:
No, myslím si, že by ty pokuty mohly být vyšší. Ony to nejsou pokuty jenom vůči farmaceutickým firmám, ale ony to jsou pokuty i vůči jednotlivým lékařům, které se udělují a ty jsou potom tedy, aspoň podle se toho, jak jsem viděla ty tabulky, tak to jsou pokuty, které jdou řádově jenom, to jsou třeba 4 tisíce korun a tak dále, což si myslím, že pro toho člověka, který nějakým způsobem pochybí, není úplně takovou tou výstrahu: Už bych to neměl dělat. Myslím si, že ta …, systém těch pokut by měl být vyváženější a samozřejmě prohlubovat více ten tlak, i ten společenský tlak, že něco takového se dělat nemá.

Svatopluk NĚMEČEK:
Já bych, jestli mohu k tomu dodat? To, co tady zaznělo, to si myslím, že je podstatné a systémové řešení té situace …, myslím si, že jestli SÚKL dá lékaři o tisíc korun nebo několik tisíc korun vyšší pokutu, tak ten systém nezmění. Změna systému podle mě spočívá v tom, aby ty firmy prostě neměly tak výrazné marže na to, aby toto mohly provádět. A tohle SÚKL dělá, protože když si vezmeme výsledky za minulý rok, tak SÚKL správními řízeními, kde změnil cenu úhrady ze zdravotního pojištění, tedy cenu, cenu léků, tak ušetřil v systému 2 miliardy korun. To znamená, SÚKL za loňský rok snížil farmaceutickým firmám zisky o 2 miliardy. A to si myslím, že je to systémové řešení …

Václav MORAVEC:
A myslíte, že je dostatečně citlivé a bolestivé pro ty farmaceutické firmy?

Svatopluk NĚMEČEK:
To si myslím, že je sakra bolestivé v jednom roce je připravit o 2 miliardy!

Václav MORAVEC:
No, vemte si ale, že celkový, jak jsem zmiňoval v úvodu této části otázek, že celkově se v tom byznysu lékovém protočí a předepíší se léky za 60 miliard!

Svatopluk NĚMEČEK:
Ano, ale když si, když si vezmeme, jak se vyvíjejí ty úhrady, tak léky je jediný segment v českém zdravotnictví, které se několik posledních let nezvyšuje. My tady řešíme dokonce, a to si myslím, že je strašně důležitá otázka a my se SÚKLem budeme muset vést na to docela, docela pečlivou debatu, jestli už nebudeme brzo na nějaké hraně, kdy tady tímhle tím, že máme skoro jedny z nejlevnějších léků v Evropě, takže bude riziko, aby tyhle ty firmy vůbec měly zájem dodávat kvůli 10milionovému českému trhu. Takže opravdu SÚKL v tomhle velmi intenzivně koná a my slyšíme naopak stížnosti farmaceutů, že, řekněme, marže, které na lécích dneska jsou, tak už začínají být problém z hlediska přežití. To si …

Václav MORAVEC:
No, ale podívejte se, pane ministře, na největší počet lékáren, na počet obyvatel v České republice …

Svatopluk NĚMEČEK:
To já jim říkám, to já jim na ty stesky říkám, když přijdou, že potřebují víc, říkám: „Podívejte se na počty lékáren …“ To je stejná argumentace a oni mi vždycky říkají: „Teď už začneme ve velkém krachovat …“

Václav MORAVEC:
No, to už říkají ale několik let, pane ministře.

Svatopluk NĚMEČEK:
Ano, to já používám stejnou argumentaci jako vy vůči nim.

