Pacient jako zákazník

Navzdory nevhodně nastavenému zdravotnímu systému, který potlačuje konkurenci a nahrává korupci, působí na českém trhu společnosti, jež se pacientům snaží poskytnout servis hodný rozvinutého světa…

Usměvavý lékař, který pacienta nevnímá jako podřízeného, nýbrž coby rovnocenného partnera, minimální doba čekání na ošetření nebo nepřetržitá možnost konzultace zdravotního problému s doktorem na telefonu.

Služby, které Češi znají spíše z amerických seriálů než ze skutečných čekáren, se postupně objevují také u nás. Masovému rozšíření brání současný rovnostářsky nastavený zdravotní systém, který sice naoko zaručuje všem stejně dostupnou kvalitu zdravotní péče, ve skutečnosti ovšem při honbě za ošetřením nebo operací rozhodují známosti, úplatky a štěstí.

Nezbytná změna

“ České zdravotnictví připomíná švédský stůl. Mělo by na něm být všechno, ale když se chcete najíst, najdete jen okoralé zbytky,“ tvrdí Pavel Vepřek, předseda občanského sdružení Občan, dříve dětský kardiolog, který stál krátce v čele motolské nemocnice.

“ Změna současného zdravotního systému je nezbytná. Ročně se v něm utopí dvě stě miliard korun, ale pacient z toho neprofituje. Musí začít fungovat vztah pacientzákazník a lékařdodavatel,“ doplňuje Vepřek, jenž vidí budoucnost v konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, které by nabídkou různých služeb soupeřily o klienty.

Podmínkou takového stavu je alespoň částečná možnost každého člověka svobodně nakládat se směrováním platby svého zdravotního pojištění. Názorů na orientaci českého zdravotnictví je nepřeberné množství, ale pravicoví odborníci se na nutnosti vnést do systému tržní principy shodují. Koncepci nedávno zveřejnil také Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který částečně čerpal z poznatků Světové banky.

Mimo jiné počítá se zavedením formalizované spoluúčasti pacientů, jež je samozřejmě podstatně efektivnější a eticky přijatelnější než dnešní šedá ekonomika, a s vybíráním mírných poplatků za služby. Nedávno se touto cestou vydalo slovenské zdravotnictví, ovšem z podstatně horší startovací pozice, než ve které se nyní nachází Česko.

Několik tisíc ročně

Jako náhrada chybějícího komerčního zdravotního připojištění nebo jeho obdoby na českém trhu začaly od poloviny devadesátých let vznikat společnosti, které se snaží klientům zabezpečovat kvalitní lékařské služby “ schované“ pod takzvanou organizaci času pacienta.

Většinou mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jež jejich pacientům proplácejí indikované úkony stejně, jako kdyby navštívili jiná zdravotnická zařízení. Navíc ale poskytují příjemný doprovodný servis, za který si nechají zaplatit zvlášť.

“ Kdo jednou okusí důstojnou zdravotní péči, již těžko odchází,“ říká Veronika Pustková, ředitelka společnosti Santé, jedné z nejstarších českých firem v oboru. Standardem je objednávání pacientů na přesně stanovenou hodinu, která potom musí být ze strany lékařů dodržena, organizace preventivní a léčebné péče, návštěvy lékaře doma u pacienta, individuální a diskrétní přístup.

“ Organizujeme jejich čas a dbáme na zpětnou vazbu. To stojí peníze, které pojišťovny samozřejmě neproplácejí. Proto nabízíme různé balíčky produktů podle náročnosti jednotlivých zákazníků,“ vysvětluje Pustková.

Zdravotnické firmy často nabízejí “ klubové“ karty, jež podle ceny opravňují majitele k čerpání služeb. Ceny zástupci firem jen neradi prozrazují kvůli individuálnímu přístupu, ale řádově se pro jednotlivce pohybují mezi pěti až patnácti tisíci ročně, opět podle šíře služeb.

Podobně fungují další významní hráči v oboru, mezi něž patří společnosti Kardia, Comfort Care, Mediscan Network, Canadian Medical Care nebo GHC. Buď se specializují na firemní klientelu, nebo na soukromé osoby.

