Pět páteřních nemocnic v Pardubickém kraji si polepší

Více než 14 miliónů korun bude v závěru roku rozděleno mezi pět páteřních nemocnic Pardubického kraje. Ty je musí uvolnit nejpozději do 31. prosince, neboť podléhají finančnímu vypořádání. Částku dostal Pardubický kraj na úhradu dodatečně uplatněných závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady…

byl použit stejný klíč jako v minulosti.

„Základem pro rozdělení byly výkony v bodovém ohodnocení povýšené na druhou děleny přepočteným počtem zaměstnanců. Takto se nejlépe odráží velikost i efektivita jednotlivých zařízení,“ přiblížil „rovnici“ pro rozdělování miliónů Josef Janeček (ODS), náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví.

„Kraj obdržel celkem 14,13 miliónu korun. Rada Pardubického kraje rozhodla rozdělit uvedenou částku mezi pět tzv. páteřních nemocnic Pardubického kraje.

Největší předvánoční nadílku získá Krajská nemocnice Pardubice, a to 5,36 miliónu korun, Nemocnice Chrudim obdrží 2,78 miliónu, Nemocnice v Ústí nad Orlicí 2,177, Nemocnice Litomyšl 2,013 a Nemocnice ve Svitavách 1,795 miliónu korun,“ dodal náměstek hejtmana Janeček.

Právo

Ohodnoťte tento článek!