Pacient jako zákazník aneb jak je to s důstojnou zdravotní péčí

„Pokud se firmám nabízí řešení preventivní péče, potom tyto společnosti zaplatí poměrně vysoké finanční prostředky. Firmy svým zaměstnancům proplácejí preventivní prohlídky. Tyto peníze pak plynou do specializovaného zdravotního zařízení. A přitom se zdravotním pojišťovnám znovu přeúčtují,“ píše MUDr. Martin Polák…

Reakce čtenáře Zdraví.Euro.cz na pondělní článek

Při čtení článku Pacient jako zákazník mě zaujal výraz „náhrada chybějícího komerčního zdravotního připojištění“. Tato specializovaná zdravotnická zařízení mají až na výjimky uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Jak píše paní ředitelka Pustková ze společnosti SANTE, kdo „okusí důstojnou zdravotní péči, již těžko odchází“. Dost dobře si neumím představit, že preventivní péče je náhrada chybějícího komerčního zdravotního pojištění.

Ustanovení § 8 nařízení vlády č. 216/1992 Sb., kterým se provádí Zdravotní řád, v platném znění, uvádí, které z činností preventivní péče jsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

Pokud se firmám nabízí tedy řešení preventivní zdravotní péče, potom tyto společnosti zaplatí poměrně vysoké finanční prostředky. Možná, že by se někdo měl zamyslet nad tím, jak vlastně firmy svým zaměstnancům nechají „okusit důstojnou zdravotní péči“ (hradí preventivní prohlídky).

Tyto peníze za preventivní péči potom plynou do specializovaného zdravotního zařízení. A přitom se zdravotním pojišťovnám a to ve formě výkonu „Preventivní prohlídka zdravotní péče“, typ. I a TYP II. znovu přeúčtují.

Takže ve skutečnosti tyto společnosti dostanou zaplacenou dvakrát. To je možná ta „zpětná vazba“, kterou v článku míní paní ředitelka Pustková. Ale bez vazby na zdravotní pojišťovnu, by asi těžko paní ředitelka Pustková mohla existovat. Rozdíl mezi cenou pro firmu a cenou od pojišťovny by se dal ekonomicky nazvat přidanou hodnotou.

Přitom v preventivní péči je zdravotní pojišťovnou garantováno celkové fyzikální vyšetření interního typu se zaměřením na vyšetření orgánových systémů významných z hlediska pracovního zatížení, včetně vyšetření TK, P, výšky, váhy orientačně sluchu, zraku, barvocitu.

Zhodnocení provedených vyšetření a vypracování diagnostického závěru. To co je základem prevence, mnohé společnosti řadí do nadstandardních výkonů.

Schopnost organizovat čas klientům je součástí vytváření každé dobré firemní kultury ve firmě. To asi nemusí organizovat specializované zdravotnické zařízení, ale musí zajistit, aby lékaři sami uměli dobře a efektivně léčit.

Ale přístup k pacientovi nebo ke klientovi je samozřejmě opodstatněný. A to se pravděpodobně liší v různých typech bonusů a karet, za které musíte zaplatit.

Ceny se budou pohybovat od toho, kde společnost sídlí, jaké má vybavení, kolik lidí zaměstnává, jakou má zdravotnickou techniku a vyjednávací schopnosti manažerů. Protože všechny tyto náklady musí klient zaplatit.

Jedna zkušenost za všechny

Jeden z ředitelů velké společnosti zavolal do společnosti na tzv. systém péče o zdraví. Je založen na působení 24hodinové linky XY, která se stará o pohodlí a čas klientů, mimo jiné organizuje návštěvy u lékařů, sleduje termíny preventivní péče a očkování, umožňuje konzultace s lékařem a zdravotní sestrou po telefonu, zajišťuje návštěvní lékařskou službu na pracoviště či do domácnosti.

Když se tento ředitel chtěl informovat o službách, které poskytují, nebyla tato společnost schopna říci informace ani o ceně, ani o službách.

„Prý to záleží na individuálním přístupu“, znělo v telefonu, „to se musí spočítat, to víte, to je složité..“ to je v kompetenci vedení společnosti. A to ten ředitel chtěl pouze preventivní péči pro 300 zaměstnanců.

Konkurenční prostředí je neúprosné. Pokud budete v roli manažera na vysoké pozici, budete spokojeni. Pokud ale budete z této funkce odvolán, pochybuji že vám společnost nechá „okusit důstojnou zdravotní péči“. A to i jako preventivní.

Nechápu ani konstatování paní ředitelky Pustkové, že zde chybí soukromé nemocnice. Pod pojmem privátní zdravotnická zařízení s lůžkovým vybavením, lze poskytovat poměrně kvalitní zdravotní péče. A nemusíte se to nazývat nemocnicí. Ale to by ředitelka alespoň mohla předvídat.

MUDr. Martin Polák, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!