Pacientská organizace žádá zrušení Stomatologické komory

*stomatologie, zubař, rentgen

Stomatologickou komoru je třeba zrušit. Je to organizovaný kartel proti pacientům, domnívají se zástupci Grémia Svazu pacientů ČR. Jak se mají pacienti bránit proti „kartelové“ skupině podnikatelů ve zdravotnictví?, táže se prezident Grémia Luboš Olejár.

Od posledního výkřiku České stomatologické „kartelové“ komory uplynulo 6 měsíců a znovu občané slyší, jak je chtějí někteří zubní lékaři zejména z vedení Stomatologické komory „škubat“, když žádají o zrušení úhrady za plomby ze zdravotního pojištění, místo toho, aby nabízeli hospodárnou a ekonomicky nejlevnější kvalitní zdravotní péči svým klientům, jak stojí zejména v zákoně č. 372/2011 Sb. v §§ 2 až 5 a násl..

Hned v úvodu musíme jasně říct:
Občané si platí zdravotní pojištění, a proto mají právo na plnou a patřičnou zdravotní péči v souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně i v oblasti stomatologie. To, co dnes hradí zdravotní pojišťovny za stomatologickou péči pacientům, je nouze s bídou a jde spíše o diskriminaci pacientů, než dodržení ústavního práva na patřičnou péči.

Kdy se touto diskriminací bude zabývat Vláda ČR v zájmu svých občanů a daňových poplatníků?!

Česká stomatologická komora opět straší veřejnost „pro ně zdražením zubní péče“, když vyhrožuje, že je třeba zrušit placení všech plomb z pojištění a také, že zubní lékaři nebudou nabízet péči na pojišťovnu.

Připomínáme, že stomatologové mají již od začátku devadesátých let v orgánech, které je zastupují lobbisty, kteří v dobách slabých ministrů zdravotnictví, a nechápavého Parlamentu ČR získali větší výhody než jakýkoliv jiný segment ve zdravotnictví. Stalo se to za cenu poškození zájmů pacientů a vedlo to k vyřazení téměř veškeré patřičné stomatologické péče z úhrad veřejného zdravotního pojištění.

Ústavní garance této péče je pod různými záminkami zpochybňována a to vede ke stále se zhoršujícímu stavu chrupu sociálně slabších občanů, ale i zchudlé střední třídy a dokonce i dětí.

Méně zkušený pozorovatel by se mohl domnívat, že požadavek zubařů, aby se věnovalo více peněz na péči o zuby, je kritikou vyřazení i základní stomatologické péče z úhrad pojišťovnou.

Podle médií se zubaři dali slyšet, že když nedostanou ještě více peněz, zruší poskytování péče na základě smluv s veřejnými zdravotními pojišťovnami úplně. Ale oni se na rok 2017 dohodli se zdravotními pojišťovnami na zvýšení úhrady za péči, takže jak máme my občané rozumět jejich hrozbám?!

Nynější situace ukazuje, že stát nemá svou síť ambulancí zubních lékařů, která by zajistila péči o občany, pokud stávající ambulance zruší smlouvy s pojišťovnami.

Takový je výsledek dlouhodobě špatného řízení veřejného zdravotnictví a vychovávání nedostatečného počtu stomatologů. Potřebujeme tolik zubařů, aby byla zajištěna péče „na pojišťovnu“.

V souladu s ústavní povinností státu zajistit dostupnou zdravotní péči, žádáme Vládu ČR a Parlament České republiky o změnu zákonů tak, aby vedle soukromých stomatologů byla uložena zákonná povinnost krajům a zdravotním pojišťovnám, které by poskytovaly péči za úhradu ze zdravotního pojištění, zřídit „společné stomatologické ordinace“.

Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby neprodleně navrhlo zákonné opatření na vrácení veškerých úhrad za stomatologickou péči ze zdravotního pojištění (kromě edukace pacientů, jak si čistit chrup, a který kartáček a pasta jsou lepší) a současně legislativně umožnilo zejména zdravotním pojišťovnám zřizovat vlastní stomatologické (a další typy) ordinací k zajištění potřebné zubní péče.

Grémium Svazu pacientů ČR
Luboš Olejár, v.r. prezident

Ohodnoťte tento článek!