Pacienti vybrali nejoblíbenějšího lékaře, odborníci ocenili osobnosti

Lékař roku

Pacienti rozhodli o vítězích 9. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky. Letošní ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dnes 20. dubna 2017 od 19.00 hod. v Kině Atlas, Praha – Florenc

Lékaři zvoleni největším počtem hlasů:

Vítěz kategorie
Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

MUDr. Alena Štáhlichová
praktická lékařka Klatovy

Vítěz kategorie
Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních – Lékař u lůžka

Prof. Miroslav Ryska CSc.
Chirurgická klinika 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Ústřední vojenské nemocnice Praha

Vítěz kategorie
Lékaři všech odborných ambulancí – Lékař specialista

MUDr. Pavlína Lisá
Fakultní nemocnice Motol, ambulance pro intersticiální plicní nemoci

V odborné části ankety byli oceněni:

Hippokratova cena

Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti,
nominace Centrum Paraple, o.p.s.

Doc. MUDr. Igor Čižmář
Oddělení úrazové chirurgie FN Olomouc, Primář oddělení,
vedoucí Traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc

Jeseniova cena

Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
primář Kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce Praha

Ocenění za celoživotní přínos medicíně

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

Ohodnoťte tento článek!