Pacientům s rakovinou prostaty chybí informace o nemoci i léčbě

Ilustrační foto; stetoskop, počítač

Počet nemocných rakovinou prostaty každoročně stoupá, velká část pacientů ale donedávna neměla o nemoci a léčbě dostatečné informace. Online klinika pro onkologii, kde přední odborníci provádí pacienta optimální cestou léčby, po půlročním provozu potvrzuje zájem pacientů i jejich rodin o informace k léčbě i nemoci.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. „Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká.

Online klinika na jednom místě sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková a dodala: „Zájem pacientů o informace je skutečně velký a předčil veškerá naše očekávání,“ dodala.

Mezi návštěvníky nechybí mladší generace ani ženy

Webové stránky komunikují s pacientem prostřednictví videí, na kterých přední čeští odborníci na léčbu rakoviny prostaty provádí pacienta léčbou tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější. „Naším cílem bylo, aby si pacient nebo rodina v klidu a svým tempem prošli jednotlivé lekce a opakovaně se vraceli ke konkrétním videím, pokud to potřebují,“ doplnila Marcela Koudelková.

Mezi návštěvníky Online kliniky pro onkologii prostaty převažují starší věkové skupiny, ale přibývá také mladších. Stránky přitom navštěvují i ženy – partnerky nebo manželky nemocných mužů, které jim chtějí být oporou.

Online klinika pro onkologii prostaty zaznamenala v prvním půlroce svého fungování velmi pozitivní ohlasy. „Četné povzbudivé komentáře jsou pro tým osob, které stojí za vznikem portálu velmi důležité. Jsme rádi, že pacienti naši službu oceňují a že jim jejím prostřednictvím dodáváme důležité informace a také oporu, kterou v boji se svou nemocí potřebují,“ dodala Marcela Koudelková.

V příštích měsících nová témata

Tým online kliniky neustále pracuje na vylepšení stránek a rozšíření poskytovaných informací. Za chodem portálu stojí přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., lékařka Onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jana Katolická, Ph. D. a lékařka pražského Urocentra as. MUDr. Michaela Matoušková.

Jejich řady nově doplní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Lekce docentky Janáčkové se budou věnovat dopadům na psychiku muže, kterému je oznámena diagnóza rakoviny prostaty a dopadu léčby na sexuální a partnerský život. Pod vedením profesora Babjuka pak připravujeme sekce pro mladší generace s videi, která se zabývají prevencí,“ uzavřela Marcela Koudelková.

Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org.

Ohodnoťte tento článek!