Peníze žádají jen některé nemocnice

„Mám zato, že nemocnice by rozhodně měla upozornit matku dítěte do šesti let na možnost, že její pobyt může uhradit i pojišťovna,“ řekl právník Josef Čech. Rozdílně než ústecká nemocnice k podobným případům přistupuje nemocnice v Mostě…

Ústí nad Labem – Nejednoznačné znění zákona umožňuje nemocnicím inkasovat peníze od rodičů doprovázejících hospitalizované dítě. Pobyt rodiče dítěte do šesti let hradí pojišťovna, ale většina rodičů není s touto možností obeznámena a samotné nemocnice na ni taktně neupozorňují.

„Zákon výslovně nestanoví povinnost takový pobyt matce umožnit,“ tvrdí ředitel ústecké Masarykovy nemocnice Jiří Madar. Nemocnice se odvolává na paragraf 25 zákona o zdravotním pojištění. Ten totiž říká, že průvodce hospitalizovaného dítěte může být spolu s ním přijat do nemocnice, pokud to zdravotní stav dítěte vyžaduje. Přitom psychologové a dětští lékaři se shodují, že vyjma specifických případů, je přítomnost rodiče žádoucí.

V Masarykově nemocnici ale matky, s výjimkou kojících, za pobyt v nemocnici platí. „Za pobyt matky na Dětské klinice a dětské chirurgii vybíráme částku, která je přesně nákladově vypočítána a činí 225 Kč nebo 325 Kč, záleží na tom, zda se matka u nás stravuje, nebo ne,“ potvrdil Madar.

„Mám zato, že nemocnice by rozhodně měla upozornit matku dítěte do šesti let na možnost, že její pobyt může uhradit i pojišťovna,“ řekl ústecký právník Josef Čech. Rozdílně než ústecká nemocnice k podobným případům přistupuje nemocnice v Mostě. Na jejích internetových stránkách lze nalézt informace o tom, že přítomnost matky považují za důležitou a její pobyt v nemocnici s dítětem bude uhrazen pojišťovnou.

„U nás matky malých dětí neplatí, bez výjimky. Máme ložnici pro matky, pokoje pro matky s dětmi a když je málo místa, máme místa pro matky zajištěna i na gynekologii,“ potvrdila informace staniční sestra dětské kliniky v Mostě Jana Bartošová.

Nemocnice, které nejsou uzpůsobeny na pobyty jednoho z rodičů, nabízejí jako alternativu pobyt na nadstandardním pokoji. „V případě zájmu matky o hospitalizaci s dítětem využíváme v areálu Pasteurova nadstandardní pokoje v ceně 350 korun,“ podotkl Madar. V praxi to znamená, že matka má na výběr buď od svého záměru zůstat s dítětem upustit, nebo se ubytovat na nadstandardně zařízeném pokoji. Týden v nemocnici může znamenat citelný zásah do rodinného rozpočtu.

„Já bych takovou částku zaplatila, ale je mi jasné, že pro některé rodiny je příliš vysoká,“ říká Dagmar Bednářová z Teplic. Z právního hlediska není tento postup diskriminační. „Je to věc úvahy, není to otázka právní, ale spíš morální,“ dodal Čech.

IVA GELETKOVÁ, Severočeské noviny, 6.6.2002

Ohodnoťte tento článek!