Pečenka: Ředitelka Musílková manažersky selhala

„Viděl jsem smlouvu na 175 hodin týdně, i když týden má 168 hodin. Takové nevýhodné smlouvy je třeba zrušit. Zakládají obrovskou nerovnost mezi lékaři a to by pojišťovna nikdy neměla dopustit“, uvádí nucený správce VZP Antonín Pečenka těsně předtím, než z funkce odstoupila šéfka pojišťovny Jiřina Musílková…

Rozhovor s nuceným správcem Všeobecné zdravotní pojišťovny Antonínem Pečenkou

Bylo těžké rozhodnout se vzít funkci nuceného správce?

Velmi těžké. Funkci jsem přijal se dvěma podmínkami. Ta první byla, že nedostanu žádnou politickou zakázku, a to bylo splněno. A druhá, že přizvaní odborníci budou ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby dokázali organizaci stabilizovat. I ta byla splněna. S rizikem, že mne někdo bude osočovat a pomlouvat, jsem do toho vstoupil.

Několik týdnů před tím, než jste se ale stal nuceným správcem jste VZP po šesti letech práce v této instituci, opustil. Proč?

Zhruba kolem 14. října letošního roku došlo k rozhodnutí zrušit úsek zdravotní péče VZP, který jsem vedl. Tak přestala existovat moje funkce. Stal jsem se nadbytečným.

Byl jste propuštěn?

To je složitější. Dostal jsem nabídku odstupného ve výši 17násobku platu. O tom se domnívám, že to není v souladu se zákonem a také jsem to odmítl. Dostal jsem ještě další nabídku a nakonec jsem přijal výpověď pro nadbytečnost. Tomu všemu předcházela ostrá kolize, kdy jsem měl řešit problém jedné konkrétní okresní pojišťovny VZP, kde jsem z kontrolní zprávy zjistil, že tam je velmi důvodné podezření na spáchání trestného činu. Vyzval jsem paní ředitelku, aby jako statutární zástupce předala tento případ orgánům činným v trestním řízení. To bylo 26. srpna. Žádnou odpověď ani slovem, ani písmem jsem neobdržel. Ale v říjnu následovalo zrušení úseku. Považuji to za odpověď na můj podnět.

A jak to s tou okresní pojišťovnou dopadá dnes? Byl podnět přijat, nebo ne?

Podnět bude nyní podán.

Nehodláte ředitelce takový útok na vaši osobu oplatit?

To je naprostý nesmysl.

Jak vypadá den nuceného správce v tak velké zdravotní pojišťovně?

Ráno jsem asi hodinu a půl na ministerstvu zdravotnictví, protože jsem zároveň i náměstek tohoto úřadu. Pak jsem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, kde mi spolupracovníci připraví materiály, které musím schválit. Pak se vracím na ministerstvo, ale to je až za tmy.

Co se bez vás v pojišťovně neobejde?

Musím schválit všechny právní úkony správních orgánů. Tedy ředitelky Musílkové, závěry správní rady a dozorčí rady. Jde o uzavírání obchodních smluv, které musím podepsat nebo odmítnout. Dokonce povoluji i jízdy autem. Jde o velkou řadu materiálů k podpisu.

Dá se říct, že se bez vás v pojišťovně dnes nedá nic rozhodnout?

Ano. Právní úkony ředitelky, pokud je neschválím, jsou neplatné.

Spolupracuje ředitelka s vámi nebo jsou případy, kdy se vás snaží obejít?

Zpočátku jsem doufal, že spolupracovat bude, ale přibývá momentů, kdy mi předkládá materiály, které nejsou v pořádku, včetně účetních a obchází výkon nucené správy. Nerozumím tomu.

Znamená to, že některé metodické pokyny, které posílá třeba do okresů, se snaží poslat mimo vás?

Ano, jsou to právní úkony, které by měly podléhat supervizi, ale ona to nerespektuje.

Kdybyste měl všechny smlouvy podepisovat, kolik by jich bylo za den?

To není mnoho. Jde pouze o smlouvy týkající se obslužných provozů. Do smluv o zajišťování zdravotní péče vůbec nezasahuji. A to proto, abych ani o půl dne neprodloužil splatnost faktur lékařům, která už tak je dlouhá. Jestliže má pojišťovna platit lékařům dvacet dnů od jejich dodání, tak nyní je to 55 dnů. Nezasahuji ani do toho, co se odehrává na okresních pojišťovnách.

Ministr přednesl ve Sněmovně velice ostrou kritiku VZP. Čerpal z vašich údajů. Požaduje ustavení poslanecké komise pro prošetření vztahů politiků k VZP. Jste také pro takovou komisi?

