Pacienti nebudou muset cestovat se svou nemocí

Nové přístroje za téměř šedesát miliónů korun pořídí Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně pro kardiovaskulární centrum.

Největší zdravotnické zařízení na východní Moravě tak chce zvýšit dostupnost zákroků u pacientů s onemocněním srdce a cév.

Padesát miliónů korun získala nemocnice z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbylou část uhradil zřizovatel nemocnice, Zlínský kraj.

Zlínské centrum vyšetří více občanů

„Pacienti s nemocemi srdce ze Zlínského kraje už od jara příštího roku nebudou muset za ošetřením dojíždět do vybavenějších nemocnic ve vzdálených městech. Díky dvaadvaceti novým přístrojům může zlínské kardiovaskulární centrum vyšetřit a operovat více pacientů,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Karla Havlíková.

Nové přístroje umístí lékaři do stávajících pracovišť centra. „Z dotace pořídíme například druhou kardiologickou angiolinku sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu. Kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy budeme používat při určování množství proudění krve u zúžení koronárních tepen,“ poznamenala mluvčí.

Bezdrátové monitorování EKG

Lékaři v centru zavedou bezdrátové monitorování EKG pro dvanáct kardiologických pacientů při lůžku a dva ventilátory pro umělou plicní ventilaci nemocných s akutním oběhovým nebo dechovým selháním na koronární jednotce. „Pacienty tak nemusíme překládat na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ doplnila Havlíková.

Kardiovaskulární centrum pro dospělé v KNTB zařadilo v prosinci 2009 ministerstvo zdravotnictví do sítě jedenácti komplexních kardiovaskulárních center pro dospělé. K přiznání statutu centra musela nemocnice splnit podmínky personálního a přístrojového vybavení.

Zlínské centrum zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie, včetně nepřetržité pohotovosti v péči o akutní infarkty myokardu, oboru implantací kardiostimulátorů, diagnostiky život ohrožujících poruch rytmu a diagnostiky i léčby postižení periferních cév. Ve Zlíně je spádové pracoviště pro všech šest set tisíc obyvatel Zlínského kraje.

Ohodnoťte tento článek!