Pardubický kraj zvýší základní jmění nemocnic o 130 milionů korun

peníze

Základní kapitál společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která zastřešuje pět krajských nemocnic, se letos zvýší o 130 milionů korun. Navýšení schválila rada kraje, informovala ČTK Zuzana Nováková z oddělení komunikace a vnějších vztahů krajského úřadu. Transakce má stabilizovat krajské zdravotnictví.

Navyšování základního jmění začalo už loni a bylo součástí fúze pěti nemocnic. Některé měly nízký základní kapitál a byly vystaveny riziku insolvence. Vloni hejtmanství na tyto účely poukázalo 120 milionů korun, letos chce finanční ozdravení dokončit. „Tím vytvoříme nemocnici prostor pro nový začátek bez břemene starých dluhů. Díky dobrému vývoji rozpočtu kraje můžeme tuto částku zaplatit z přebytku hospodaření v loňském roce,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj), v jehož gesci je zdravotnictví.

Za posledních osm let investoval Pardubický kraj na dofinancování akutní péče ve formě vyrovnávacích plateb a zvýšení základního kapitálu 1,4 miliardy korun. Přesto byly nedávno čtyři nemocnice z pěti v tak velké účetní ztrátě, že jim hrozila insolvence.

Od 1. ledna existuje pět dosud samostatných nemocnic v kraji pod jediným subjektem Nemocnice Pardubického kraje. Společnost vznikla jejich fúzí. Pro pacienty se zatím nic nezměnilo, do budoucna by se ale měly některé obory koncentrovat jen v určitých zařízeních, což je výhodné z lékařského i ekonomického hlediska. Spojení nemocnic má zajistit lepší hospodaření zdravotnických zařízení. Společnost Nemocnice Pardubického kraje má více než 4000 zaměstnanců a roční obrat kolem 3,5 miliardy korun. Její závazky po lhůtě splatnosti podle Línka klesly z 245 milionů na přibližně 30 až 40 milionů korun a kumulovaná ztráta byla snížena ze 186 na 17 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!