Petr Benda: Ceny přístrojů pro Krajskou zdravotní jsou v pořádku

„Ani jedna z kontrol neprokázala žádná pochybení v cenách přístrojů ani v samotné veřejné soutěži. Vše proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ říká v rozhovoru předseda Krajské zdravotní, a.s.

– V současné době se hodně mluví o nákupu přístrojů pro Krajskou zdravotní, které jsou hrazeny z evropských dotací. Objevují se informace, že přístroje pořizujete za předražené ceny.

„Krajská zdravotní díky evropským dotacím získala robotické centrum, které je nejefektivnějším robotickým centrem v České republice. Během jednoho týdne se zde uskuteční v průměru 11 robotických operací.
Dále se pořídilo 128řadové CT, které slouží na radiodiagnostickém oddělení MNÚL, na onkologické oddělení byl za tyto peníze také pořízen nový lineární urychlovač a zařízení na centrální ředění cytostatik.
Dále pak spousta dalších běžných přístrojů, které jsou důležité pro práci lékařů a k účinnější péči o pacienty. Snažíme se vybavit nemocnice spadající pod Krajskou zdravotní moderními přístroji.
To má dvojí efekt – zaprvé kvalitní péči o pacienty a zadruhé udržení kvalifikovaného zdravotnického personálu. Pokud budou mít lékaři možnost pracovat s nejmodernější technikou, na které si budou moci zvyšovat svoji kvalifikaci, věřím, že nebudou mít takovou potřebu „utíkat“ do jiných nemocnic.“

– A jak je to s těmi cenami přístrojů?

„Mrzí mě, že jsou tyto nákupy ze strany některých médií, především České televize a internetového deníku Aktuálně.cz, neustále napadány. Výběrové řízení na tyto přístroje bylo vyhlášeno v létě 2008 a přístroje byly nakoupeny na podzim 2008, tedy před mým nástupem do Krajské zdravotní. Po mém nástupu byly provedeny kontroly těchto nákupů ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a současně jsme si nechali provést nezávislý audit. Rovněž nedávná kontrola ministerstva financí prokázala, že ceny přístrojů nakoupené do Krajské zdravotní byly v pořádku.“

– Jak dopadl samotný audit?

„Ani jedna z těchto kontrol neprokázala žádná pochybení v cenách přístrojů ani v samotné veřejné soutěži. Vše proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Mám spíš pocit, že se někdo snaží vyvolat kauzu a poškodit jméno Krajské zdravotní. Již několikrát jsme řekli, že společnost je připravena na jakoukoliv kontrolu a poskytneme k ní veškerou součinnost.“

– V Teplicích funguje dětský stacionář. Prý chce Krajská zdravotní tuto budovu prodat?

„To je další ze spekulací, která se v posledních dnech objevila. Musím to vyloučit. Dětský stacionář v teplické čtvrti Šanov slouží dětem s pohybovým onemocněním. Provádí se zde léčebná rehabilitace. Je třeba ujistit především rodiče dětí, které navštěvují tento stacionář, že budova se neprodává a děti se nikam stěhovat nebudou.“

– Kandidujete za ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny. Čím byste se chtěl ve sněmovně zabývat?

„V případě, že dostanu důvěru občanů ve volbách, tak se zaměřím na to, aby legislativní úroveň našich zákonů byla ku prospěchu jak horníkům z Mostecka, tak vinařům z Moravy. Považuji za důležité mít možnost využít politický vliv v konkrétním projektu dotýkajícího se Ústeckého kraje.
Například, pokud by můj hlas mohl rozhodnout o investicích a tedy i o pracovních příležitostech pro náš, velkou nezaměstnaností zatížený, region, tak nebudu váhat ani vteřinu. Na to se voliči mohou spolehnout.“

Ohodnoťte tento článek!