Pacient má právo alternativy

Lékaři, kteří se zabývají alternativní medicínou, soudí, že pacient má mít právo rozhodnout se pro alternativní medicínu a toto právo by mělo být zakotveno v zákoně, jako je tomu v zemích Evropské unie. Právu to řekl klinický onkolog doktor Pavel Běleš, místopředseda České lékařské společnosti pro homotoxikologii. Podle něj návrh zákona…

PRAHA – o zdravotní péči, který schválila vláda a nyní budou projednávat poslanci, ale stanoví, že pacientovi může být poskytnuta péče jen v souladu se současnými dostupnými poznatky vědy a v souladu se standardy léčebného postupu. „Ačkoli účinek alternativní medicíny byl spolehlivě prokázán, mechanismus jejího působení nebyl dosud podrobně vědecky vysvětlen a hrozí nebezpečí, že z tohoto důvodu by mohly být alternativní metody léčby prohlášeny za nevědecké a jako takové zakázány,“ řekl Běleš a dodal, že to by se pak týkalo asi padesáti diagnostických a léčebných metod, např. akupunktury nebo i homeopatie. Petr Fiala z ministerstva zdravotnictví ale soudí, že poučený pacient má právo být léčen všemi dostupnými postupy, pokud alternativní metodu uplatňuje lékař. On i lékaři se ale distancují od lidových léčitelů, kteří nemají žádnou právní odpovědnost za léčbu pacientů. Lékaři, kteří alternativní metody při léčbě používají, tvrdí, že jejich léčba je pro stát ekonomicky výhodnější a pacienta nepoškozuje jako klasická léčba.

(per), Právo, 21.9.2001

Ohodnoťte tento článek!