Pacient si musí zachovat svůj lidský rozměr

Na tiskové besedě Nadačního fondu Dr. Paula Janssena včera hovořili významní představitelé naší medicíny o možnostech, které se otevírají v oblasti léčby nemocí na počátku třetího tisíciletí. MUDr. Jiří Urban z Janssen-Cilag…

ČR seznámil přítomné s činností tohoto fondu, který vyvíjí svou činnost prostřednictvím prestižních cen udělovaných za původní vědecké práce nebo monografie publikované tiskem v příslušném roce. Ceny se udělují v devíti oborech a nesou jména významných představitelů daného oboru v České republice. Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. uvedl besedu myšlenkami o pokroku v medicíně v souvislostech s globalizací a problémy, které přinášejí nejmodernější technologie. Zdůraznil, že v přetechnizovaném světě se nesmí ztrácet člověk a vztah lékař – pacient si musí zachovat svůj lidský rozměr. (jp)

Ohodnoťte tento článek!