Paralelní obchod s léky – pozvánka na seminář

Novela zákona o léčivech prošla v Poslanecké sněmovně třetím čtením. Seminář Paralelní obchod s léky společnosti Androsa přinese informace o novém legislativním rámci a praktických dopadech novely do českého prostředí.

NEWSLETTER k odbornému semináři Paralelní obchod s léky – nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR

Vážené dámy, vážení pánové,
ve středu 9.11.2016 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ve třetím čtení ve znění pozměňovacích návrhů schválena novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, kterou se zavádějí opatření proti reexportům a dochází k implementaci evropského nařízení týkajícího se klinického hodnocení léčiv. V rámci projednávání novely v poslanecké sněmovně bylo přijato několik skutečně velmi zásadních pozměňovacích návrhů, jedním z nich je návrh týkající se snížení cen generických léčiv a tzv. biosimilars. Dále byl přijat návrh zavádějící oprávnění distributorů požadovat po držitelích rozhodnutí o registraci dodávky léčiv. Nyní bude následovat projednání novely v Senátu Parlamentu České republiky.

Zároveň před dvěma týdny byla Národní radou Slovenské Republiky přijata taktéž novela Zákona o léčivech, která mění pravidla pro exporty a nově od ledna 2017 tento prodej léčiv mimo území Slovenské republiky umožňuje pouze držitelům rozhodnutí o registraci/výrobcům nebo jimi pověřeným distributorům.

Mimo jiné i podrobné analýze dopadů veškerých aktuálních legislativních změn v zákoně o léčivech v ČR i SK a jejich reálné implikace na chování všech subjektů v dodavatelském lékovém řetězci bude věnován připravovaný odborný seminář. Dovolujeme si Vás tedy srdečně pozvat na aktuální a federativním pojetím unikátní odborný seminář-workshop s předními zástupci regulátorů (SÚKL ČR, MZd ČR, MZd SK, atd.) a také s odborníky lékového trhu obou zemí.

Seminář se bude konat 24.11.2016, 09.00 – 18.00 hod. v hotelu KINGS COURT, U Obecního domu 3, Praha 1, zde:

Moderátorem celého semináře bude PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL ČR, Člen představenstva České asociace farmaceutických firem ČAFF

Podrobný program a registrační formulář naleznete zde:

Ohodnoťte tento článek!