Pacient chce ošetření, příznaky nemá. Co s tím?

Titulní obrázek

Jak postupovat v případě, že se pojištěnec bez doporučení a zjevných klinických příznaků dožaduje vyšetření včetně laboratorních metod? Lze toto hradit ze zdravotního pojištění? Odpověď právníka čtěte v článku…

Jak postupovat v případě, že se pojištěnec bez doporučení a zjevných klinických příznaků dožaduje vyšetření včetně laboratorních metod? Lze toto hradit ze zdravotního pojištění?

Odpovídá JUDr. Jana Marečková a Mgr. Martin Schimmer, AK Marečková

Pokud se pojištěnec, který nemá ani doporučení ani klinické příznaky, dožaduje poskytnutí zdravotní péče (vyšetření nepochybně je součástí péče), potom taková péče není dle platného práva hrazena ze zdravotního pojištění.

§ 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., stanoví následující: „Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.“

Proto je nutné takového pojištěnce poučit o úhradě za takto poskytnou péči. Domníváme se také, že je možné poskytnutí péče podmínit její úhradou, popřípadě úhradou zálohy.

www.Zdravi.Euro.cz

Pacient chce ošetření, příznaky nemá. Co s tím?
Ohodnoťte tento článek!