Peníze na navýšení mezd krajské nemocnice nedostaly

Ředitelé nemocnic nesouhlasí s prohlášením ministra, zálohy úhrad jim prý citelně klesly.

Rada Plzeňského kraje v návaznosti na poslední prohlášení ministra zdravotnictví Leoše Hegera, že nemocnice obdržely dostatek finančních prostředků, požádala ředitele krajem zřízených nemocnic, zda tuto informaci mohou potvrdit. Ředitelé krajských nemocnic ovšem shodně a opakovaně uvedli, že ministrova slova se nezakládají na pravdě, neboť z úhradové vyhlášky zatím žádné takové prostředky zdravotnická zařízení neobdržela. Naopak.

„Prostředky, které od ledna 2012 dostává naše nemocnice v rámci úhrad, jsou nižší než v minulém i předminulém roce,“ odpověděl ředitel Stodské nemocnice Jiří Suda. Platí to i pro další zdravotnická zařízení Plzeňského kraje.

„Z uvedeného důvodu proto k navýšení mezd, které slíbil ministr, zatím přistoupit nemůžeme, i když víme, že je to potřebné, a rádi bychom tak učinili,“ doplňuje Suda.

Konkrétně nemocnicím klesly meziročně zálohy úhrad, tedy jediné prostředky z úhradové vyhlášky, s nimiž mohou v letošním roce počítat. Například ve zmíněné Stodské nemocnici se zálohy pohybují v rozmezí pouhých 84 až 98 procent výše záloh loňského roku. Na nižší zálohy úhrad poukazuje na svých webových stránkách www.acmn.cz i Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN).

Asociace přitom nezastupuje a nehovoří jen za nemocnice zřízené krajem, kterých je v zemi 52, ale i za nemocnice městské, církevní či soukromé, kterých je 113 (cca 60 procent všech nemocnic v ČR) a které dle AČMN navýšení úhrad rovněž nezaznamenaly. Rada Plzeňského kraje se tak ohrazuje proti obvinění ministra, že peníze z úhradové vyhlášky zatajují sama hejtmanství, aby mohla situaci ve zdravotnictví využít ke kritice resortu.

Ředitelé nemocnic Plzeňského kraje se domnívají, že vhodným řešením by bylo,aby ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo vydanou úhradovou vyhlášku a upravilo ji tak, aby garantovala skutečné navýšení úhrad i záloh. Jako transparentní považují loňský model,kdy byly narůst mezd vyčleněny prostředky nad rámec běžných úhrad a tyto byly nemocnicím poskytnuty odděleně. Popsaný a
odzkoušený mechanismus by polemiky ohledně úhrad určených na růst mezd ukončil.

Vedení krajských nemocnic o situaci pravidelně a objektivně informuje pracovníky nemocnic a rádo by jim i tímto poděkovalo za pochopení situace a postoj, který k ní nezaujímají. Zdravotníci totiž nepochybují, že pokud se úhrady skutečně navýší, že je management nemocnic na úpravy mezd neprodleně použije.

Ohodnoťte tento článek!