Pavelka: Nemocnice není jen léčebna a budoucí úspory nejsou zdarma

…Někdejší snahy oddělit zdravotnickou a sociální oblast končí ve slepé uličce, a proto je nutná legislativní změna. V průběhu příštích deseti patnácti let bude potřeba akutních lůžek klesat a budou se muset řešit tzv. následná lůžka spojená se sociálními problémy…

Někdejší snahy oddělit zdravotnickou a sociální oblast končí ve slepé uličce, říká zástupce jihočeského hejtmana MUDr. Vladimír Pavelka.

Okresní nemocnice je dalším jihočeským zdravotnickým zařízením, které koncem minulého týdne navštívil zástupce hejtmana MUDr. Vladimír Pavelka.

Můžete říci hlavní důvod své návštěvy?

Přestože kompetence týkající se zdravotnictví přejdou na krajský úřad až v roce 2003 – letos se tento úřad stane zřizovatelem pouze českobudějovické nemocnice – mapuji si terén v návaznosti na nový program rozvoje kraje, který v oblasti zdravotnictví nebyl v minulosti příliš propracován.

Můžete být konkrétnější?

Zajímám se především o předpokládané investice a rozvoj nemocnic, zajímám se o tzv. následnou péči, do které patří péče o starší lidi a dlouhodobě nemocné z toho důvodu, že se tato oblast neoddělitelně prolíná se sociální problematikou. Někdejší snahy oddělit zdravotnickou a sociální oblast končí ve slepé uličce, a proto je nutná legislativní změna. V průběhu příštích deseti patnácti let bude potřeba akutních lůžek klesat a budou se muset řešit tzv. následná lůžka spojená se sociálními problémy, neboť o pacienty na těchto lůžkách se doma nemá kdo postarat.

Ředitel nemocnice MUDr. Vladimír Hanáček při setkání s vámi řekl, že například investiční akce ve strakonické nemocnici mají v podstatě jeden hlavní cíl a to ten, aby se tato nemocnice stala plnohodnotným členem seskupení zdravotnických zařízení kraje.

Souhlasím s ním. Nemocnice do tohoto města patří. Není to jenom léčební komplex, ale také kulturně společenské a výukové centrum, velký zaměstnavatel a podobně. Chceme zachovat tento stav, chceme zachovat zaměstnanost v tomto městě, nebo budeme podporovat migraci zaměstnanců? Tady musí politici mluvit jasnou řečí!

Musíme se smířit s tím, že u nás budeme mít ještě hodně dlouho hustší síť nemocnic, a proto se je musíme snažit co nejvíce racionalizovat. K tomu směřuje jejich specializace. Každá racionalizace ale něco stojí, budoucí úspory nejsou zadarmo.

Petr Pučelík, Listy Strakonicka, 24.04.2001

Ohodnoťte tento článek!