Peníze od státu letos váznou

„Zastavení stavby přináší mnoho negativních důsledků. Část kapacity je hotová, není využívána a je vystavena i nebezpečí znehodnocení,“ říká ředitel poličské nemocnice Libor Stráník…

Rozsáhlými změnami prochází areál poličské nemocnice. Měla by zde vzniknout moderní léčebna dlouhodobě nemocných, prostory pro kvalitní ambulantní péči a domov důchodců.

Polička – V nemocnici se souběžně konají dvě stavební akce. První je rekonstrukce objektu bývalého lůžkového oddělení interny. Zde by měl vzniknout domov důchodců. Jeho stavbu financuje ministerstvo práce a sociálních věcí a z části se podílí i vlastník areálu, Svazek obcí AZASS.

Stavba domova důchodců začala v roce 2000 a bylo zde už investováno přes 15 miliónů korun. Její pokračování však závisí na ochotě státu uvolnit na další stavbu peníze. V letošním roce se však zatím ve státním rozpočtu s touto stavbou nepočítá. Ministerští úředníci to zdůvodňují nedostatkem financí.

Hrozí znehodnocení stavby

„Zastavení stavby přináší mnoho negativních důsledků. Část kapacity je hotová, není využívána a je vystavena i nebezpečí znehodnocení,“ říká ředitel poličské nemocnice Libor Stráník.

Na dokončení stavby by byla potřebná minimálně stejná částka, jaká už byla prostavěna. Podle původního harmonogramu měla být stavba dokončena v roce 2001. V letošním roce pak měl domov důchodců sloužit svým účelům. Dnes se však počítá s dokončením až v roce 2003.

Druhou stavební akcí je rekonstrukce staré nemocniční budovy. Ta je rozdělena do dvou etap, které na sebe plynule navazují, a plně ji financuje provozovatel zařízení, společnost Poličská nemocnice s.r.o. Přesnou částku, kterou investuje, však nesdělila.

„Je zde ovšem velká disproporce mezi tím, jak velké prostředky stát investuje do ostatních nemocnic okresu, a tím, že poličské nemocnici jako zdravotnickému zařízení už několik let nedal ani korunu,“ uvedl Libor Stráník.

Pokud bude přát počasí, aby stavba mohla plynule pokračovat, chtěli by všechny práce ukončit do září 2002. Polička tak získá moderní zdravotní zařízení splňující standardy 21. století.

Nové ambulance

Rekonstrukce staré nemocniční budovy zlepší podmínky v léčebně pro dlouhodobě nemocné, kde budou jedno a dvoulůžkové pokoje, některé s vlastním hygienickým zázemím. Jedno podlaží slouží ambulatní péči.

„Dojde zde ke změně dispozice, aby vzniklo šest samostatných ambulancí, skládajících se z čekárny, pracoviště sestry, pracoviště lékaře,“ popisuje ředitel Stráník. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a výtah, zlepšeny budou i tepelné vlastnosti budovy, bude zřízena i samostatná kotelna.

JAN NEUDERT, Noviny Svitavska, 9.1.2002

Ohodnoťte tento článek!