Pane ministře…

„Co Vám ale vyčítám je naprostá neschopnost nebo neochota komunikovat s oponenty a akceptovat racionální argumentaci. Protože díky tomu jste se dostal do současné částečné izolace, díky tomu jste nucen dezinformovat laickou a odbornou veřejnost a snad i vědomě lhát,“ píše ve své reakci na článek Ivo Procházka.

Pane ministře,

doufám, že se nebudete zlobit, že Vás neoslovuji „vážený“, protože si Vás za Váše mediální projevy a absenci sebereflexe vážit nemohu. Všimněte se, že nezmiňuji úhradovou vyhlášku, protože o nutnostech regulace nepochybuji.

Co Vám ale vyčítám je naprostá neschopnost nebo neochota komunikovat s oponenty a akceptovat racionální argumentaci. Protože díky tomu jste se dostal do současné částečné izolace, díky tomu jste nucen dezinformovat laickou a odbornou veřejnost a snad i vědomě lhát.

K Vašemu článku. Nevím dopodrobna jaká je motivace účasti zubařů na zítřejší demonstraci, neznám jejich smlouvy či okolnosti za jakých vznikly, ale vzhledem k tomu, že neznám zubaře, který by byl se současnou situací resortu, v jehož čele se dočasně nacházíte, spokojen a vzhledem k tomu, že naopak znám tyto lidi, o jejichž inteligenci nepochybuji a jichž si vážím, nebudu o tom polemizovat.

Co se preskribce týče, s její limitací lze v zásadě souhlasit, ovšem nemystifikujte nás pětiprocentním nárůstem. Můj soukromý propočet hovoří u skupiny nejčastěji preskribovaných preparátů o poklesu 1-2% a ne 7 !.

O tom, že praktičtí lékaři mohou pracovat jen 20 hodin týdně jste se dočetl probůh kde? S takovýmito nesmysly se přece nemůžete chtít , alespoň ne v seriozním duchu, veřejně prezentovat. Pokud ano, škoda, že jste mi to neřekl v úterý večer, nemusel sem do konce týdne chodit do práce.

O dvou dnech placeného volna v měsíci rovněž nám není nic známo. Vím jen to, že pokud chci byť na jediný den ordinaci opustit, musím si sjednat zástup formou následné výměny nebo zastupujícího lékaře zaplatit. Možná, že někde to tak opravdu funguje, ovšem k nám se tato informace nedostala.

Praktikuji na vesnickém zdravotním středisku,kde je přítomen lékař od 7 hodin od rána do začátku LSPP, v případě nutnosti ošetřujeme své pacienty i v noci , o víkendech ani nemluvě. Náš lékárník má oficiálně otevřeno 9,5 hodiny denně přes týden a 4 hodiny v sobotu, že vydává léky i mimo pracovní nebudu snad ani připomínat.

Co se odměn od pojišťoven týče vím jen o jediné, a to je bonifikace v rámci GIPu u VZP. Osobně jej považuji za velmi přínosný a pro orientaci o ekonomice provozu či stylu práce lékaře dostatečně objektivně vypovídající. V případě překročení limitů však i praktičtí lékaři jsou a byli penalizováni!

O odměnách za udržení počtu klientů zdravotní pojišťovny jsem opravdu slyšel, ovšem bohužel jen od Vás. A argumentovat smlouvou na rehabilitaci bez příslušné atestace snad ani nemůžete myslet vážně . Pokud tomu tak skutečně někde bylo, jedná se dle mého soudu o trestný čin, a pokud jste to zjistil a ze své pozice ministra neoznámil, pak byste si sám zasloužil být potrestán.

Další zkreslené informace předkládáte v souvislosti s neziskovými nemocnicemi. Jejich problematika totiž není spojena jen s tímto zákonem, ale s celým legislativním prostředím, které nám podloudně předkládáte (viz kupř. sněmovní tisk 1045, institut veřejného zájmu, systém předkládaných dohadovacích řízení mezi MZ a ČLK, s vyloučením pacientů, nelékařských oborů atd atd).

Podle mne nejsou námitky vůči neziskovým nemocnicím, námitky máme vůči Vašemu pojetí fungování a financování, vůči Vašim koeficientům stabilizace, o jejichž existenci zarytě mlčíte a o jejichž existenci, smyslu a možných důsledcích ví z ambulantních či nemocničních lékařů asi málokdo. Že protestujeme vůči prodeji a dědění vybudovaných praxí je obyčejná demagogie, které snad uvěří dnes jen málokdo.

Závěrem. O politickém pozadí demonstrace jsme si toho vyslechli též dost. Můžete si o tom povídat třeba s kolegou Kubkem, jehož přičiněním dosahuje profanace ČLK svého vrcholu. Bijete se společně v prsa nad úpravami úhradové vyhlášky, jež požadovali představitelé profesních sdružení před jedním či dvěma měsíci.

Ovšem tenkrát nevycházely z úst, jimž jste byl ochoten naslouchat z ryze osobních důvodů, jakým bylo např. Vaše přijetí protestujícími z řad primární péče na říjnové demonstraci. Ne, nemáte pravdu, Vy nejste ochoten naslouchat ani oprávněným ani splnitelným požadavkům. Nebo jste o tom zatím alespoň nikoho seriozně nepřesvědčil.

MUDr. Ivo Procházka, www.Zdravi.Euro.cz

Autor reaguje na článek ministra zdravotnictví Ratha Stávka lékařů je sobecká

Článek nemusí vyjadřovat názor redakce.

