OVM: Spory o úhradu péče

nemocnice, chodba

Pokračování přepisu nedělního pořadu Otázky Václava Moravce, jehož hostem byl mimo jiné ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pokračujeme na téma úhradová vyhláška na příští rok. I ředitelka odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami Ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová přiznává v rozhovoru pro Otázky, že vládou schválené navýšení plateb za státní pojištěnce, tedy ty 4 a 3/4 miliardy korun nebudou stačit, aby tuzemské zdravotnictví nepadalo v roce příštím do dluhů.

Helena RÖGNEROVÁ, ředitelka odb. dohledu nad ZP, Ministerstvo zdravotnictví:
Je pravda, že ta platba za státní pojištěnce výrazně pomůže, nebude stačit, protože náš propočet byl téměř dvojnásobný. Zároveň trošičku optimističtější je výhled Ministerstva financí, takže možná, že nějaký nárůst dvě procenta, nevíme přesně, tři, čtyři miliardy bude. A budou muset sáhnout do rezerv ještě některé zaměstnanecké pojišťovny, kterým některé prostředky na fondech zbyly.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky ředitelka odboru dohledu nad pojišťovnami Ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček dodává, že bude záležet na nové úhradové vyhlášce pro příští rok, která se teď rodí.

Jaromír GAJDÁČEK, prezident Svazu zdravotních pojišťoven:
Pokud by ten návrh byl tak, jak ho známe v této fázi, tak zcela jistě by prohloubil ten deficit v systému veřejného zdravotního pojištění nezávisle na zůstatcích na těch možných půjčkách. Určitě řádově o dalších skoro 6 miliard korun. To je neúnosné, musíme hledat prostě nějaký kompromis. My chápeme, že nemocnice jsou v nějaké tíživější situaci. Zajímavé je, že některé nemocnice v ní nejsou. Že zatím hospodaří dobře a teprve teď začínají sahat do rezerv. Některé jsou na tom hůř, ale my nevidíme do toho vnitřního hospodaření nemocnic. Takže to nemůžeme posoudit. V každém případě ale víme dopředu, s jakýma částkama můžeme operovat. Víme, že nedochází zatím k nějakým závažným excesům z hlediska nedostupnosti zdravotní péče. Takže je to skutečně jenom o nějakém férovém vyjednávání, o kompromisu možného, aby ty příjmy, které předpokládáme, pokryly požadavky, které jsou na nás vzneseny.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů žádá pro příští rok navýšení úhrady nemocnicím nejméně na 105 procent z letošního stavu. Podepsal byste takový návrh, kdybyste byl ministrem zdravotnictví?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
To je těžko předjímat, co bych dělal, kdybych byl ministr zdravotnictví. Já myslím, že ten požadavek pramení z toho, co jsem řekl. Rok 2013 dopadl na ten segment nemocnic valnou měrou, nebo velkým, velkým dopadem. A já si myslím, že z toho pramení, že nemocnice už se snaží v příštím roce ten propad, který letos zažily, nějakým způsobem saturovat. Já asi.

Václav MORAVEC, moderátor:
Budu tu otázku inovovat. Na 105 procent máte?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kolik by to byl dluh u VZP, pokud byste šli na úhradu 105 procent letošního stavu u nemocnic?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Tam je ještě otázka, zda je to 105 procent letošního stavu. Ta úhradová vyhláška většinou je konstruovaná tak, že referenčním období je rok předešlý, který už je vyúčtován. To znamená, pracuje se s nějakým jasnými daty. Pokud by to bylo 105 procent letošního stavu, já jsem seriózně schopen říct, že jsme připraveni takovýto návrh reflektovat pouze v případě, že kromě už té uvedené platby za státního pojištěnce bude realizována celá ta další řada opatření, o kterých jsem mluvil. To znamená odkup pohledávek.

Václav MORAVEC, moderátor:
Počkejte, ale to, o nich jsme se bavili. Ale to je zase problém toho, že nebude vláda nová do té doby, než bude ta úhradová vyhláška, dejme tomu, že se bude nová vláda sestavovat v listopadu v prosinci, tak pokud by se nemělo zase s vyhláškou čekat na poslední dny letošního roku, tak je pravděpodobné, že tu bude ještě ministr zdravotnictví Martin Holcát, který s vámi a s poskytovateli péče, i s odbory tu, tu vyhlášku připraví.

