Pitná voda? V nemocnici teče jenom v kuchyni

Titulní obrázek

Nábor nových zaměstnanců zůstává v českobrodské nemocnici problémem. „Za poslední dobu jsme získali dvě nové sestry,“ uvedl Pavel Nesnídal. Pojišťovna stanovila konkrétní termín pro doplnění chybějícího personálu, především zdravotních sester a pomocného zdravotnického personálu. Tím je 30. září letošního roku. „Pokud vedení nemocnice do stanoveného termínu nedostatky neodstraní, přistoupí VZP ke snížení smluvně stanoveného rozsahu zdravotní péče,“ konstatoval Jiří Rod…

Užitková voda – to je verdikt rozborů vody pro českobrodskou nemocnici

Nábor nových zaměstnanců zůstává v českobrodské nemocnici problémem. „Za poslední dobu jsme získali dvě nové sestry,“ uvedl Pavel Nesnídal. Pojišťovna stanovila konkrétní termín pro doplnění chybějícího personálu, především zdravotních sester a pomocného zdravotnického personálu. Tím je 30. září letošního roku. „Pokud vedení nemocnice do stanoveného termínu nedostatky neodstraní, přistoupí VZP ke snížení smluvně stanoveného rozsahu zdravotní péče, včetně odpovídajícího snížení plateb,“ konstatoval Jiří Rod. Co na to majitel, tedy město? Místostarosta Jakub Nekolný se dělí o neradostné postřehy: „My řešíme věci, které jsou v ekonomické vazbě na město. Co se týká personálního obsazení a léčby, je výlučnou záležitostí provozovatele. Vím, že zdravotní sestry shání a že přestali přijímat nové pacienty na oddělení LDN.“ Českobrodská radnice si závazek nemocnice nese jako břímě dál. Protože je vlastníkem objektu, musí se spolupodílet na řešení problému s vodou. V nemocnici je totiž na městský vodovod napojena jenom kuchyně. Ostatní budovy využívají studnu, která je v objektu. Voda z tohoto zdroje byla označena za užitkovou. „Byli jsme upozorněni, ať nepoužíváme vodu z kohoutků na pití,“ uvedla jedna z pacientek a dodala, že na chodbách byly umístěny stojany s pitnou vodou. „Situaci budeme společně řešit. Musíme zvážit všechny možnosti. Například zařízení na úpravu vody. Protože nemocnice má ohromné odběry vody, je napojení na veřejnou vodovodní síť problematické. Objem odběru vody by se navýšil. Co by to udělalo zejména v letních měsících je otázkou,“ obával se místostarosta. PP Hospitals řeší i ekonomickou situaci. Společnost požádala českobrodskou radnici o snížení nájemného. O tom ve středu večer jednala rada města. Žádné usnesení ale nepřijala. To by mělo padnout až příští středu.

Dana Zářecká, Regionální deník

Pitná voda? V nemocnici teče jenom v kuchyni
Ohodnoťte tento článek!