Pacient má mít větší práva

Pacient má být v budoucnu lékaři mnohem více partnerem než nyní, kdy je pouze v roli toho, kdo poslouchá. Lékař nebude moci bez souhlasu pacienta udělat prakticky nic. Ministerstvo zdravotnictví to chce prosadit v novém zákoně o zdravotní péči, jehož návrh vládě předloží do konce letošního prvního pololetí…

Lékaři budou muset podrobně objasňovat postup léčby

„Jde o všestranné posílení práv pacientů. Více budou spolurozhodovat o diagnóze a léčbě. Musí k ní dát také souhlas, který v řadě případů bude písemný. Výjimkou jsou jen situace, kdy pacient upadne do bezvědomí, nebo když se jedná o akutní záchranu jeho života,“ řekl ve středu Pavel Březovský, ředitel odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví po parlamentním semináři, který se touto problematikou zabýval.

Cílem návrhu je podle Březovského změnit informační nerovnováhu, která až dosud mezi pacientem a lékařem panovala. Pacient má dostat právo vyžádat si kopii části dokumentace a nechat ji posoudit i dalším lékařem, aby měl jistotu, že léčba je správná. Dnes může požadovat pouze výpis z dokumentace, který rozhodně není úplný.

Nový zákon také pacientovi umožní zcela odmítnout lékařskou péči, ovšem s výjimkou akutního ohrožení života. V tom případě bude lékař muset vždy jednat.

Půjdeli však o plánovanou léčbu, bude jen na pacientovi, zda ji chce absolvovat.

„Rozhodně bych to uvítala. Vždyť dnes člověk ani neví, jak bude léčen, protože lékař si vše nechává pro sebe. A když se zeptám, odbyde mne slovy, kdo je tu vlastně lékařem, jestli já, nebo on,“ řekla Právu Jana B. z Prahy

Právo na intimitu

Pacient také určí osoby, které mohou získat informace o jeho zdravotním stavu. Zároveň může jasně deklarovat, kdo nemá být o jeho zdravotním stavu informován.

Ve zdravotnických zařízeních bude mít pacient právo na intimitu, což například znamená, že některé zákroky, které se dělají na pokojích, by se měly provádět za zástěnou.

Nejasná je zatím otázka pacientského ombudsmana, na něhož by se mohl obracet v případě nespokojenosti s léčbou. Jestliže pacient zemře, budou mít pozůstalí právo nahlížet do zdravotní dokumentace zemřelého a pořizovat si z ní výpisy. Pokud ovšem pacient za svého života nerozhodne jinak a nezakáže to.

V platnost možná už v červenci 2006

Návrh zákona také určuje, že použití postupů lékařsky asistované reprodukce nebude dovoleno za účelem volby budoucího pohlaví dítěte, ledaže tak lze předejít vážné dědičné nemoci, vázané na pohlaví.

Pokud vláda návrh nového zákona o zdravotní péči schválí, mohl by v létě přijít do parlamentu. Nabýt účinnosti by podle ministerstva zdravotnictví měl od července 2006. Březovský ujistil, že zákon má podporu napříč politickým spektrem. Přesto nelze odhadnout, jak jeho projednávání ve Sněmovně dopadne.

Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Hana Nováková

Jsem po dvou operacích štítné žlázy a dvou letech léčby radiojodem. Nemůžu si stěžovat na neinformovanost. Před operací mi bylo dopodrobna vysvětleno co se bude dít a jaké možné následky můžou nastat. Lékař mi doporučil internetové stránky Brněnské nemocnice,kde je operace podrobně popsána,včetně fotografii. Na klinice Nukleární medicíny V Ostravě-Porubě mi vysvětlili opět vše. Takže informace lékaři podávají už nyní velice kvalitně. A práva pacientů se většinou dodržují. Já jsem maximálně spokojená.

Ohodnoťte tento článek!