Václav MORAVEC:
Ano, paní …

Soňa MARKOVÁ:
Já bych chtěla k tomu říct, že tam vidím i jeden problém s tím, že skutečně v důsledku revizí, které dělá SÚKL, a to je správně, se snižují ty ceny léků, ale zároveň se také snižují úhrady a někdy ty rozdíly mezi tím, když se snižují úhrady, tak vlastně ten, to „mezi“ zaplatí pacient, což je, což je …

Svatopluk NĚMEČEK:
Ale zatím se vždycky přizpůsobí ty firmy …

Soňa MARKOVÁ:
Což je velice problematické, si myslím a když jsme tady narazili na ten počet lékáren, ono jich máme sice hodně, ale kde? Nejvíce jich máme ve velkých městech, máme je …, v menších místech už chybí a dokonce na venkově je problém si dojít do lékárny. A já jsem tady neviděla, neviděla nějakou větší snahu třeba ze strany lékárníků a lékárnické komory a Grémiu majitelů lékáren a tak dále, že by se více snažili o to, že by se i do těch nejmenších míst dostaly třeba alespoň ty výdejny nebo ty menší lékárny a že by tady byla vytvořena nějaká skutečně funkční síť, protože skutečně ve městě na jedné ulici najdu tři lékárny, ale v malém městě už nenajdu žádnou a když chci lék získat třeba po pracovní době, nebo v sobotu a v neděli, tak nemám prakticky vůbec žádnou šanci a to si myslím, …

Václav MORAVEC:
Protože to je o byznysu, protože …

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví, poslankyně /KSČM
Ano, přesně.

Svatopluk NĚMEČEK:
Nebo nemáte poblíž Kaufland.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví, poslankyně /KSČM
No, tak ne v každém městě máme nějaký řetězec, který by, který by …

Svatopluk NĚMEČEK:
Řetězec, souhlasím.

Soňa MARKOVÁ:
…. umožnil tuto pracovní dobu a myslím si, že tady chybí prostě pohotovosti lékárenské, chybí tady větší snaha lékárníků se zapojit do toho, aby ty léky, kteří oni tam mají, aby to nebyl jejich byznys, ale aby to …

Václav MORAVEC:
A vy byste jim to zase nařizovala zákone, paní poslankyně?

Soňa MARKOVÁ:
No, upřímně řečeno, Komunistická strana Čech a Moravy má ve svém, ve svém programu zákon o neziskových zdravotnických zařízeních, tedy nemocnicích, ambulancích a lékárnách …

Václav MORAVEC:
Ano, to má vláda i ve svém programovém prohlášení.

Soňa MARKOVÁ:
Aby tady byla vytvořena páteřní síť, aby ti lidé …

Václav MORAVEC:
Ano.

Soňa MARKOVÁ:
… měli šanci, měli šanci se v jakoukoli dobu k té své léčbě, popřípadě léku dostat. Tady opravdu zvítězil, v téhle zemi zvítězil byznys a to si myslím, že není dobře.

Václav MORAVEC:
Pane ministře?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já bych skoro podepsal to, co říkala paní poslankyně Marková, protože tak jak jednáme se zástupci lékárníků, tak to je přesně moje argumentace, když chtějí tedy posílit finančně. Říkám, fajn, přijďte tedy s nějakým konceptem, kde pomůžeme těm malým venkovským lékárnám, ale nechceme podporovat prostě velké řetězce a to, co říkáte, že, že je ve, ve velkých městech na jedné ulici je 8 lékáren. To prostě dělat nebudeme. Zatím jsme se žádného návrhu nedočkali, nicméně myslím si, že to nemusíme dělat zákonem, že tady, pokud bude, pokud bude …

Václav MORAVEC:
Jak dlouho tedy budete čekat, než se doberete se zástupci lékáren k nějakému výsledku?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já si myslím, že v letošním roce to bude jedno z našich velkých témat …

Václav MORAVEC:
V roce 2016, tedy v novém roce?

Svatopluk NĚMEČEK:
Tak netýká se to jenom lékáren, týká se to i, i lékařů, myslím třeba obvodních doktorů, některých typů specialistů, protože opravdu ta dostupnost ta péče na našem území prostě není stejná a problém bývá v těch méně osídlených územích, pohraničních územích. U lékařů jsem například už začali, začali některé koncepty teď zkoušet, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhlašuje program, kdy, když se neobsadí ve výběrovém řízení místo praktického lékaře několikrát po sobě, tak ta platba, která tam půjde na to místo potom, bude až dvojnásobná a je to téma, o kterém diskutujeme s kraji, i se Svazem měst a obcí, a pokud toto nepomůže, tak budeme hledat další možnosti, ale především finanční motivace a myslím si, že to, co zkoušíme teď u praktických lékařů, tak by mohlo v nějaké formě fungovat i u těch lékáren v těch méně dostupných území.

