Pardubická nemocnice je sice bez dluhů, ale také bez potřebné obnovy

Na rozdíl od řady nemocnic v republice se v polistopadovém období pardubická nemocnice ocitla v dluzích pouze předloni. Vloni se jí už podařilo ze zadlužení vymanit…

Pardubice – Jaká jsou pozitiva i negativa tohoto úspěchu jsme se zamýšleli s jejím ředitelem MUDr. Janem Feřtekem.

Krajská nemocnice v Pardubicích dosáhla vloni kladného hospodářského výsledku ve výši 1,317 milionů korun. Jak se vám to podařilo, co jste pro to museli udělat?

„Pozitivního výsledku jsme dosáhli díky zásadním úsporám především v nákladové oblasti. Dále pak za cenu minimální obnovy přístrojové techniky. Zatímco její reálná potřeba činí zhruba sto milionů korun ročně, vloni byla pořízena technika pouze v hodnotě třiceti milionů korun.“

Přestaly se už zpožďovat platby od zdravotních pojišťoven?

„V současnosti se zpoždění plateb od zdravotních pojišťoven pohybuje na úrovni zhruba třiceti dní po lhůtě splatnosti, u lékárny 25 dní.“

Máte nebo nemáte finance na další modernizaci nemocnice? Jaká částka by byla zapotřebí?

„Bohužel vloni neprobíhala žádná potřebná modernizace budov ani jejich výstavba. Částka nutná k zásadní modernizaci nemocnice se pohybuje mezi půldruha a dvěma miliardami korun. Urgentně je třeba řešit výstavbu nového pavilonu infekce, rekonstrukci plicního oddělení, výstavbu interního pavilonu, lékárny, modernizaci trojpavilonu a pavilonu pro onkologicky nemocné.“

Nejnaléhavěji po rekonstrukci volá infekční pavilon. Kdy se jí dočká? Máte už projekt a představu, kdy by k tomu mělo dojít?

„Letos bylo přiděleno na zahájení rekonstrukce infekčního pavilonu zhruba třináct milionu korun. S ohledem na nutnost zadání zakázky na projektovou dokumentaci a její realizaci samostatnými veřejně obchodními soutěžemi se letos podaří pouze zajistit projekt a vyhlášení soutěže.“

A kdy se dočká interna, psychiatrie a rehabilitace?

„V případě zajištění strategického partnera pro komplexní modernizaci nemocnice s investicemi v uvedené výši by mohla být přestavba nemocnice včetně areálu bývalé Tesly Kyjevská dokončena nejpozději do pěti let.“

A co obměna nebo pořízení nové zdravotnické techniky? Které špičkové přístroje patří k prioritám?

„Nejdůležitější se jeví obměna zdravotnické techniky na oddělení ARO – JIP, která byla uvedena do provozu počátkem roku 1996. Jde hlavně o život zachraňující přístroje, které jsou v provozu již více než osm let, ale finanční prostředky dovolí pouze jejich postupnou výměnu. Potřeba činí sto milionů korun ročně.“

Jak se díváte na identifikační štítky s čárovými kódy, které by měly zabránit záměnám pacientů? Chystáte se tyto náramky zavést rovněž v pardubické nemocnici? Kolik by to stálo?

„Zavedení systému čárových kódů nejen v identifikaci pacientů, ale i v celém logistickém systému je mnohamilionovou investicí a jeví se reálnou pouze v případě spojení nemocnice se strategickým investorem.“

Pardubické noviny

Ohodnoťte tento článek!