Pět decibelů navíc neprošlo

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by zvýšila noční i denní limity hluku o pět decibelů, nebude. „Vyhlášku úřednické vládě ke schválení už nedoručím,“ potvrdila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, že schvalovací řízení zastavila.

Připravovaný dokument se setkal s odporem nejen různých iniciativ, ale i hygienických stanic.
Přijetí vyhlášky není pravděpodobné ani po volbách. ČSSD, která nyní ve volebních preferencích s náskokem vede, se k ní staví odmítavě.

„Nevidím jediný důvod, proč zvyšovat hlukové limity,“ říká stínový ministr pro životní prostředí Petr Petržílek. Podle něho je ohrožení lidských sídel hlukem třeba řešit jinak – odklonem silnic nebo obchvaty kolem měst.

Nepřijetí vyhlášky potrápí kraje a města, která jsou vlastníky komunikací nižších tříd procházejících hustě obydlenými oblastmi. Velké problémy má zejména Praha. „Úprava hlukových norem by mohla situaci v městě částečně zjednodušit,“ připustil mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Město teď řeší problémy s hlukem například při stavbě spojky vnějšího pražského okruhu a napojení na dálnici D1 v okolí Běchovic, stížnosti na nadměrný hluk v centru magistrát nedávno vyřešil omezením maximální rychlosti na několika komunikacích.

S velkými hlukovými zátěžemi zápolí i některé stavby na severu Moravy. „Problém s vysokým hlukem nemáme ve dne, ale v noci. Limity jsou skutečně dosti přísné,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Důsledkem toho je výstavba drahých šestimetrových protihlukových stěn. Firma má problémy zejména při stavbě obchvatu Krnova a na silnici I. třídy kolem Tošanovic.

Podle ředitelství jsou však s hlukem větší problémy u starších silnic, které procházejí městy a obcemi. „Zvýšením provozu se problémy s hlukem ještě zvýšily,“ dodala.

Proti zvyšování hlukových limitů ze současných šedesáti decibelů ve dne a padesáti decibelů v noci by nebylo ministerstvo dopravy. „Podle našich informací jsou v České republice současné hlukové limity přísnější, než evropský standard. Ze strany ministerstva zdravotnictví jde tedy o pochopitelnou snahu tyto limity sjednotit,“ konstatoval Hanzelka.

„Žádná evropská směrnice o hluku neexistuje,“ oponuje Pavel Doucha z Ekologického právního servisu. Evropská legislativa je podle něj v případě hluku roztříštěná. Jako příklad uvádí sousední Rakousko, které dokonce nemá vůbec žádné limity pro hluk.

Ohodnoťte tento článek!