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Pak budeme samozřejmě tlačit na to, aby vyhláška byla kompromisem požadavků krizového štábu, o kterém jste hovořil. A v případě našeho, naší pozice. A budeme připraveni deklarovat vůli, že v případě, že dojde k navýšení disponibilních zdrojů v příštím roce, jsme schopni, protože ta vyhláška to umožňuje, realizovat navýšení plateb i mimo takovou to úhradovou vyhlášku.

Václav MORAVEC, moderátor:
To znamená, pak by to bylo na těch 105 procent?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Neumím říct, aby to bylo na 105, nebo 102 procent. Prostě byli bysme schopni veškeré disponibilní zdroje alokovat ve prospěch poskytovatelů, to znamená nemocnic.

Václav MORAVEC, moderátor:
Proč vy nejste schopen říct, jestliže jsme se tady o těch dvou opatřeních, která jsou nutná ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění v roce příštím, tak když jsme se o nich bavili, a tušíme, o jaké částky jde, že jde o 3,5 miliardy odkupu nedobytných pohledávek, a že jde o lepší přerozdělení peněz mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zaměstnaneckým pojišťovnami?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Já jsem schopen, schopen tady velmi, velmi hrubě odhadnout, že pokud by došlo k novému způsobu přerozdělení, to znamená, byl by to ten zdroj zhruba 2,8 miliardy, došlo by k odkupu pohledávek ve prospěch VZP ve výši zhruba 3,5 miliardy. Došlo by k navýšení platby za státního pojištěnce, to znamená, bylo by naplněno to, s čím kalkulujeme, tak jsme schopni jít v našich zdravotně pojistných plánech na 103, 104 procent roku předchozího.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže téměř o jedno procento níže, než si představuje teď krizový štáb?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
To znamená velmi, velmi pozitivní kompromis vstříc krizovému štábu.

Václav MORAVEC, moderátor:
A když tato dvě opatření, o nichž se celou dobu bavíme, nebudou přijata, tak ten kompromis té úhradové přihlášky by byl kolik?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Pokud tato opatření nebudou přijata, tak my budeme sestavovat zdravotně pojistný plán s tím, že budeme pracovat s dalším poklesem zhruba o 1,5 procenta meziročně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže ještě hůř, než na tom jsou teď?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Ano, ano. To je, to je.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dovedete si představit, co to v systému zdravotnictví.

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
To je ekonomická realita. Já musím odpovídat na otázku tak, jak je jedině možné, abych nelhal. A musím říct, že pokud by nedošlo. A my už vidíme trošičku světlo na konci tunelu, protože samozřejmě legislativní opatření již prošlo vládou, to znamená, je to velmi, velmi, řekl bych, diskuze, která pracuje s velmi nejasnými neznámými. Nicméně pokud budeme pracovat s tím, že platba za státního pojištěnce bude schválena, tak už pracujeme s, řekněme, se zdroji, které nám umožňují jít na úroveň o procento vyšší než v letošním roce. A všechny ty další neznámé se k tomu budou přičítat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže v případě, že projde v Senátu devátého října navýšení plateb za státní pojištěnce, o čemž bude tady řeč v další části Otázek, hosty budou například předseda Senátu Milan Štěch, místopředsedové Senátu Miluše Horská a Přemysl Sobotka, takže dívejte se dál, dozvíte se podrobnosti. Tak byste o jedno procento oproti současnému stavu navýšili úhradu péči nemocnicím?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Teď mluvíme pouze o segmentu nemocnic, samozřejmě musíme to vnímat v širším kontextu, jsou tady ambulantní specialisté, jsou tady praktičtí lékaři. Já jsem přesvědčen, já jsem přesvědčen, že i ty ostatní segmenty by v případě, že ta příjmová stránka bude posílena, se přihlásí o, řekněme, určité posílení úhrad. A je to velká neznámá, jak by se nám podařilo namodelovat tu úhradu, a zda to bude jedno procento, nebo půl, nebo jedno a půl procenta.

Ohodnoťte tento článek!