Pacienti už dluží nemocnicím přes milion korun za poplatky

peníze

Finanční pohledávky nemocnic vůči pacientům neustále rostou. Havířovská nemocnice proto například zvažuje, že začne peníze vymáhat soudně, v Bohumíně zase vážně přemýšlejí o tom, že pohledávky pacientů odprodají třetí firmě.

Český Těšín, Karviná a Orlová prozatím spoléhají na upomínky, které se mohou, nebudou-li akceptovány, proměnit v exekuční příkaz.

Nemocnice v Havířově eviduje celkový dluh ve výši přesahující jeden milion korun.

Nejvíce dluží lidé vyšší částky od 1000 do 9500 korun. U těchto položek se jedná celkem o více než 395 korun. „Tyto vyšší dluhy evidujeme hlavně při nezaplacení hospitalizace,“ nastínila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Dluhy za pohotovostní ošetření dosáhly téměř 146 tisíc a třicetikorunové poplatky se na dluhu podepsaly čtyřiadvaceti tisíci. „Vzhledem ke skutečnosti růstu výše finančních pohledávek za pacienty naší nemocnice vyzýváme všechny, aby svůj celý dluh nebo eventuálně alespoň jeho část uhradili v pokladně havířovské nemocnice. Po 19. dubnu budeme nuceni přistoupit k vymáhání těchto pohledávek soudní cestou,“ upozornila Zlattnerová.

Bohumínské nemocnici dluží pacienti 450 tisíc korun, v Karviné a Orlové neplatí povinné poplatky 10 procent z celkového počtu pacientů, kteří do nemocnic přijdou.

Českotěšínské nemocnici dluží pacienti na poplatcích částku 131 050 Kč, z toho po splatnosti je polovina. Nemocnice tyto finanční problémy samozřejmě trápí. Například Havířovští jsou rozhodnuti situaci rázně řešit, když nehodlají ustoupit z nastavených podmínek. Pokud přistoupí k soudnímu vymáhání, pohledávky ještě navýší.

„V případě, že se v soudním řízení zvýší závazek pacientů o stanovené náklady soudního řízení, budeme samozřejmě požadovat i jeho uhrazení,“ dodala mluvčí havířovské nemocnice. V Bohumíně zvažují to, že pohledávky odprodají třetí osobě.

„Nemáme čas ani finanční možnosti to řešit, chceme se věnovat léčení a ne vymáhání dluhů,“ řekla ekonomická náměstkyně ředitele Yvona Placzková.

Několika dlužníkům v nemocnici vystavovali splátkové kalendáře. „Některé dluhy jsou nevymahatelné, například od bezdomovců. Ale spoléháme na vymáhání formou upomínek. Pokud to nezabere, předáváme věc soudu k exekučnímu vymáhání,“ řekla mluvčí karvinské a orlovské nemocnice Radmila Fleischerová. Na upomínky ještě spoléhá Český Těšín.

„Dlužnou částku tvoří menší finanční částky jednotlivých dlužníků, takže zatím nejsou vymáhány soudně. Dlužníky jsou často lidé bez trvalého bydliště,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.

Ohodnoťte tento článek!