Václav MORAVEC:
My, když jsme u lékáren, tak podívejme se, co ovlivňuje nás jako pacienty, co se týče volně prodejných léků. Opět sociologické šetření a pohledy, reprezentativní pohledy veřejnosti z Trendů Česka 2015.

redaktorka:
Co rozhoduje při výběru volně prodejných léků? Mezi nejčastější a nejdůležitější vlivy patří doporučení lékaře, kterým se řídí čtvrtina klientů a pak doporučení lékárníka, které uvádí jako zásadní faktor pětina lidí. Pro 15 % pacientů je při nákupu volně prodejných léků rozhodující předchozí zkušenost, pro desetinu zákazníků pak cena přípravku. Řádově jednotky procent lidí se řídí doporučením známých anebo informacemi z internetu či odborné literatury. Pouze 2 % klientů lékáren uvedla, že je pro ně zásadním faktorem reklama. průzkum TNS Aisa pro Českou televizi probíhal na konci září na vzorku 1 200 respondentů.

Václav MORAVEC:
To je pohled veřejnosti. Když tady ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, paní poslankyně, říká, že rokem 2016, téma roku 2016 je pro něj dostupnost zdravotní péče, včetně lékáren v těch menších městech a městečkách v této zemi, tak předpokládám, že vy, když jste členkou orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak myslíte si, že tato motivace může fungovat, jako to například ministerstvo zkouší u praktiků společně s VZP?

Soňa MARKOVÁ:
Tak VZP skutečně tento projekt má, já bych ho chtěla potvrdit. Určitě je to cesta nebo krok správným směrem. Na druhou stranu to nemůže zůstat pouze na jedné zdravotní pojišťovně, protože tohle je věc, kterou musí dělat stát. Stát je nejen v roce 2016, ale od samého počátku, z ústavy a z Listiny základních práv a svobod, vlastně zodpovědný za zdravotní péči v České republice a za tu dostupnost, takže musí to dělat stále. To je určitě cesta správným směrem. Na druhou stranu si myslím, že bez určitých zákonů to nepůjde. A navíc se nesmí dělat zákony, které budou třeba zdravotním pojišťovnám škodit, jako to, jako teda jsme to, zažíváme teď, kdy se ministerstvo financí snaží poškodit zdravotní pojišťovny tím, že se jim snaží nařídit, aby všechny své účty stáhly pod Českou národní banku … disponovat …

Václav MORAVEC:
Však vy jste to, …, ano, vy jste to ministru zdravotnictví, pardon, ministru financí Andreji Babišovi vrátila, protože i zde přítomný ministr zdravotnictví podpořil váš návrh v rámci jednoho z výborů Poslanecké sněmovny …

Soňa MARKOVÁ:
Ano, já si myslím, že na jedné straně nemůžeme říkat, že chceme vlastně mít ty peníze ve zdravotnictví a na druhé straně je brát, protože jenom všechny ty změny, které kolem toho budou, budou řádově miliardy, který to bude ty zdravotní pojišťovny stát. Jenom ta změna, která ještě, ani nevíme k čemu vlastně bude, a myslím si, že bude v neprospěch zdravotních pojišťoven a vůbec toho systému zdravotního pojištění u nás, takže …

Václav MORAVEC:
Zvýší dostupnost zdravotní péče .., abychom ukončili toto téma, zvýší dostupnost zdravotní péče, včetně výdejů léků a dostupnosti léků o víkendech nebo večerních hodinách to, když Všeobecná zdravotní pojišťovna bude finančně motivovat právě ty lékárny, právě ty lékaře vyššími platbami za tyto pohotovostní …

Svatopluk NĚMEČEK:
Já bych jenom doplnil, že tomu se nebudou bránit ani ostatní pojišťovny …