Jsem v pozici věcného a odborného dohledu nad chodem pojišťovny. Zříkám se jakékoli politické interpretace mé funkce. Proto se k tomuto vyjadřovat nebudu. Možná že celá situace kolem VZP je příliš hektická, příliš zpolitizovaná.

Ministr spojení politiků s VZP dokazuje na příkladu internetových zdravotních knížek IZIP, které jsou dílem poslanců ODS Milana Cabrnocha a Miroslava Ouzkého, dnes europoslanců. Co jste kolem IZIP zjistil?

Nemohu říct nic. To mi zakazuje zákon. Principiálně IZIP je kvalitní nápad. Má však dvě rizika. První spočívá v ochotě lékařů nakoupit si potřebné zařízení k tomuto systému a pracovat s ním. Druhé, což je všeobecné pro internet, je v dostatečné ochraně před hackery. A ti jsou, jak známo, krok napřed. To je vše, co mohu k tomuto případu říct. Smlouvy s IZIP komentovat nemohu, to mi zakazuje zákon.

Tedy nechcete ani říci, kolik oba poslanci dostali na projekt peněz z VZP? Ministr v parlamentu uvedl 147 miliónů korun.

Tuto částku jsem slyšel také. Moje postavení mi zakazuje o tom hovořit.

Chcete si tedy zachovat neutralitu nuceného správce?

Jsem povinen si ji zachovat.

Ministr kritizoval Mořského koníka, tedy vyvážení alergických dětí na ozdravný pobyt k moři. Řekl, že se nedá z lékařského hlediska určit prospěšnost takových „výletů“ a že pojišťovna se v tomto případě stává velkou cestovní kanceláří. Šetříte Mořského koníka?

Mořským koníkem se jako nucený správce nezabývám, to je věc kontrolních orgánů. Po medicínské stránce mohu říci, že je několik organizací, které se zabývají tuzemskými ozdravnými pobyty. V ČR takových lokalit máme několik. Jsou pro lidi postižené astmatem a pobyty v těchto lokalitách jsou kratší než u Mořského koníka. Jsou lacinější a přinášejí větší léčebný efekt. Pobyt u moře má význam u atopických, tedy kožních onemocnění. U astmatu je sporný.

Chcete tím naznačit, že VZP nemusí vozit alergické děti k moři, ale může využít pro ozdravné pobyty místa v ČR?

Ano. Celá akce Mořský koník vyžaduje důkladnou revizi.

Dá se říci, že tudy z VZP utíkají peníze? Ministr řekl, že Mořský koník stojí ročně 200 miliónů korun?

Jestli se to dá říct nevím, ale já to říci nemohu. Do budoucna se všechny ozdravné pobyty VZP musí podrobit revizi.

Ministr řekl, že VZP svými různými pochybnými aktivitami prošustrovala zhruba 800 miliónů korun a dokumentoval to na příkladu, kdy VZP nakupuje třikrát dráž stenty pro operace srdcí, než je jejich cena v Německu. Budete i toto šetřit?

Drahé stenty jsou u nás regulovány maximální úhradou, to je regulační mechanismus, který není dostatečný. Při vstupu do ČR, dokonce tyto stenty byly dražší než v zemi, kde se vyrábějí. Dnes už jsou lacinější.

Tedy váš úkol jako nuceného správce je zastavit prohlubování dluhu VZP a stabilizovat pojišťovnu?

Není to tak jednoduché. Dluh roste každý měsíc o 400 miliónů korun. Jde o to, stabilizovat pojišťovnu.

Jaká budou stabilizační opatření?

Musí být provedena rozsáhlá revize smluvní politiky VZP se zdravotnickými zařízeními. Od smluv se odvíjí bilance pojišťovny. A je tu mnoho nevýhodných smluv. Pojišťovny by měly soutěžit mezi sebou kvalitou smluvních vztahů a ne podbízením se příspěvky na antikoncepci, brýlové obroučky atd. To je špatné a do našeho systému to nepatří, protože zde nejsou komerční pojišťovny.

Někteří lékaři údajně měli se zdravotní pojišťovnou až čtyři smlouvy, ač mohou mít pouze jednu.

To mohu potvrdit. Viděl jsem smlouvu na 175 hodin týdně, i když týden má 168 hodin. Takové nevýhodné smlouvy je třeba zrušit. Zakládají obrovskou nerovnost mezi lékaři a to by pojišťovna nikdy neměla dopustit. Je to v každém ohledu podvodné. Vůbec to není o medicíně.

Chcete si na tyto smlouvy posvítit?

Ano.

A je jich hodně?

Neumím to odhadnout. V jednom konkrétním okrese to bylo výrazné a postupně se tím zabývám.

Znamená to, že pojišťovna udělovala výjimky a neměla jednotný metr na zdravotnická zařízení?