Dále se liší v počtu smluv uzavřených s českými zdravotními pojišťovnami. Drtivě však převažuje orientace na korporace, kterým primárně zajišťují ze zákona povinnou závodní péči. Je to logické, protože běžní občané, kteří platí veřejné zdravotní pojištění, nemají chuť pravidelně dávat do zdravotní péče další peníze.

Stát k tomu zatím nevytváří podmínky, ačkoli je prokázáno, že pacient, který se přímo podílí na financování, získává ke zdraví naprosto odlišný vztah. Pro začátek by stačilo, kdyby dodatečné náklady bylo možné alespoň odečíst od daňového základu.

Náklad nebo investice

“ Lidé s lékařem aktivně spolupracují, pečlivě si hlídají, zda skutečně čerpají zaplacené služby, a chovají se méně rizikově vůči svému zdraví,“ říká Petr Seidl, generální ředitel švédské společnosti Medicover, která na český trh vstoupila před čtyřmi lety.

Za firmou, jež se orientuje na poskytování zdravotní péče v Polsku, Rumunsku, Estonsku a v Maďarsku, stojí švédský finančník Jonas af Jochnick, jenž s bratrem Robertem zbohatl na prodeji kosmetiky Oriflame.

Klienty těchto zdravotnických zařízení tvoří především zaměstnanci úspěšných zahraničních a tuzemských firem, které si spočítaly, že se jim investice do zdraví zaměstnanců vyplatí.

Podle šéfa prodeje a marketingu Medicoveru Zdeňka Lhotského mají nejpropracovanější systém péče o zaměstnance americké společnosti. “ Někteří čeští podnikatelé chápou peníze vložené do zdraví zaměstnanců stále jako zbytečný náklad,“ vysvětluje Lhotský.

Jednoduchým výpočtem přitom lze spočítat, kolik firma tratí, pokud zaměstnanec místo práce vysedává u lékaře nebo je kvůli zanedbávání prevence zbytečně nemocen. Úspora může několikanásobně převýšit cenu služby.

Zásadní roli pochopitelně hraje produktivita ve společnosti, její kultura a cena práce jednotlivých zaměstnanců. Jiná bývá nemocnost “ stresového“ managementu v pražské centrále zahraniční firmy a jiná je na jižní Moravě v období vinné sklizně.

Nejvytíženějším pracovníkům se specializované firmy umějí postarat také o rodinu, která dostane stejný servis, a zároveň jejich služby zahrnují například poradenství při vytváření vhodných pracovních podmínek. Podle Lhotského je nejrychleji rostoucím odvětvím fyzioterapie, jež se váže především na špatné držení těla při práci s počítačem.

Specializované firmy plní úlohu výborně, pokud jde o prevenci, drobnější lékařské zákroky a angažování profesionálů v jednotlivých oborech zdravotní péče. Když jde takzvaně do tuhého, třeba při těžším úrazu nebo náročné operaci, nastupuje prozatím veřejné zdravotnictví.

“ Chybějí soukromé nemocnice s vyšším standardem, které žádá většina našich klientů. Mnoho klientů by také uvítalo možnost zajištění péče pro seniory v rezidenčních domech,“ říká ředitelka Pustková.

Soukromá zdravotnická zařízení se také často potýkají s potížemi při výběru a získávání odborného personálu. Ne všichni lékaři jsou totiž ochotni přistoupit na své hodnocení pacientem nebo připustit diskuse o metodách léčení: v “ soukromí“ věc nezbytná.

Výběr specializovaných zdravotnických zařízení

společnost zaměření

Canadian Medical Care individuální zdravotní péče

Comfort Care individuální a firemní léčebná péče, závodní preventivní péče

GHC individuální preventivní a léčebná péče, služby nezávislé na platbě od českých zdravotních pojišťoven

International Medical Services individuální zdravotní péče, bez smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami

Kardia pracovnělékařské služby Medicover komplexní zdravotní péče pro zaměstnance, cizince a jednotlivce MedikaalTT závodní preventivní péče

Mediscan individuální zdravotní péče, zdravotní péče pro firmy

Med Point individuální a závodní preventivní péče

První pražská zdravotní závodní preventivní péče

Santé závodní preventivní péče, individuální preventivní a léčebná péče

Týden

Ohodnoťte tento článek!