Soňa MARKOVÁ:
Jistě to nebude, jistě to musí být podle mého názoru asi otázka vícezdrojového financování. To znamená, nebude to asi jenom ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za zdravotnictví v jednotlivých krajích je zodpovědný kraj, to znamená, tam by určitě byla dobrá spolupráce s kraji, městy a tak dále, ale na druhou stranu bych také očekávala větší míru odpovědnosti od samotných lékárníků a lékařů, protože třeba to, že praktičtí lékaři odmítají sloužit pohotovosti a všechno padá na nemocniční lékaře, tak to také necítím tu zodpovědnost za to zdraví a i to, že praktičtí lékaři obdrželi kdysi kapitační platby a měli se stát takovými rodinnými lékaři, tak dneska, když přestávají ordinovat v určitou dobu a potom už nutí lidi do pohotovostí, si myslím, že to není správné. Takže ta spolupráce všech, kteří se na tom podílejí, je nutná a nemůže to dělat jenom nějaký dobrovolný projekt.

Václav MORAVEC:
Pane ministře?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já s tím souhlasím. My jsme teď proto do úřadové vyhlášky dali některé motivace, ale musím říci, že spíše ty pozitivní. Já úplně nevěřím na tu represi, v okamžiku, kdy budeme nutit někoho k něčemu, co prostě nechce dělat, tak se nám z toho vykroutí. My jsme tam dali právě pro praktické lékaře pozitivní pobídky pro ty, co budou, budou mít ordinační hodiny i v odpoledních hodinách, tak dostanou nějaký bonus a pro ty, kteří se zapojí do systému služby první pomoci, které organizují kraje, tak také dostanou nějaký bonus od pojišťoven, takže si myslím, že tahle cesta, prostě ta cesta pozitivní motivace je podle mě prostě mnohem nadějnější.

Václav MORAVEC:
Nová úhradová vyhláška …, ano, vy myslíte, že už ta nová úhradová vyhláška, která …

Svatopluk NĚMEČEK:
206 …

Václav MORAVEC:
Ano, 2016, která vstoupí v platnost, tak výrazněji zvýší dostupnost zdravotní péče v těch menších městech a vesničkách České republiky?

Svatopluk NĚMEČEK:
Jsem přesvědčen, že ano, otázka je, jak silná ta míra bude. To opravdu teď nemůžeme říct, protože s tímto předpokladem jsme to dělali, proto jsme chtěli posílit, rozhýbat více především ten segment praktických lékařů. Po nějaké diskusi s nimi na to jdeme cestou pozitivních motivací a věřím, že to pomůže. Pokud ta odezva nebude dostatečná, tak samozřejmě budeme volit další nástroje a myslím si, že toto je …

Václav MORAVEC:
K tomu by ale došlo až v roce 2017?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já si myslím, že i v průběhu roku 2016, protože stát tady prostě má na to zdravotní pojišťovny a je třeba říci, že když se zdravotními pojišťovnami komunikujeme, když vnímáme, že tady nějaký problém je, tak ony jsou schopny i nad rámec úhradové vyhlášky udělat nějaké opatření i v průběhu roku. Tak toto je třeba zase ocenit ze strany pojišťoven.

Václav MORAVEC:
Oceňujete ten krok navýšení právě plateb nebo bonusů v úhradové vyhlášce, což by mohlo změnit ten stav v roce 2016?

Soňa MARKOVÁ:
Určitě. Já s tím, já s tím nemám žádný problém. Myslí si, že úhradová vyhláška je o něco lepší, než byla, ale může být ještě lepší, protože samozřejmě my nemáme dokončenou ještě vlastně ten systém DRG Restart, kdy by se skutečně srovnaly platby v těch jednotlivých nemocnicích a kdy by skutečně za stejný výkon byly, byly stejné úhrady, aby …

Václav MORAVEC:
Ale to už ministerstvo zdravotnictví, že vstoupím do vaší řeči, dokončuje.

