Pacient je zákazník, pokud nepřijde, tak zkrachujeme

mikrofon, média, rozhovor

Především na severní a střední Moravě a ve Slezsku působí největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, Holding Agel. V současnosti provozuje v ČR deset lůžkových a několik dalších zdravotnických zařízení, jeho působnost zahrnuje také několik desítek dceřiných společností, které mají nějaký vztah k poskytování zdravotní péče.

Loňský obrat skupiny činil osm miliard korun.

Na to, zda zdravotnické zařízení může fungovat na komerční bázi, jestli je pravda, že se v soukromých nemocnicích zavírají méně vydělečná oddělení i na další otázky týkající se fungování soukromých nemocnic jsme se zeptali ředitele pro strategii skupiny Agel Filipa Horáka.

O Agelu se v posledních letech mluví dost často. Zkuste, prosím, trochu přiblížit jeho historii?

Před více než patnácti lety došlo k pronájmu Nemocnice Podlesí v Třinci. Před deseti lety tam vznikla špičková a velmi vyhledávaná kardiochirurgie a kardiologie, a majitelé se tehdy rozhodli, že své zkušenosti s provozováním soukromého zdravotnického zařízení využijí i na další akvizice.
Zhruba před sedmi roky společnost, která se tehdy ještě jmenovala Euromednet, začala expandovat na severní Moravě a ve Slezsku. Před pěti roky, kdy do společnosti vstoupil silný investor, firmazměnila název na Agel a od té doby funguje v současném rozsahu.
Lidé si myslí, že v soukromých nemocnicích se platí buď víc, nebo dokonce za všechno Pokud se nemocnice zprivatizuje, pro pacienta se nezmění vůbec nic. Naopak, může jen získat. Pro nás pacienti představují zákazníky, a pokud knámnepřijdou, tak zkrachujeme. Proto se k nim musíme také příkladně chovat a nabídnout jim dobré služby. Privatizace nemocnic neznamená, že budou pacienti za lékařskou péči platit.
Soukromá nemocnicemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a péče je tak hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Může vůbec zdravotnictví fungovat na komerční bázi? Je možné, aby nemocnice byly ziskové?

Nemocnice fungují jako každá firma. Proč by tedy neměly tvořit zisk, když je management schopný? Naopak v případě, že nemocnice hospodaří dlouhodobě se ztrátou, musí se to projevit v kvalitě péče, neboť nemocnice není schopna motivovat své klíčové zaměstnance nebo začne z důvodu úspor omezovat péči.
My většinou přebíráme velmi zadlužené nemocnice okresního či krajského typu se zhruba třemi sty až čtyřmi sty lůžky, což znamená, že poskytují komplexní spektrum zdravotnických služeb. Do dvou let po restrukturalizaci jsou obvykle v zisku. Úspory se určitě ale netýkají zdravotní péče ani pacientů, tam naopak ctíme heslo, že pacient je naším klientem a snažíme semuzajistit co nejlepší služby.

Kam míří prostředky při ziskovém hospodaření?

Veškerý zisk je reinvestován, takže se stále snažíme zlepšit prostředí i služby pro pacienty.
Součástí naší strategie je to, že budeme investovat do zdravotnické techniky a zvelebování nemocnic. Za poslední tři roky jsme vydali na investice jednu miliardu korun, přičemž v letošním roce plánujeme rekordní investice ve výši 600 milionů korun.
Například do Vítkovické nemocnice letos chceme investovat téměř 100 milionů korun, hlavně do vnějšího vzhledu budov. V uplynulých letech jsme jen v této nemocnici vybudovali novéARO a centrální jednotku intenzivní péče za čtyřicet milionů, ve stejné nemocnici jsme modernizovali i porodnici.

O soukromých nemocnicích se tvrdí, že v nich zavírají méně výdělečná oddělení a soustředí se pouze na zisková. Jinak řečeno, že vybere hrozinky a státním či krajským nemocnicím nechá pacienty, kteří tolik peněz nepřinesou. Je to pravda?

Ve všech nemocnicích, které máme, nedošlo téměř k žádnému omezení péče. Naopak se snažíme o to, aby každá nemocnice kromě svých běžných oddělení měla nějakou specializaci. To ovšem při vzdálenosti dvacet až třicet kilometrů mezi nemocnicemi pacienty nijak nezatěžuje a námto umožňuje poskytovat špičkové služby v daných oborech, protože v daném místě soustředíme špičkové odborníky i vybavení.

Dá se kvalita poskytované péče vašich nemocnic srovnat s jinými?

Například Nemocnice Podlesí se loni stala součástí národní sítě kardiovaskulárních center, a patří tak mezi jedenáct špičkových pracovišť poskytujících komplexní péči v oblasti kardiochirurgie a kardiologie.
Jsme jediné soukromé centrum a zbylých deset center je většinou situováno ve fakultních nemocnicích.
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, které je tvořeno naší společností Radioterapií a Nemocnicí Nový Jičín, je jedním ze třinácti onkologických center schválených ministerstvem zdravotnictví v rámci celé republiky.
Tvrdím, že kvalita zdravotní péče je u nás na velmi dobré úrovni. Přesto se budeme snažit ji ještě zvyšovat, protože v každé organizaci jsou rezervy.

Skoro to vypadá, že pro Agel není nic jednoduššího než získat nemocnici a začít podnikat…

Provozovat nemocnici není nic jednoduchého. Chce to správná manažerská rozhodnutí a uvážlivé investice. Samozřejmě že máme problémy.
Například Vítkovickou nemocnici jsme přebrali před čtyřmi roky, kdy byla téměř před krachem.Vnemocnici téměř nic nefungovalo.A nyní? Z devadesáti procent jsou modernizovány vnitřní prostory včetně nových zdravotnických přístrojů.Vsoučasné chvíli je před námi oprava vnějších prostorů. Nepopírám, že pohled zvenku není ideální. Ale nelze vše udělat hned. Ostatní nemocnice v ČR veškeré velké investice realizují z veřejných rozpočtů,my si musíme na vše vydělat.

Ohodnoťte tento článek!