Pacienti: V nemocnicích je málo soukromí

Titulní obrázek

Ministerstvo oslovilo všechny pacienty propuštěné v listopadu loňského roku z nemocnic, které řídí, a z 12 psychiatrických léčeben. Každý dostal den před propuštěním do domácího ošetřování dotazník. Podmínkou bylo, že ho musí vyplnit bez přítomnosti zdravotnického personálu, aby mu nemohl radit, co má zaškrtnout…

* Vadí také brzké ranní buzení a nesrozumitelné odpovědi lékařů

* Ředitelé nejlepších zařízení dostanou odměnu

Jdete do nemocnice a máte obavy, jaké to tam bude? Nejsou bezdůvodné. Potvrdil to i výzkum ministerstva zdravotnictví ve všech fakultních nemocnicích, které přímo řídí, a ve dvanácti psychiatrických léčebnách.

Hodnotila se kvalita služeb, nikoli tedy léčení. Výzkum se uskutečnil koncem loňského roku ve 27 zdravotnických zařízeních a na padesát otázek odpovídalo přes 23 tisíc pacientů.

Ministerstvo oslovilo všechny pacienty propuštěné v listopadu loňského roku z nemocnic, které řídí, a z 12 psychiatrických léčeben. Každý dostal den před propuštěním do domácího ošetřování dotazník. Podmínkou bylo, že ho musí vyplnit bez přítomnosti zdravotnického personálu, aby mu nemohl radit, co má zaškrtnout. Dotazník byl anonymní a pacienti ho dali do přiložené obálky, tu zalepili a odevzdali do sběrného boxu. Teprve pak ho získali pracovníci výzkumu.

Radosti moc nebylo

Výsledek šetření nebyl příliš radostný: pacienti nejvíc postrádají v nemocnicích rozhovory s lékařem o svých zdravotních obtížích, vadí jim brzké ranní buzení, kritizují hygienu na toaletách a chybí jim soukromí.

„Nejméně dobře hodnocené bylo soukromí pacientů, a to proto, že při rozhovoru pacienta s lékařem o jeho zdravotním stavu u toho vždy byla ještě další osoba, která tam být neměla,“ řekla Právu ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. A pokračovala neméně závažným zjištěním:

„Pro mne je nesmírně zarážející, že velká nespokojenost byla s hygienou zařízení, což mi přijde nesmírně smutné. Jaké já mám zkušenosti, bývá to opravdu velmi špatné,“ uvedla ministryně. Z výzkumu dál vyšly najevo i některé další slabiny českého zdravotnictví z pohledu pacientů.

V nemocnicích jsou to zejména:

* představování lékařů,

* srozumitelnost odpovědí lékaře,

* potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě,

* ochota lékaře rozptýlit obavy a strach pacienta a důvěra v ošetřujícího lékaře.

V psychiatrických léčebnách se k tomu ještě přidává dojem z prvního kontaktu s léčebnou, nedostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby, nedostatečná úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu, rychlost pomoci ze strany personálu a nízká frekvence hovorů s lékařem.

Nejlepší jsou v Ostravě

„Stejně jako v předchozím šetření jsou pacienti nejvíce spokojeni s kvalitou služeb ve fakultních nemocnicích Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. Ve specializovaných zařízeních je nejlépe hodnocen Masarykův onkologický ústav v Brně, který získal nejvyšší hodnocení z 27 zdravotnických zařízení,“ řekla Právu náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová.

Nejhůře se z pohledu pacientů umístily pražská FN Bulovka, Královské Vinohrady a Brno.

V sestrách vede Homolka

Na otázku, jaká je spokojenost s lékaři a zdravotními sestrami, většinou přílišná spokojenost nebyla. Přesto v lékařích zvítězil Masarykův onkologický ústav v Brně před pražskou Nemocnicí Na Homolce. Se zdravotními sestrami byli pacienti nejvíce spokojeni v Nemocnici Na Homolce a ve Fakultní nemocnici v Ostravě a v Plzni.

A na jakých odděleních byli s léčbou pacienti spokojeni nejvíce? Zvítězila nukleární medicína před pracovním lékařstvím, plastickou chirurgií, rehabilitací, onkologií a radiologií, hematologií, cévní chirurgií, neurologií a oftalmologií. Naopak nejníže byla hodnocena péče porodnických oddělení a psychiatrie.