Soňa MARKOVÁ:
Ano, dokončuje, ale bude to platit nejdříve 2018 a to budeme rádi, takže nemůžeme si říct, že by to aktuálně řešilo situaci třeba, která je teď zrovna v regionálních nemocnicích, ale i v některých pražských nemocnicích, kde výrazně prostě chybí personál, jak lékařský, tak nelékařský. Takže v tuhle chvíli nám to úplně neřeší. Ale já jsem chtěla říct ještě jednu věc. Problém je taky to, že ty zdravotní pojišťovny to musí mít z čeho dávat, ty bonusy. A jestliže nebudeme pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce, což pan Babiš a ministerstvo financí jako takové stále odmítá, tu pravidelnou valorizaci, aby se tam ty finanční prostředky dostaly, protože kde je mají ty pojišťovny brát, tak to nebude řešení trvalé. A já jsem ráda, že v tuhle chvíli chceme přijít, nebo přicházíme na pomoc jako KSČM a v lednu budeme určitě předkládat zákon, který bude nastolovat právě tu pravidelnou valorizaci plateb za svoje pojšitěnce, aby to pan ministr neměl tak těžký.

Václav MORAVEC:
Tak vy mu nadběhnete …, aby …

Soňa MARKOVÁ:
My mu podáme ruku, ano.

Václav MORAVEC:
A vy v lednu předložíte novelu zákona?

Soňa MARKOVÁ:
Ano, ano, KSČM …., máme ji už připravenou …, v lednu budeme ji podávat.

Václav MORAVEC:
Která bude automaticky valorizovat …

Soňa MARKOVÁ:
Ano, valorizovat platby za státní pojištěnce. Já si myslím, že to je důležité. Koneckonců tato vláda, tato koalice to slíbila, že tu bude a já si mysl…, a my s tím naprosto souhlasíme a podáváme tu pomocnou ruku, jako jsme ji podali v případě toho slibu, který tahle vláda dala, že vrátí 3 dny placené nemocenské. Stále se jí to nějak nedařilo. Takže to jsme předložili.

Václav MORAVEC:
Promiňte, ale teď to bude, teď to bude …, ale teď to bude vláda projednávat platbu za 3 dny nemoci, to bude teď projednávat příští týden na svém jednání?

Soňa MARKOVÁ:
Ne, nevím, co bude projednávat, protože tenhle zákon prošel prvním čtením, prošel ve výboru, návrh KSČM, takže stačí jenom, aby …, můžeme pokračovat a máme to, máme to hotovo. Jenom, když nám to koalice schválí.

Václav MORAVEC:
Pane ministře, …?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já bych poprosil, ano, můžu tady k tomu tématu …?

Václav MORAVEC:
Ano, ano.

Svatopluk NĚMEČEK:
Já děkuju za otevření obecně financování zdravotnictví. Já tady mám čerstvé výsledky studie OECD, studie Glanc, která nás zařazuje z hlediska Evropy, co se týče výkonnosti českého zdravotnictví a nákladů, do, řekněme, nějakého rámce, jestli bych mohl ukázati …

Václav MORAVEC:
No, tak na tutu …, ano …

Svatopluk NĚMEČEK:
Na tuto kameru, to je jeden.

Václav MORAVEC:
A musíte, pane ministře, nám vysvětlit, …

Svatopluk NĚMEČEK:
Ano, já to okomentuji …

Václav MORAVEC:
Ta jenom držte ten, ten, ano …

Svatopluk NĚMEČEK:
A ještě, ještě ukážu jeden …

Václav MORAVEC:
Tam je změť značek, … ano

Svatopluk NĚMEČEK:
To jsou, každý, každá tečka je jeden stát a když to řeknu velmi volně, tak na tom je vidět, že Česká republika jako jediná z těch postkomunistických zemí z hlediska délky dožití, což je prostě výraz, které, což je věc, které zdravotnictví ovlivňuje, utekla všem postkomunistickým zemím a blíží se k těm zemím západním, ale když se podíváte, kolik na hlavu dává v amerických dolarech, tak zůstává v těch postkomunistických zemích a to je ten, to je jádro toho pudla, protože české zdravotnictví velmi prudce v posledních letech zlepšuje své výsledky, prodlužuje se nám …

Václav MORAVEC:
Promiňte, ale musíte to poslat na ministerstvo financí, protože kdyby tady seděl Andrej Babiš, tak řekne, že u vás se „kradně“ a že nebude valorizovat automaticky platby za státní pojištěnce, pokud se u vás přestane krást, pane ministře.

Svatopluk NĚMEČEK:
Jasně.

