Peníze pro lékaře záchranek vystačí do podzimu

Lékaři zdravotnických záchranných služeb na navýšení mezd mnohde zatím čekají. Tam, kde peníze dostali, ale také vyhráno nemají. „Není ani jeden kraj, ve kterém by prostředky byly saturovány do konce roku v plné výši,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz řídící sekce zdravotnických záchranných služeb Odborového svazu zdravotnictví Vít Přibýlek.

Zdravotnické záchranné služby i jejich zřizovatelé hledají peníze na navýšení mezd pro své lékaře. Jak se situace aktuálně vyvíjí?

Situace se liší kraj od kraje, záleží jak se dokázal management dohodnout s krajem. Celé břemeno bylo hozeno na záchranné služby a zřizovatele. Vyhláška nepřiznala ZZS žádné prostředky na toto navýšení. Jsou kraje, které k tomu přistoupily relativně zodpovědně a peníze již poskytly. Ovšem není ani jeden kraj, ve kterém by prostředky byly saturovány do konce roku v plné výši. Ta situace se stále vyvíjí a nikde není dáno, že lékaři opět nevstoupí do nějakých protestů. Že se znovu zaktivizují, protože to napětí zde opravdu je.

Když říkáte, že nebyly poskytnuty prostředky v plné výši, znamená to, že lékaři dostávají nižší platy?

To znamená, že peníze byly poskytnuty, ale v omezené míře. Tedy, že vystačí zhruba do podzimu. Ale je to pouze pro kmenové lékaře, pokud by měly být zohledněni i nárůsty mezd pro externí lékaře, tak je situace zcela tristní.

V Moravskoslezském kraji zatím externí lékaři nedostali přidáno?

Externím lékařům se zatím nepřidalo a situace je velmi podobná v mnoha jiných krajích. Někde dokonce nedostali přidáno ani kmenoví lékaři, protože ti ředitelé na to prostě nemají prostředky.

V mnoha místech externím lékařům peníze navýšeny byly. Na dalších místech se o tom stále jedná. Neobáváte se, že právě toto může být zdrojem napětí?

Určitě to může být zdrojem napětí. Ale legislativní systém připustil vznik 14 naprosto nezávislých záchranných služeb. Tím, že záchranná služba byla delegována pod správu krajů, nebyla zastřešena žádným zákonem. Ten se teprve nyní připravuje. Opírá se o stařičký zákon, takže si každý kraj nastavil pravidla podle svých schopností. Tudíž pracují v každém kraji trochu odlišným způsobem…

Přispěje podle vás ke zlepšení připravovaná reforma zdravotnictví?

Zákon o záchranné službě v připravované reformě patří k těm méně problematickým. Ne, že by tam problémy nebyly, ale nejsou tak drastické. Snažíme se komunikovat s ministerstvem, aby sporné body odstranilo. Ale komunikace s touto vládou je problematická. Spíš bych ji nazval nekomunikací. Připomínky, které jsme za odborový svaz dávaly, byly smeteny ze stolu. MZ si hájí svou linii.

Peníze pro lékaře záchranek vystačí do podzimu
Ohodnoťte tento článek!