Pacienti jsou prý spokojeni

Letos pacienti obdrželi na všech lůžkových odděleních nemocnice tři sta sedmdesát sedm dotazníků, z nich se vrátilo dvě stě padesát šest. Z údajů, které pacienti v tiskopisech uvedli, vyplynulo, že opakovaně…

Zajistit co největší spokojenost pacientů v době jejich hospitalizace ve svitavské nemocnici je jedním z úkolů, kterému se v tomto zdravotnickém zařízení dlouhodobě věnují. Přispívají k tomu i dotazníkové akce mezi pacienty. Ta letošní se uskutečnila v červnu.

Svitavy – Otázky v dotazníku jsou koncipovány tak, aby dodržely respektování práv pacientů. Zjišťují mimo jiné přístup lékařů, sester a dalšího personálu ke klientům, spokojenost s poskytovanou stravou, informovanost o léčbě nebo čistotu a pořádek na odděleních.

Pacienti jsou spokojeni

Letos pacienti obdrželi na všech lůžkových odděleních nemocnice tři sta sedmdesát sedm dotazníků, z nich se vrátilo dvě stě padesát šest. Z údajů, které pacienti v tiskopisech uvedli, vyplynulo, že opakovaně se v tomto zdravotnickém zařízení léčilo sedmdesát šest procent klientů. Spokojenost s jednáním lékařů a vysvětlením postupu při léčení vyjádřilo devadesát jedna procent pacientů, s přístupem sester bylo spokojeno devadesát čtyři procent.

K informovanosti o způsobu a účinku podávaných léků se kladně vyjádřilo osmdesát osm procent. „Zajímal nás i názor na stravu. Spokojenost vyjádřilo osmdesát jedna procent dotázaných, ženy a maminky na gynekologicko-porodnickém oddělení by si představovaly pokrmy více doplněné o zeleninu a ovoce,“ řekla hlavní sestra nemocnice Marie Lásková. I přesto, že v tomto zařízení pokračují ve stavebních pracích, devadesát pět procent pacientů velmi kladně hodnotí čistotu a pořádek. V této oblasti hodně srovnávali s pobytem v jiných nemocnicích.

Soukromí dodržují

V dotazníku byly zahrnuty i otázky, které se týkaly dodržování práv pacientů ze strany zdravotníků. S respektováním soukromí a studu bylo spokojeno devadesát osm procent pacientů, v případě, že potřebovali pomoc, dostavil se lékař nebo sestra na přivolání včas ve stejném počtu procent.

V tiskopisech pacienti odpovídali na otázky na pětistupňové stupnici, vyhodnocována byla známka jedna a dvě, která znamená spokojen a velmi spokojen. Účastníci se rovněž vyjádřili, co se dá ještě zlepšit například ve vybavení jednotlivých pokojů (uvedli nové postele, sociální zařízení a další věci na všech odděleních tohoto zdravotnického zařízení). To se podle finančních možností nemocnice uskutečňuje.

„Lze říci, že výsledky šetření spokojenosti pacientů nám vždy poskytnou informace, které nás nejen potěší, ale vedou také k zamyšlení nad tím, co je třeba zlepšit i z pohledu pacienta,“ dodala závěrem hlavní sestra. Výsledky z poslední doby ukazují, že se to daří.

STANISLAV SÁŇKA, Noviny Svitavska, 21.8.2002

Ohodnoťte tento článek!