Václav MORAVEC:
Tady máte návrh KSČM.

Svatopluk NĚMEČEK:
Zpochybnit se dá úplně všechno, ale to, že české zdravotnictví prostě odpovídá, odpovídá svými výsledky těm západoevropským a je řádově, z hlediska nákladů, někde úplně jinde, podle mě z toho vyplývá, že ta efektivita toho systému je prostě obrovská a dlouhodobě není udržitelná, protože to je prostě na úkor platů těch zaměstnanců. Pokud …

Soňa MARKOVÁ:
Tak.

Svatopluk NĚMEČEK:
Pokud s tím něco neuděláme, pokud se politická reprezentace nerozhodne, že tedy chceme to zdravotnictví tak špičkové, jako máme a že si za něj musíme zaplatit, tak dlouhodobě toto udržitelné není.

Václav MORAVEC:
Ale vy, vy nepřijdete do vlády s návrhem …

Svatopluk NĚMEČEK:
My přijdeme do vlády s návrhem, nicméně my tam máme …

Václav MORAVEC:
S čím?

Svatopluk NĚMEČEK:
S tím, co se vláda zavázala.

Václav MORAVEC:
Že zavedete pravidelnou …

Svatopluk NĚMEČEK:
Zavázala ve svém programovém prohlášení, nicméně máme tam koaličního partnera, tak jak jste zmínil, který toto zpochybňuje, a ta debata pro nás nebude jednoduchá. Paní poslankyně to má jednodušší, protože ono koaličního partnera nemají, který by měl jiný názor na tu věc.

Václav MORAVEC:
Chcete tím říci, že ČSSD nepodpoří ten návrh, když v lednu KSČM předloží do Poslanecké sněmovny návrh automatické valorizace pojistného …

Svatopluk NĚMEČEK:
Já jsem ten návrh neviděl a myslím si, že my si to musíme primárně vydebatovat v té koalici. To by úplně …

Václav MORAVEC:
Jak dlouho budete čekat, když jste to za dva roky …, protože polovinu funkčního období má Sobotkova vláda za sebou …, toto je nesplněný bod na straně 7 z programového …

Svatopluk NĚMEČEK:
Jeden z mála nesplněných bodů.

Václav MORAVEC:
No, docela zásadní …: „Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby …“

Svatopluk NĚMEČEK:
Který, kde ty důvody jsem vysvětlil, že ta koalice na to nemá úplně jednotný názor a myslím si, že rok 2016 je poslední, kdy to splnit můžeme … a určitě se toho bodu nevzdáme. tak …

Václav MORAVEC:
A v případě, že by, že byste se nedohodli, tak byste nepodpořili ten komunistický návrh?

Svatopluk NĚMEČEK:
Uvidíme, uvidíme. To si, myslím, je i na vedení sociální demokracie, na tom, jak, jak to posoudíme. Teď takto v Otázkách Václava Moravce na první dobrou vám to neřeknu.

Václav MORAVEC:
Řekněte mi na „první dobrou“, jestli zrušení zdravotnických poplatků a zároveň teď budete na vládě probírat už zmiňovaný návrh zákona, který vrátí a předkládá ten návrh zákona ministryně práce a sociálních věcí Marksová, takže se budou platit první tři dny nemocenské. Nemyslíte, že tyto dva kroky mohou výrazně zvýšit nemocnost v České republice? Tedy, zrušení takzvaných regulačních poplatků a právě placení zaměstnancům za tři dny nemoci od zaměstnavatelů?

Svatopluk NĚMEČEK:
Tak já bych vycházel z toho, co si myslím, či nemyslím. Napřed z faktů. Sociální demokracie a potažmo celá koalice, podpořila zrušení zbývajících regulačních poplatků, které tady byly, protože ty nemocniční zrušil Ústavní soud a na základě dat za skoro rok, které máme z největší zdravotní pojišťovny, tak se nepotvrdily ty obavy, že prudce se zvýší čerpání zdravotní péče v České republice …

Václav MORAVEC:
A zvýšilo se mírně, když tady slýcháváme …, v průběhu roku jsem slýchávali především od ambulantních lékařů, že se jim návštěvy v ordinacích zvýšily?