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Bohumír Šimek

Rozumím-li tomu, máme se vrátit před Listopad. Není na léčbu asthmatika a tak zaplatí to lékař nebo nechá pacienta umřít. Není na dialysy, zaplatí to lékař nebo nechá pacienta umřít. Není na inkontinenční pomůcky, zaplatí mu je lékař nebo nechá pacienta ve fekáliích. Není na sanitu, zaplatí ji pacientovi lékař nebo na vyšetření nepojede. Není na léky, zaplatí je pacientovi jeho lékař nebo nechá pacienta umřít. To jsme to s Vámi, Davide Rathe, dopracovali!

Novak

Odvážnému štěstí přeje, doufám, že bude Ráth i po volbách. První ministr zdravotnictví, který likviduje korupci. Jinak Rath není izolovaný, stojí za ministrem celý národ a všechni slušni lékaři(cca 80 %všech lékařu ).

doctor

Souhlasím s předchozím příspěvkem, stojím za Rathem. Zmatky ve zdravotnictví byly vždycky, teď teprve je šance z toho vybřednout. Taky mi není příjemné všechno, co Rath dělá, taky mě nebaví výlevy jeho hypertrofického sebevědomí, jenže já se s ním nechystám na dovolenou, tenhle pán je krizový manažer a svou práci dělá dobře. Zdravotnictví už má dost piplání mastičkama, bez chirurgického řezu se nehneme z místa!

Martinek

Většina lékařů-těch,kteří dělají opravdovou a velkou medicínu,ne vystavovatelé neschopenek a rozesílači na odborná pracoviště a jiní odpisovači z daní,ministra podporuje.První slušný a spravedlivý člověk na ministerstvu.Medicína je věda a služba veřejnosti,ne kšeft!

Přemysl Dörr Dr.

Pan kolega Procházka napsal jistě docela nekonfliktní článek, kde bych chtěl glosovat některé s odstavců. Vážit si politiků je skutečně velmi obtížné. Je to proto, že ovlivňují životy spousty lidí. Pravda je velmi ošemetná věc a v očích jednoho je pravda pravdou a u druhého je pravda lží.

Pan kolega jistě uzná, že nezpochybnitelnou pravdou je, že naše zdravotnictví je v těžké finanční krizi a že je třeba začít systém regulovat. Doposud se o regulacích stále hovořilo a každý ministr, který se o něco byť jen v náznaku snažil brzy skončil. Stojí za zvážení zda si nezačít vážil kolegy Ratha alespoň za to že projevil tu velkou odvahu se systémem něco začít dělat.

Pokud se týká regulace preskribce, zde asi většina kolegů, byť jistě inteligentních nepochopila princip redukce limitů cen léků, které stanovilo MZ a s tím souvisejících možnost navýšení preskribce počtu balení na cca 105%. A patrně i proto dnes stojí na Staroměstském náměstí.

To, že předepisujeme rok od roku více a dražších preparátů je taky nezpochybnitelný fakt a nebudeme li s tím něco dělat, budeme stále chodit s almužnou.

Tesař

Pan doktor Procházka to napsal hezky, není co dodat.Zdravotnictví je i na vesnici a problémy je nutno řešit diskuzí,bez lhaní ,rozeštvávání a pomluv..Všichni potřebujeme jiného ministra, i ti, kteří si myslí, že tento jediný je ten pravý.

Bohumír Šimek

Ad: Novak Ad: doctor

Pánové, je zjevno, že o primární péči nic nevíte. I já jsem s nadějí očekával Davida Ratha. Bouchnul granát, trochu bahýnka se zvedlo, a bude si dále sedat… Omezování zdravotní péče při neinformování veřejnosti je zhoubné. Pacienti se dožadují dále různých zbytečností, protože nejsou schopni pochopit vážnost stavu našeho zdravotnictví.

Ano, razantní změny potřebujeme. Ale tady jde opět jen o kosmetické změny, byť těžce postihují primární péči. Nadále se bude muset dosypávat do zdravotnictví ze státního rozpočtu, nadále v našem systému nedokážeme zalepit černé díry.

Chceme je vůbec zalepit? To dokáže jen pokladenský způsob financování zdravotnictví v ambulantní sféře. Chceme to? No, nechceme. Chceme nadále naše zasmrádlé socilaistické zdravotnictví. Tak si nestěžujme. Pravidelné stávky lékařů jsou jeho trvalým doprovodem.

J.Hašek

Je zajímavé, kolik má ještě manipulátor, lhář a demagog D.Ráth příznivců. Nyní vyplavala na povrch druhá korupční aféra. Za těch 100 dní dokázal to, že se zvýšily doplatky na léky, mnohým pacientům se kvůli limitům nedostalo péče, v lednu zavřelo 11 lékáren na malých obcích a platby od VZP jsou zpožděné jako před tím.

Slavek

Plně podporuji Dr.Ratha, pytel peněz na zdravotnictví není bezedný a někdo musí výdaje začít brzdit. Doma mohu taky utratit jen tolik, kolik vydělám i když bych určitě potřeboval utratit za tzv. nezbytné věci víc. A o tom to je.

Bohumír Šimek

Ad: Slávek

Slávku! Šetřit se musí, ale ne stresováním primární péče, že lékaři budou pacientům hradit léky, inkontinenční pomůcky, sanity, vyšetření… Takovéto šetření ohrožuje vztahy mezi lékaři a pacienty. A významně se prodraží! David Rath by měl hledat úspory v nastavování ceny léků, které nastavuje i ministerstvo zdravotnictví. Skutečná cena léků je nadhodnocena na krabičku o desítky až stovky korun. Kdyby cena krabičky léku nebyla nadhodnocena, to bychom ušetřili miliardy! A neohrožovali bychom pacienty!


Ohodnoťte tento článek!