Pacienti, příbuzní i lékaři se scházejí v klubu

Klub, jenž má kolem 180 členů, funguje pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě a spolupracuje s ambulancí pro Parkinsonovu chorobu na neurologické klinice…

Ostrava – Nemocní z Ostravy i ze vzdálenějšího okolí se už třetím rokem scházejí v klubu Společnosti Parkinson, která sdružuje i příbuzné, lékaře a sympatizanty. Klub, jenž má kolem 180 členů, funguje pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě a spolupracuje s ambulancí pro Parkinsonovu chorobu na neurologické klinice. “ Dokud neexistoval klub, nikdy se nesešla dost velká skupina lidí pro cvičení. Nyní máme už tři skupiny lidí, kteří na cvičení dojíždějí i z okolních okresů a na jejich zdravotním stavu se to projevuje velmi příznivě, “ vysvětluje neurolog Pavel Ressner. S desítkami pacientů cvičí fyzioterapeutky z rehabilitační kliniky ostravské fakultní nemocnice. “ Rehabilitace a posilování fyzické kondice jsou pro nás nezbytné, to jsem sám poznal. Navíc se tak dostanu do kontaktu s lidmi, což je také důležité, “ říká pan Petr. Lékaři organizují pro pacienty přednášky a také sami pacienti si shánějí literaturu a informace na internetu. Pacientiparkinsonici mívají široké znalosti o své chorobě a možnostech léčby. “ Stane se, že ani někteří lékaři nemají tolik nejnovějších informací. Pro pacienty je výhoda, když nemoc znají a naučí se s ní bojovat, má to dobrý vliv na jejich psychiku. Je známo, že deprese nebo nervozita zvyšují u pacientů potíže s hybností, “ podotýká neurolog. V budoucnu by chtěl klub pro své členy organizovat i vycházky nebo rekondiční pobyty.

“ Pro pacienty je výhoda, když nemoc znají a naučí se s ní bojovat, má to dobrý vliv na jejich psychiku,“ říkáneurolog Pavel Ressner.

Moravskoslezský deník, 25.4.2002

Ohodnoťte tento článek!