Svatopluk NĚMEČEK:
Já si myslím, že nelze vycházet z toho, co říká jeden lékař, ale je třeba vycházet ze systémů a pro mě data VZP jsou relevantními daty. Čili to se nepotvrdilo. Co se týká toho návrhu na zavedení tří, tří hrazených dnů nemocenské, tak tam si myslím, že to riziko, že by to zvýšilo čerpání zdravotní péče, je ještě menší, protože když budeme vycházet ze selského rozumu, tak samozřejmě lidé, kteří předpokládali, že ta jejich nemocenská bude delší, tak k tomu lékaři šli. Ti, kteří …, ti kteří, řekněme, počítají s kratší dobou čerpání, tak spíše zůstanou doma, bez toho, bez toho důkladného lékařského vyšetření. Čili já si myslím, že tady to hrozí ještě méně.

Václav MORAVEC:
Paní poslankyně?

Soňa MARKOVÁ:
Já bych chtěla potvrdit tu analýzu, kterou udělala, kterou udělali, kterou si vyžádali právě členové správní rady VZP, jaký je dopad toho zrušení zdravotnických poplatků a tam se skutečně jasně na tvrdých datech dokazuje, že nedošlo k žádnému tragickému nárůstu vlastně těch ošetření. Skutečně to nemělo prakticky žádný vliv, to zrušení zdravotnických poplatků, takže se ukázalo to, ten náš mnohaletý boj proti zdravotnickým poplatkům se ukázal jako zcela správný, to za prvé. Zůstal pouze jediný poplatek a to my kritizujeme, my jsme měli to, že by měly vlastně skončit všechny poplatky, to je ten 90korunový, protože tam se naopak ukázalo, že lidé teď v tuhle chvíli tak trochu zneužívají zdravotnickou záchrannou službu, která je mnohem dražší a vlastně těch výjezdů té zdravotnické záchranné služby skutečně narostlo. A tam je určitý ten kontrast nebo určitá paralela s tím tady, tady je. Takže já si myslím, že to jsou věci, které, které skutečně se potvrdily a na druhou stranu bych chtěla říct, že si nemyslím, že by, když bychom vrátili ty tři dny placení nemocenské …

Václav MORAVEC:
Že se zvýší nemocnost?

Soňa MARKOVÁ:
Že by se tím zvýšila nějak výrazně nemocnost, protože lidé v tuhle chvíli spíše a 100 % zaměstnanců České republiky si přeje tento návrat. Já chápu, že si to nepřejí, nepřeje řada zaměstnavatelů. Takže tomu rozumím, ale 100 % zaměstnanců České republiky si to přeje a když k tomu přidáme takové to, co není na první pohled vidět, a to je to, že lidé budou, budou místo toho, aby si brali dovolené a přecházeli nemoce, tak budou skutečně se léčit, vyléčí se, ušetří zdravotní systém za pozdější třeba komplikovaný choroby a tak dále, plus samozřejmě tady je ten sociální rozměr, kdy především ty tři dny neplacené dovolené dopadá na matky samoživitelky, nízkopříjmové skupiny a tak dále. Takže … a poplatky -zrušení, ano, žádný dopad to nemělo. Tady, když se to vrátí ta …, zruší se kadenční doba, tak to bude ve prospěch lidí.

Svatopluk NĚMEČEK:
Já bych jenom dodal …

Václav MORAVEC:
Ano …

Svatopluk NĚMEČEK:
Na tom se shodneme proto, že ten ekonomický dopad nemoci skutečně na lidi je docela závažný. To přece není jenom to, není jenom to, že, že, jak velkou mám nemocenskou nebo nemám, ale mám spoustu dalších nákladů, které, které s tím jsou spojeny a podobně, takže určitě, tady, tady ta podpora tomu návrhu je.

Svatopluk NĚMEČEK:
Svatopluk Němeček a Soňa Marková. Děkuji za tuto diskusi a těším se na další.

Soňa MARKOVÁ:
Také děkuji, na shledanou.

Svatopluk NĚMEČEK:
Také děkujeme.

OVM: České zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!