Pacient má mít právo na léčení v EU i bez souhlasu pojišťovny

„Chtěla bych spolupracovat na vzniku směrnice, podle níž by každý občan EU měl právo vycestovat za plánovanou péčí a dostal ji zaplacenou od své pojišťovny v tom rozsahu, na jaký je pojištěn,“ říká o svých plánech senátorka Zuzana Roithová, lídr KDU-ČSL do Evropského parlamentu…

Proč míříte do Evropského parlamentu (EP) a co tam chcete prosadit?

Vyzval mne klub senátorů, protože jsem už delší dobu pracovala pro vstup naší země do Unie nejen jako předsedkyně Mezinárodního evropského hnutí v ČR, ale i jako členka integračního výboru.

A vaše plány v EP?

Půjde o velmi aktivní práci. Konkrétně chci posilovat legislativu směřující k větší bezpečnosti občanů a k větší konkurenceschopnosti evropských ekonomik. Velmi důležitým prvkem mé politiky také bude řešit problém narůstající nezaměstnanosti. Klíčem je změna struktury rozpočtu EU, aby se více prosazovaly projekty podporující vzdělávání a uplatnění nových výrobních technologií, což přinese lidem novou a lépe placenou práci. V legislativě EU chci také prosadit určité zkrácení doby pro uvolňování monopolu pro výrobu nových léků. Vím, že pak budou nové léky i u nás levnější.

Analytici naopak předpokládají v souvislosti se vstupem do Unie mírné zdražení.

Cena souvisí s kupní silou pacientů. Nerozumím, kde berou podklady lidé, kteří tvrdí, že dojde ke zdražení. Lékárnická komora zveřejnila, že výsledně se letos zvýší sotva o jedno procento. Ke skokovému zdražení došlo v roce 1994 v souvislosti s uvolněním lékové politiky v ČR a od té doby ceny kopírují evropský trh.

Také bych chtěla spolupracovat na vzniku směrnice, podle níž by každý občan EU měl právo vycestovat za plánovanou péčí a dostal ji zaplacenou od své pojišťovny v tom rozsahu, na jaký je pojištěn.

DÁLE ČTĚTE:
Vstup do EU – odpovídala Zuzana Roithová

Jinými slovy, chcete podpořit zdravotní turistiku.

Ano. Je třeba oddělit urgentní medicínu, kterou automaticky proplatí jeho česká pojišťovna. Občan by však měl mít právo rozhodnout se léčit – například nechat si jinde operovat kyčelní kloub – i bez souhlasu pojišťovny.

Tohle však pojišťovny podporovat nechtějí. Jak chcete změnit jejich názor?

Evropský soudní dvůr již rozhodl, že občan má právo léčit se v kterékoli členské zemi a najít si zařízení, kde mu třeba operaci poskytnou dřív.

Ale pacient si pak vše bude platit.

Doplatí rozdíl, bude-li v cizině péče dražší, než na kterou je doma pojištěn. Ale budou i nemocnice v EU, kde je účet levnější. Pak na rozdílu ušetří pojišťovna. To navíc prospěje i českému zdravotnictví a bezpochyby to povede rychleji k přiblížení zdravotnických systémů v Evropě.

KDU-ČSL má namířeno do nejsilnější frakce Evropské lidové strany – Evropských demokratů (ELS-ED). Do ED však směřuje ODS. Jste dvě strany, které zastávají v přístupu k evropské integraci značně rozdílná stanoviska.

Názor ODS v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je extrémní…

V jakém smyslu?

I když bude možná ODS po volbách přijata do frakce ELS-ED, bude v ní se svými názory na integraci ve výrazné menšině snad jen spolu s britskými konzervativci.

Ke konfliktům přesto může dojít. Jak si představujete spolupráci?

Budou oblasti, v nichž bude docházet k vzájemnému průniku našich programů. Zejména pokud jde o zpružnění vnitřního trhu a posílení konkurence ve veřejných službách a snížení byrokracie. V těchto věcech se asi naopak střetneme s evropskými socialisty. Věřím však, že čeští europoslanci budou zajedno v podpoře našich regionů.

Uznáváte, že práce europoslance je velmi náročná. Už teď jste ale senátorkou a také předsedkyní správní rady pražské Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jak budete všechny funkce stíhat?

V nemocnici je to čestná funkce pro oblast strategického rozhodování. Provozní úkoly má na starost správce nemocnice. Správní rada se schází čtyřikrát do roka, kompetence ředitelky již nemám. A senátorkou podle zákona zůstat nemohu. Buduli zvolena, složím senátorský mandát a budu se plně věnovat práci pro EP.

A jak budete udržovat kontakt s voliči? Neobáváte se, že ho ztratíte?

Mám kontakty s podnikateli či hospodářskou komorou a politiky v regionech, s nevládními organizacemi a odborníky. A myslím si, že ztratit kontakt ani nelze, protože mít takové vazby je součástí práce. Je to důležité pro jednání o změnách v evropských zákonech.

Právě jako senátorka jste se nedávno dostala do nelichotivého světla aférou se stranickými letáky rozesílanými za státní peníze. To vaše asistentka neví, že by se volební letáky neměly rozesílat ze senátní pošty?

Byla to velmi nepříjemná chyba, nikoli úmysl. Souvisí s tím, že na semináře, které spolupořádám jako senátorka, jsou někdy rozesílány informační materiály. Bylo mou chybou, že jsem tentokrát informační letáky neviděla dřív, než se daly do obálek.

Jan Rovenský, Právo

Ohodnoťte tento článek!