Pacienti viní lékaře, komora je brání

Registr stížností České lékařské komory je každým rokem objemnější. V roce 2000 v něm bylo 833 případů, rok poté 1059 a loni ještě víc. „Bude to ke dvěma tisícům stížností. Rok od roku jich přibývá,“ říká předsedkyně revizní komise Marta Holanová…

Praha – Přesné číslo zatím nezná.

Pacienti si většinou stěžují na chování lékařů, jejich přístup, kvalitu podávaných informací nebo neschopnost doktorů nabídnout více alternativ léčby. Jsou zde však i vážná obvinění ze zanedbání zdravotní péče nebo pochybení při operacích.

Většinu stížností uzavírá lékařská komora s konstatováním, že je lékař nevinen.

„Jeden druhého kryje. Stížnostem přidělí pouze evidenční čísla a tím to končí,“ vysvětlil Luboš Olejár ze Svazu pacientů. „Vycházejí z toho, že lékař má vysokoškolské vzdělání, a proto se přeci nemůže chovat jako hulvát. To je samozřejmě hloupost,“ dodal.

Představitelé lékařské komory se však brání tím, že velmi často jde o stížnosti, kde proti sobě stojí slovo lékaře a pacienta.

„V tom případě je velmi těžké někoho odsoudit. Je pravda, že lékaři cítí solidaritu jeden s druhým. Ale revizní komise, která o stížnostech rozhoduje, je volená a objektivní,“ řekl mluvčí komory Pavel Kubíček. Komise pak může upustit od lékařova potrestání, ale může jej i pokutovat nebo ho vyloučit z lékařské komory. K tomu však dochází minimálně.

Pacienti si často oprávněně myslí, že lékaři požívají jakousi imunitu, a bouří se.“Současný zákon je nedokonalý. Lékařská komora svou funkci nezvládá a další kontrolní orgány také ne. Navrhujeme zřídit registr stížností při ministerstvu zdravotnictví a zvolit nezávislé rozhodčí komise na úrovni ministerstva a krajů,“naznačil řešení Olejár.


CO SE PACIENTŮM NELÍBÍ
– špatné chování a liknavý přístup lékařů
– nízká kvalita podávaných informací
– neschopnost nabídnout více alternativ léčby
– zanedbání zdravotní pomoci
– pochybení při operacích

Jan Rychetský, Střední Čechy, 25.08.2003

Ohodnoťte tento článek!