Pardubická nemocnice zřídila centrum pro lidi s onemocněním tepen

Pardubická krajská nemocnice zřídila Vaskulární centrum pro pacienty s onemocněním tepen. Vzhledem k nezdravému způsobu života totiž lidí s těmito nemocemi přibývá. Centrum jim poskytuje komplexní péči.

ČTK o tom informoval vedoucí lékař Vaskulárního centra Tomáš Daněk.

„Aby byla léčba opravdu efektivní, je nutné tyto pacienty koncentrovat na jednom místě. Proto vzniklo toto centrum, které je jediným pracovištěm v Pardubickém kraji. V pavilonu naší Chirurgické kliniky jsme obsadili celé jedno patro,“ uvedl Daněk, který je zároveň primářem oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky.

Cévní chirurg je pacientům z kraje k dispozici 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. V jiných nemocnicích v regionu jsou angiologické poradny nebo pacienty vyšetří lékaři ve všeobecných chirurgických ambulancích. Vaskulární centrum se zabývá specializovanou diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s chronickým i akutním onemocněním tepenného nebo žilního systému. Velkou skupinou pacientů jsou například diabetici nebo nemocní po mozkových příhodách.

„Souhrnně řečeno – všechny tepny vyjma operací na srdci a hrudní aortě jsou v rámci Pardubického kraje směřovány do našeho Vaskulárního centra. Pacienti nemusejí přebíhat z jedné poradny do druhé, ale rovnou jsou vyšetřeni a indikováni a následně i pooperačně sledováni na jednom místě. Zvyšuje to efektivitu péče o nemocné, kteří se dostávají mnohem rychleji k ošetření či vyšetření,“ řekl Daněk.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!