Ano. O úhradách lůžkových zařízení, což dělá přes polovinu 108miliardového základního fondu péče, se vůbec nerozhodovalo v úseku zdravotní péče, ale v malém útvaru v přímé působnosti paní ředitelky Musílkové. Tam se udělovaly výjimky. Ona sama je nazývána „Královnou výjimek“. Vyžádal jsem si jejich přehled. Zatím jsem ho neobdržel. Tady je jedna z velkých rezerv VZP. Pravidla mají být jednotná, přehledná, srozumitelná pro všechny.

Znamená to, že jedna nemocnice byla preferována před druhou?

Nasmlouvávaly se individuálně různé způsoby úhrady.

Rozhodovaly při udělování výjimek i osobní vztahy ředitelky s vedením nemocnic?

Skoro jiný důvod jsem nenašel. Medicínský tam totiž nikdy nebyl.

Uvažujete jako nucený správce o půjčce pro VZP. Za jakých podmínek a kolik?

Peníze by šly na zkracování doby, která uplyne od lhůty splatnosti. Kvůli tomu stávkovali praktičtí lékaři, i když na špatné adrese. O půjčce tedy uvažuji, ale není mým úkolem stanovit jakou formou to bude.

Již dříve jste řekl, že půjčka by byla asi tři miliardy korun. Stačilo by to?

K výraznější stabilizaci VZP by to nestačilo. Musela by být vyšší. Přibližně polovina celkového dluhu. Ten dnes je 14 miliard.

Už v devadesátých letech jste byl náměstkem ministra zdravotnictví. Pak vás vzala ředitelka Musílková do VZP a byl jste jejím podřízeným. Dá se říci, že vám tehdy pomohla. Teď vy šéfujete jí. Jaké jsou mezi vámi vztahy? Změnily se?

Do VZP jsem nastoupil v roce 1999. Nevím, jestli mi pomohla. Přinášel jsem do pojišťovny řadu preventivních programů, které se realizovaly. Např. prevence rakoviny prsu. Měl jsem připraveny i další, které kdyby byly spuštěny, zvýšily by prestiž VZP. Zpočátku jsem měl vztahy s ředitelkou Musílkovou výborné, hovořila o mně jako o přínosu pro pojišťovnu a svěřovala mi důležitá jednání. Ke konfliktům začalo docházet v okamžiku, když jsem zjistil, že moje práce a práce mých podřízených není uplatňována, protože by to zakládalo konflikt. Šlo o smlouvy. A paní ředitelka se konfliktům vyhýbá.

Špatným smlouvám jste už dřív chtěl zabránit?

Chtěl jsem vytvořit racionální smluvní politiku bez výjimek. Aby se rozhodovalo medicínsky, ne technokraticky. A tam začaly naše spory. Práce mých podřízených šla do šuplíku, protože by šlo o konflikty.

Ředitelka Musílková tedy nemá ráda konflikty?

Doslova se jim vyhýbá.

A co ostatní zaměstnanci VZP, dřívější vaši kolegové? Odsuzují vás za to, že jste se stal nyní nuceným správcem a třesete s jejich židlemi? Bojí se vás?

Mluvím s mnoha pracovníky VZP. A třeba ne na pracovišti, protože mnozí se obávají, že by to mohlo ohrozit jejich pozici. Já emoce nechávám zásadně doma. S nejbližšími spolupracovníky nemám žádný problém. Atmosféra ve VZP je velmi napjatá a paranoidní. K tomu ale nepřispívá nucený správce.

Pohrdají vámi někteří zaměstnanci VZP?

S tím jsem se nesetkal a nezkoumám to. Nepracuji se šumy sekretariátu, což je pracovní nástroj ředitelky Musílkové. Před časem mi vytkla, že málo s těmito šumy pracuji. Ale to já se nikdy v životě nenaučím.

Co znamená šum sekretariátu?

To si snad každý umí představit. Tenhle přístup nás také rozděluje.

V budově VZP jsou určitě lidé, kterým může být horko, protože odpovídají za krajně nevýhodné obchodní smlouvy, které VZP uzavřela a kudy unikají peníze.

Dá se předpokládat, že tu jsou. Ale nebudu o tom spekulovat.

Byl jste ve funkci nuceného správce několik dní a požádal jste o policejní ochranu pro sebe a svou rodinu. Máte ji dosud?

Ano.

Jak se ochrana rodiny projevuje? Cítíte se bezpečněji?

Jde o profesionály, kteří o sobě nedávají vědět. Ochranku má celá rodina, protože vyhrožování se týkalo nejen mě, ale i manželky a dítěte. Kdyby se týkalo pouze mne, tak bych pravděpodobně byl mnohem klidnější.

Tušíte, kdo za tím stojí?

Netuším. Ani nad tím nehloubám. Může jít o někoho, kdo jenom naskočil na mediální vlnu, která mě špinila a chce si to se mnou vyřídit. Může jít i o hlubší věci. Nevím.

