OVM: Zvýšení plateb pojišťovnám

Z deseti milionů lidí žijících v této zemi platí valné většině zdravotní pojištění stát. Konkrétně jde o šest milionů státních pojištěnců. Z těchto státních pojištěnců zase většinu obhospodařuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Má jich v portfóliu víc než 3,5 milionu a tvoří tak zároveň většinu jejích klientů. To ovšem platí i u ostatních pojišťoven. Státní pojištěnci mírně převažují.

Václav MORAVEC, moderátor:
Druhé dvě největší pojišťovny, Česká průmyslová pojišťovna a Pojišťovna Ministerstva vnitra, mají zhruba po milionu a dvou stech tisících klientů. Státních pojištěnců je z toho k 700 tisícům. Platby za státní pojištěnce se nezvyšovaly už léta. Současná sazba 723 korun měsíčně platí od roku 2010. Do té doby se valorizovalo celkem pravidelně. Za posledních pět let ale stouply platby jen o 43 koruny za měsíc. Za posledních deset let to pak bylo o 256 korun navíc. Rusnokova vláda v demisi v tomto týdnu rozhodla o zvýšení platby za státní pojištěnce o 65 korun měsíčně. Celkově jde tedy o 4 a 3/4 miliardy korun za rok ze státního rozpočtu. Ministr zdravotnictví Martin Holcát ovšem chtěl platby navýšit o 98 korun měsíčně. Pro státní rozpočet by to ale znamenalo celkově 7 a čtvrt miliardy za rok. Zákonné opatření o zvýšení plateb za státní pojištěnce k prvnímu lednu příštího roku má už devátého října schvalovat horní parlamentní komora, tedy Senát. Kombinace půjčky ve výši 2,5 miliardu korun a navýšení plateb za státní pojištěnce, jak jsme to teď ukázali divákům, za jak dlouho vás to udrží v plusu jako Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, tyto dva kroky?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
To znamená, pokud bereme, pokud ta otázka směřuje k tomu, jakým způsobem se promítne půjčka a zvýšení platby za státního pojištěnce? No já musím říct, že samozřejmě beze sporu zvýšení platby za státního pojištěnce je v současné době krok správným směrem. Nechci komentovat tu částku. Faktem je, do legislativního opatření, opatření směřuje částka 4,7 miliardy. Což je z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny zhruba 2,8 miliardy korun. Pokud budeme pracovat s mnoha neznámými, které v současné, jejichž, jejichž nominální hodnota v současné době je těžko odhadnutelná, to znamená zejména s neznámou růst nákladů a zdravotní služby v příštím rokem, v příštím roce s vlivem úhradové vyhlášky. Je možno konstatovat, že opatření, které se jmenuje refinancování předsunuté platby, čili půjčka, řeší situaci pro tento rok. My jsme schopni stabilizovat rok 2013 s tím vším, co jsem tady řekl směrem k našim partnerům, to znamená lékařům.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže v lednu a v únoru příštího roku už ta 2,5 miliardová půjčka nebude mít vliv na stabilizaci VZP?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
No ona samozřejmě má vliv, protože pokud ta pojišťovna zůstává stabilní ke konci roku, tak se neprojeví ty problémy v plné míře v lednu a únoru. Zároveň od prvního první, pokud by platila zvýšená platba za státního pojištěnce, tak se domnívám, že bysme byli schopni udržet vyrovnané hospodaření v případě, že nebude identifikován vysoký nárůst nákladů na zdravotní služby z důvodů úhradové vyhlášky. Sám jste tady, pane redaktore, řekl, že se připravuje úhradová vyhláška, která by měla být prorůstová, a v tu chvíli já říkám, že samotné zvýšení platby za státního pojištěnce v rozsahu, o kterém jsme mluvili, neřeší problém systému jako takový.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže on nestabilizuje pro rok 2014?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Já si myslím, že samotné toto opatření ho rozhodně nestabilizuje. Pokud bude doplněno, pokud bude doplněno o další nástroje, o kterých zde bylo hovořeno, to znamená, pokud nehodíme v uvozovkách pod stůl odkup pohledávek, protože ten se týká nejenom Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale týká se i pojišťoven oborových, a pokud zde bude vůle naplnit to, co jsem zde říkal, to znamená vyrovnat ty podmínky v celém systému, a nastavit systém úhrad tak, aby byl spravedlivý, a aby Všeobecná zdravotní pojišťovna neplatila za stejný produkt více než ostatní, tak jsem přesvědčen, že je možno dosáhnout stabilizace systému. Podle našich výpočtů jenom, řekněme, realizace nebo nastavení nového modelu přerozdělení, který by opravdu reflektoval na podíl více nákladných pojištěnců, nebo více nákladných pacientů v portfoliu jednotlivých pojišťoven, přinese Všeobecné zdravotní pojišťovně příjem ve výši zhruba 2,8 miliardy na to očekávání. To znamená, je tady celá řada.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to už může řešit ta úhradová vyhláška?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Ne, model přerozdělení musí řešit zákon nový, který by musel přijmout znova, nebo navrhnout nový ministr zdravotnictví, přijmout nová vláda, nová sněmovna.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže z pohledu VZP to budou dva kroky nového ministra zdravotnictví, aby nebyl systém tuzemského zdravotnictví rozkolísán kvůli nůžkám a propadu mezi příjmy a výdaji, tak nový ministr zdravotnictví by měl znovu tedy uvažovat o odkupu těch nedobytných pohledávek ve výši až tří.

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Tři a půl miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tří až čtyř miliard. A druhý krok je zákonem jiné přerozdělení peněz mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami na straně jedné a VZP na straně druhé?

Zdeněk KABÁTEK, ředitel VZP:
Jiné přerozdělení peněz na základě portfolia klientů. To znamená, řekněme, úrovně nemocnosti, nebo jak bych to řekl, nákladnosti jednotlivých klientů.

Ohodnoťte tento článek!