Pacienti známkovali práci nemocnice, dostala by 1 –

Titulní obrázek

Pomyslné vysvědčení za uplynulý rok vystavili pacienti největšímu zdravotnickému zařízení v jihočeském kraji. Ukazatelem jejich spokojenosti s prací českobudějovické nemocnice byly nejen pochvaly a stížnosti, ale také anketa dostupná na odděleních…

Pomyslné vysvědčení za uplynulý rok vystavili pacienti a jejich blízcí největšímu zdravotnickému zařízení v jihočeském kraji.

Ukazatelem jejich spokojenosti s prací personálu českobudějovické nemocnice přitom byly nejen pochvaly a stížnosti, ale také anketa dostupná na všech odděleních.

Písemných uznání a ocenění výsledků léčby zaznamenalo vedení nemocnice či jednotlivá oddělení více než 250. Pisatelé v nich nejčastěji vyzdvihovali profesionalitu a děkovali za možnost vrátit se do občanského či pracovního života.

Naproti tomu se vedení zabývalo také dvaapadesáti stížnostmi. Bez ohledu na to, že 24 z nich posoudilo jako neoprávněné, v poměru k více než 24 tisícům operací, 420 tisícům ambulantních ošetření a 45 tisícům hospitalizovaných pacientů vychází českobudějovická nemocnice z této statistiky jako jedno z nejlépe hodnocených zdravotnických zařízení v zemi.

Generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Břetislav Shon podotýká, že výhrady veřejnosti

nebere nemocnice na lehkou váhu.

„Vedle posuzování kvality zdravotní péče klademe velký důraz i na otázku přístupu našich pracovníků k pacientům,“ připomíná.

„Každá stížnost pacienta nebo jeho blízkých, týkající se poskytování zdravotní péče v naší nemocnici, chování pracovníků, ale i každá připomínka k čemukoli v nemocnici, je velmi pečlivě prošetřena a zvážena. V případě jakéhokoli pochybení je dotyčný pracovník postižen, celá věc je zveřejněna na nemocničním intranetu. Ve výjimečných závažných případech se stížností zabývá i právní oddělení,“ uvedl MUDr. Shon.

Stížností, které ředitelství prošetřovalo, oproti předchozímu roku mírně přibylo. Příčinu lze podle Shona spatřovat v tom, že se pacienti neobávají podat stížnost, vědí, že tím pomohou ke zlepšení práce nemocnice.

„Pokud se pacient cítí poškozen, měl by se okamžitě obrátit na primáře daného oddělení, popřípadě oslovit přímo vedení nemocnice. Je to rozhodně nejrychlejší a nejsnazší cesta k nápravě případného pochybení,“ poznamenal generální ředitel.

K práci lékařů a ostatního zdravotnického personálu se lze navíc na každém oddělení vyjádřit i anonymně, a to prostřednictvím schránek s dotazníky. Právě ty po roce fungování vydaly lichotivou bilanci.

Z vyhodnocení devíti tisíc anketních lístků vyznělo pozitivně pro nemocnici 95,8 procenta odpovědí, výhrady pak obsahovalo asi 4,2 procenta odpovědí. Průměrná známka, kterou pacienti nemocnici udělili, činí na stupnici 1 – 5 1,38.

Hana Svítilová, Regionální deníky

Pacienti známkovali práci nemocnice, dostala by 1 –
Ohodnoťte tento článek!