Vyhrožování bylo přes telefon nebo jinak?

Bylo několik forem a předal jsem je policistům. Zabývají se jimi.

Jak dlouho policejní ochranu budete mít? Na celou dobu vašeho působení jako nucený správce?

Já to rozhodovat nebudu. Nechám to na policistech.

Jak dlouho by nucená správa ve Všeobecné zdravotní pojišťovně mohla trvat?

Teoreticky podle zákona může trvat rok. Ale to je myslím zbytečné. Ke stabilizaci dojde dřív. Neumím to přesně odhadnout. Je možné, že už v lednu bude nucená správa uzavřena.

A můžete říci názor, zda ředitelka má zůstat ve funkci?

Manažersky selhávala dlouho. A určitě by ze své funkce měla odejít.

A co předseda správní rady Richard Schwarz a vůbec členové správní rady? Ti také přece nesou odpovědnost za situaci ve VZP?

Správní rada má třicet členů. Určitě v ní není všechno v pořádku. Ne ve všech věcech rozhodovala tak, jak by měla.

Jste členem ODS. Její předseda Miroslav Topolánek prohlásil: „Doktor Pečenka nemá dlouhodobě žádnou podporu ODS. Doufám, že tento člověk se vzdá členství v ODS.“ To není příjemné nemít oporu ve vlastní straně?

Opravdu to příjemné není, zejména argumentace pana Topolánka. On také prohlásil, že dlouhodobě poškozuji zájmy pacientů. To budu řešit adekvátním způsobem.

Jak?

Adekvátním.

Soudním?

Radím se s právníky. V tuto chvíli je ve hře žaloba z jedné i z druhé strany. Pokud mi právník poradí, že žaloba je nezbytná, tak ji podám. Nebudu ale vykřikovat do světa, že žaluji toho a toho. To je politický folklór.

Ale není příjemné nemít oporu ve vlastní straně?

Jako nucený správce nedělám nic politického.

Vzdáte se tedy členství v ODS, jak vás vyzval předseda Topolánek?

Ne.

Proč ODS vadí, že jste nucený správce?

Popravdě řečeno nevím. Slyším hovořit jen pana Topolánka a Julínka. A nejsem si jist, že pan Topolánek ví, jaké problémy má tato pojišťovna. Je velmi nestandardní, když Topolánek za svitu kamer přijíždí na pojišťovnu, aby se jako občan-pojištěnec zeptal, jak pojišťovna hospodaří.

Už vás kontaktovala vaše domácí organizace ODS?

Jsem členem malé organizace ODS nedaleko Říčan. A už jsme o tom hovořili. Žádné moje vylučování nebude.

Podle auditu, který si nechala vypracovat ODS, docházelo v 90. letech v plzeňské ODS, kde jste byl členem, k finančním machinacím. Z pokladny zmizel milión, který ODS v Plzni věnoval generální ředitel Škody Plzeň Lubomír Soudek. Tehdy jste měl nést spoluodpovědnost…

Bylo to období, kterému já říkám období kufříků v ODS. Kufřík jsem nikdy nenosil. Tyto praktiky se mi nelíbily. To byl jeden z důvodů, proč jsem dobrovolně odstoupil z předsedy oblastního sdružení ODS v Plzni. Z toho, co říkáte, byla podezřelá manažerka oblastního sdružení. Já byl svědek u soudu.

Ale u soudu jste nebyl schopen říci, kam peníze zmizely.

Soud manažerku obvinění zprostil. Tak ať o tom nikdo nespekuluje. ODS v té době měla účetní problémy po celé republice. Já mám svědomí čisté.

Cítíte se dál stoupencem ODS, a nebo inklinujete k ČSSD?

Nikam inklinovat nebudu. Pravicová strana je mi vlastní. Budeli ODS směřovat vpravo, budu dále jejím členem. Když ne, tak mohu maximálně dobrovolně z ODS odejít.

„Atmosféra ve VZP je velmi napjatá a paranoidní. K tomu ale nepřispívá nucený správce.“

MUDR. ANTONÍN PEČENKA, 53 let, podruhé ženatý, 3 děti. Vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni a působil ve FN Plzeň jako chirurg. V roce 1980 první atestace z oboru, o pět let později druhá.
V letech 1990-91 byl zdravotním radou magistrátního úřadu v Plzni, pak náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, později ředitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, od r. 1999 zaměstnanec VZP, ve funkci ředitele úseku zdravotní péče. Zakládající člen ODS v Plzni. Dva roky pracoval v Kambodži jako chirurg a rok v Tunisku.

Václav Pergl, Právo

Pečenka: Ředitelka Musílková manažersky selhala
Ohodnoťte tento článek!