„Nemůžeme to ale tak brát,“ tvrdí Tomáš Raiter za řešitele projektu. Podle něj špatné umístění porodnic a psychiatrie vůbec nevypovídá o špatném přístupu lékařů a sester. „Jde o specifické pacienty, kteří jsou ke všemu výrazně kritičtější. Stejně vycházejí průzkumy spokojenosti i jinde ve světě,“ vysvětlil odborník.

Odvolání i prémie

Ministerstvo si pochvaluje, že získalo statisticky podložené informace o kvalitě poskytovaných zdravotních služeb v jednotlivých zařízeních. „Vedení nemocnic tak může cíleně zlepšovat služby, a to až do úrovně jednotlivých oddělení,“ říká Filipiová.

Její náměstek Marek Šnajdr Právu řekl, že ředitelé nemocnic dostanou výsledky výzkumu. U těch nejhůře hodnocených to může vést ministerstvo i k úvaze o odvolání ředitele, pokud náprava nepřijde rychle. Ti ředitelé, kteří stojí v čele nemocnic umístěných na nejlepších příčkách, se mohou těšit na prémie.

Ministerstvo dokonce vyzve zdravotní pojišťovny, aby přihlížely k výsledkům spokojenosti pacientů při placení zdravotní péče té které nemocnici.

„Spokojený pacient se léčí rychleji, zkracuje se pracovní neschopnost. A nám jde o spokojeného pacienta. Proto se ve výzkumu bude pravidelně pokračovat,“ uzavřela Filipiová.

Spokojenost pacientů ve FN (v %)

1. FN Ostrava 82,6

2. FN Plzeň 81,8

3. FN Hradec Králové 81,2

4. FN U sv. Anny v Brně 78,7

5. VFN Praha 78,5

6. FN Olomouc 78,5

7. FN Thomayerova v Praze 77,6

8. FN Motol Praha 77,5

9. FN Vinohrady Praha 76,2

10. FN Brno 75,0

11. FN Bulovka Praha 74,3

Průměr: 79,4

Spokojenost pacientů s lékaři (v %)

1. Masarykův onkologický ústav Brno 87,7

2. Nemocnice Na Homolce, Praha 82,2

3. FN Ostrava 80,6

4. FN Plzeň 80,2

5. FN Hradec Králové 80,1

6. VFN Praha 79,7

7. Úrazová nemocnice Brno 78,6

8. FN Motol, Praha 78,5

9. FN Olomouc 78,0

10. Thomayerova nemocnice Praha 77,3

11. FN Král. Vinohrady, Praha 76,7

12. FN U sv. Anny v Brně 76,1

13. FN Na Bulovce, Praha 75,4

14. FN Brno 74,9

15. Ústav pro péči o matku a dítě 74,1

Půměr 78,7

Spokojenost pacientů se sestrami (v %)

1. Nemocnice Na Homolce, Praha 82,6

2. FN Ostrava 82,0

3. FN Plzeň 81,5

4. Masarykův OÚ Brno 81,4

5. FN Hr. Králové 80,7

6. Úraz. nemocnice Brno 79,3

7. FN U Sv. Anny Brno 78,5

8. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 77,6

9. Thomayerova, Praha 75,3

10. FN Olomouc 75,3

11. VFN Praha 74,3

12. FN Král. Vinohrady, Praha 73,9

13. FN Motol, Praha 73,1

14. FN Brno 72,3

15. FN Bulovka, Praha 71,5

Průměr 77,3

Zdroj všech tabulek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nemocnice podle kvality A+ (významně nadstandardní): FN Ostrava, FN Plzeň, FN Hr. Králové, Masarykův onkologický ústav Brno, Nemocnice Na Homolce Praha

A (nadstandardní): nikdo

A- (standardní): Ústav pro péči o matku a dítě Praha

B+ (mírně pod standardem): FN U sv. Anny v Brně, VFN Praha, FN Olomouc

B (pod standardem): FN Thomayerova Praha, FN Motol Praha

B- (významně pod standardem): FN Vinohrady Praha, Brno, Bulovka Praha

Zdroj – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!