Pacienti se na webu dozvědí, zda lékaře sponzorují výrobci léků

Pacienti si na webových stránkách www.transparentnispoluprace.cz budou moci najít, zda jejich lékař spolupracuje s výrobci léků, s finančním příspěvkem firem jezdí na kongresy a na základě toho zná novinky a trendy v léčbě.

ČTK to řekl Patrik Kastner z etické komise Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se připojila k celoevropskému projektu asociace výrobců originálních léků. Data o spolupráci a odměnách se začnou sbírat od ledna 2015 a veřejně dostupná budou od pololetí roku 2016.

„Smyslem je objasnit spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem, lékaři, lékárníky a zdravotnickými zařízeními, kde se potkávají ve výzkumu a při přípravě nových léků, odborných setkáních či analýz potřebných pro vývoj nových léčebných metod. Za odborné služby jsou odměňováni,“ řekl Kastner s tím, že firmy mají své etické kodexy, jimiž se ve spolupráci řídí.

Členské organizace AIFP se podle Kastnera nedopouštějí excesů jako některé firmy stojící mimo AIFP, které například zaplatily lékařům africké safari. Účastí na evropském projektu se etické kodexy členských firem a pravidla spolupráce nemění, ale mají se stát veřejně kontrolovatelnými.

AIFP sdružuje 30 výrobců v ČR, etická komise na jejich sponzoring dohlíží. V roce 2011 spustila projekt www.lekarskekongresy.cz, kde lze dohledat veškeré odborné akce, na něž mohou členské společnosti poskytovat sponzorské příspěvky. Ověřit lze kvalitu, odbornost, respektovanost akce, i jaký příspěvek se dá poskytnout.

„V žádném případě tedy nemohou naše členské společnosti hradit akce, které nejsou odborné, hradit kulturní či sportovní aktivity související s pobytem. Lékař musí přijet nejdříve 24 hodin před zahájením akce a odjet nejdéle 24 hodin po jejím skončení. Jsou to pravidla nad rámec platného zákona, společnosti je přijaly v rámci seberegulace,“ shrnul Kastner.

Nynější projekt transparentní spolupráce zaštítil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), vidí v něm šanci k zprůhlednění toků peněz ve zdravotnictví a rozptýlení pochyb o spolupráci firem s lékaři.

Podle Kastnera má projekt veřejnosti vysvětlit podstatu této spolupráce. Částky jsou za vysoce odborné služby, které lékaři a lékárníci dělají nad rámec své práce a ve finále vedou ke zlepšení zdravotní péče v ČR. „Všichni jako možní pacienti chceme, aby úroveň zdravotní péče byla co nejlepší. Pobyt na vysoce odborném kongresu je pro mladého lékaře přínosnější než třeba samostudium,“ shrnul Kastner.

Data o spolupráci mají být důkladně zabezpečena a chráněna před zneužitím. Zveřejněna budou jen se souhlasem lékaře, lékař může souhlas odvolat. Osobní údaje jako rodné číslo se nezveřejňují. Lékaře bude možno dohledat podle jména, příjmení, pracoviště a čísla od profesní komory. U zdravotnického zařízení je pro hledání vedle adresy nutné také jeho IČO.

Ohodnoťte tento článek!