Pacienti mají právo na kvalifikované a zodpovědné lékaře

Mnohdy si ani pacient nestěžuje a přitom může být špatně léčen. Kontrola léčby a jejích výsledků úplně chybí. Kontrolují se pouze finance a ne kvalita a správnost lékařské péče…

PRAHA – Člověk má možnost vybrat si lékaře i nemocnici, může požádat o operaci kdekoliv, i výběr praktického lékaře záleží na něm. Pokud se chce pacient domoci svých práv, měl by je v první řadě znát. Je v zájmu každého, abychom věděli, na co máme nárok a jak podle toho postupovat, a v případě zdraví to platí dvojnásob.

Informace o lékařských ordinacích je možné žádat na obecním a do konce roku, po dobu trvání okresů, i na okresním úřadu. Údaje o kvalitě zdravotní péče však nelze vyhledat nikde. Nedostatek informací vede k tomu, že nikdo nesleduje, zdali je péče o pacienty všude stejně kvalitní. Úsilí projevované v tomto směru Občanským sdružením na ochranu pacientů a Svazem pacientů nenalézá vždy patřičnou odezvu ministerstva zdravotnictví.

Ordinace leccos napoví

Vysvětlit by měl diagnózu i léčení, které by mělo následovat. Projevený zájem o pacienta vyvolává jeho důvěru a zamezí případným obavám. Lékař by měl mluvit o našich zdravotních problémech maximálně před zdravotní sestrou. Před doporučením léku nabídne dobrý lékař lék hrazený pojišťovnou. Při doporučení ke specialistovi by neměl odkazovat na lékaře bez smlouvy s pojišťovnou. O lékaři už napoví i stav jeho ordinace.

Stížnosti na chyby doktorů jdou do tisíců

Na Českou lékařskou komoru se kvůli podezření na chybu lékaře obrátilo loni přes tisíc lidí. Okolo patnácti procent stížností souviselo s ohrožením zdraví či úmrtím pacienta a často si lidé stěžují na neetické chování lékařů.

Komora na základě zjištění odebere ročně licenci až patnácti lékařům. Ministerstvu zdravotnictví si za tutéž dobu stěžovalo na sedm set pacientů. „Stížnosti neřeší Česká lékařská komora zcela objektivně. To hlavní je zabezpečit kontrolu, aby ke stížnostem ze strany pacientů nemuselo docházet. Stížnosti vycházejí na povrch až v okamžiku, kdy dochází k poškození pacienta. Mnohdy si ani pacient nestěžuje a přitom může být špatně léčen. Kontrola prováděné léčby a jejích výsledků úplně chybí. Kontrolují se pouze finance a ne kvalita a správnost lékařské péče. Revizoři sledují pouze čerpání financí a zda tomu dokumentace odpovídá,“ řekla Haló novinám poslankyně KSČM MUDr. Taťána Jirousová.

Haló noviny, 7.2.2002

Ohodnoťte tento článek!