Pardubické hejtmanství chce rozvíjet psychiatrickou péči v kraji

Psychiatrická péče v Pardubickém kraji by se měla dále rozšířit a více přizpůsobit potřebám pacientů. Hejtmanství již nechalo dostavět a modernizovat psychiatrické oddělení ve Svitavské nemocnici, podmínky pro péči o duševně nemocné se v současnosti vylepšují také v léčebném ústavu Albertinum Žamberk.

Krajští radní nedávno schválili novou koncepci rozvoje psychiatrické péče v regionu na příštích pět let, zpracoval ji zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice a ředitel spolku Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar, sdělila ČTK Kateřina Procházková Skůpová z hejtmanství.

„Zatím máme v kraji nedostatečnou síť psychiatrických ambulancí, které jsou často přetížené. Ani počet lůžek v tomto oboru neodpovídá potřebám, stejně jako malá kapacita terénních služeb a špatné propojení jednotlivých složek péče,“ uvedl v materiálu Hejzlar.

Koncepce počítá s navýšením počtu akutních lůžek a zlepšením standardu poskytované péče po technické i personální stránce. „Rádi bychom, aby například dětští pacienti mohli být hospitalizování v Pardubickém kraji. Dosud byli odesíláni do Kroměříže a dalších léčeben v jiných regionech, pro rodiče je složité za nimi dojíždět,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Podle něj bude rovněž důležitá výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Ten současný je už nyní zcela nedostačující, ale zatím se psychiatrie nemá kam přesunout a nemůže rozvíjet ani další způsoby péče.

Obor také naráží na nedostatek odborníků, psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Pardubický kraj chce proto podpořit nábor a vzdělávání odborného personálu, využít by bylo možné i evropské fondy. Například v Integrovaném regionálním operačním programu je psychiatrická péče vyhlášena jako jeden ze tří podporovaných zdravotnických oborů.

Ohodnoťte tento článek!