Plán na převod pražských nemocnic

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Přpis části pořadu Otázky Václava Moravce, která byla věnována budoucnosti pražského zdravotnictví a jejímž hostem byl primátor Bohuslav Svoboda.

Václav MORAVEC, moderátor: Podíváme-li se na rozpočet hlavního města Prahy, v letošním roce příjmy zhruba ve výši 37 miliard a 380 milionů korun podle rozpočtu na internetových stránkách by pak výdaje měly činit 45 miliard 680 milionů v položce financování je částka ve výši asi 8 a čtvrt miliardy korun. Vy jste pane primátore přišel také s plánem převodu čtyř nemocnic pod Prahu, ukazuje se a zase část zastupitelů jasně říká, že to je vaše takříkajíc partyzánština a že toto nemůže projít ještě navíc ve chvíli, kdy by to mohlo i zatěžovat rozpočet hlavního města Prahy. Počítáte s tím, že vám to v Poslanecké sněmovně neprojde? Takže počítáte s tím, že vám to neprojde?

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Počítat v Poslanecké sněmovně musíte se vším. Není nic o čem byste mohl počítat. Já bych jenom podotkl, že ten plán na převod čtyř nemocnic není moje partyzánština, že to byl návrh vycházející z ministerstva financí. Já bych jenom podotkl že ti, co se k tomu vyjadřují, o tom velmi málo ví.

Václav MORAVEC, moderátor: Teď mluvíte i o šéfovi sněmovního zdravotního výboru Borisi Šťastném?

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Protože já, který se zabývám zdravotnickou politikou celý život, také neumím na tu otázku odpovědět a my jsme jednoznačně řekli, že jediné, co uděláme, že provedeme studii proveditelnosti a na základě těch faktů řekneme ano nebo ne. Čili v tuto chvíli žádná variant, spojení nemocnic neleží na stole, že leží na stole to, že se pokoušíme hledat řešení zdravotnictví v Praze, protože my se musíme jako Praha přihlásit ke své zodpovědnosti, protože jsme zároveň kraj a máme zodpovědnost za úroveň lůžkové zdravotní péče na území kraje stejně jako všechny ostatní kraje. V tuto chvíli jakákoliv diskuse o tom, ztrácí smysl a kdo říká nějaký názor, že něco ví, nebo neví, ví skutečně o hodně víc než já a všichni experti, protože ta fakta na stole nejsou. My je teď začínáme shromažďovat.

Václav MORAVEC, moderátor: Tedy to, že Praha nemůže provozovat Homolku, když například Boris Šťastný říká: nedovedu si vůbec představit, že by město Praha mělo zřizovat v rámci své krajské nemocnice zařízení, které má oddělení typu sterotaktické robotické chirurgie nebo oddělení neuroonkologické léčby Lexelovým gama nožem. Říká: převod Homolky je fantasmagorie a já rozhodně pro tento návrh svou ruku na zastupitelstvu ani v parlamentu nezvednu, říká Boris Šťastný.

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: To je v pořádku, ale já musím v tuto chvíli naprosto jednoznačně konstatovat, že fakta, která uvádí, jsou fakta nesprávná. Je to jeho dojem, jeho myšlenka, ale je zcela v rozporu se skutečností. Všechny tyto věci lze ošetřit a mohou být. Já mám celou řadu.

Václav MORAVEC, moderátor: Kompetence předsedy sněmovního zdravotnického výboru? Takže on nemá dostatek informací.

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: To je v pořádku. Já mám jiný názor, on má jiný názor. Já se ho snažím podložit fakty, on ho říká na základě dojmu. Neumím s tím pracovat jinak.

Václav MORAVEC, moderátor: Budete i toto na ideové konferenci v pondělí řešit, protože je mnoho věcí.

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Určitě nebudu, protože fakta, která budou na stole, budou na stole na konci roku. To znamená, analýza celé té situace a tam já milerád řeknu: Pane doktore Šťastný, já se omlouvám, sice jste používal nesprávnou argumentaci, ale výsledkem se s vámi shoduji, není to výhodná varianta pro řešení pražského zdravotnictví. Anebo mu řeknu: pane doktore, tady jsou fakta, takto poskládaná v balíčku, převázaná červenou mašličkou, kteří říkají, že to je v tuto chvíli optimální řešení ne pro Prahu, ale pro občany kraje Praha. Nic jiného neřešíme.

Václav MORAVEC, moderátor: Jakou životní zkušenost jste si v těch uplynulých dvou letech, kdy jste se rozhodl kandidovat a být tváří ODS v Praze, jakou hlavní životní zkušenost jste učinil?

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Jedna taková zvláštní zkušenost je ta, že v okamžiku, kdy máte nějakou myšlenku nebo nějaký plán, okamžitě vznikne skupina, která je pro a skupina, která je proti. To je zkušenost, která je pro mě relativně nová.

Václav MORAVEC, moderátor: I po té zkušenosti v lékařské komoře a vedení lékařské komory?

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: V těch lékařích bylo více věcnosti. Oni, když měli názor proti, tak ho měli nějakým způsobem podložený a byl to boj dvou názorů, ne dvou úvah. My v současné době například jsme začali nebo já jsem s tím začal uvažovat o tom, že je otázka Dopravního podniku a otázka budování dalšího metra je naprosto špatně založená a postavili jsme, dali jsme a stůl variantu, kdy to metro do Písnice budeme řešit jiným způsobem, kdy ho začneme stavět tedy od centra Prahy vně, tak aby postupně už mohlo fungovat a že využijeme stávající trasu C na to, aby to navázalo a dostalo se to na to náměstí Míru nebo do středu města, kde ten přestup bude a že to metro bude komunikabilní s těmi ostatními stanicemi. To je úvaha, která je úplně nově na stole, ale finálně znamená, 10 miliard úspory a kromě této úspory to znamená, že okamžitě při tom postupném stavění dává možnost té přetížené oblasti směrem na tu Písnici, že ta dopravní obslužnost se bude nastavovat, že bude postupně vznikat a bude postupně průjezdná, protože nepotřebuje žádné depo, žádnou křížící stanici a dokonce, světě div se, varianta o které uvažujeme, bude jezdit stejným způsobem, se stejnou trakcí se stejným zabezpečením, takže bude moci jezdit i po těch ostatních kolejích. Ta varianta, která byla namalovaná znamenala, že to bude extra věc, s úplně jiným systémem.

Václav MORAVEC, moderátor: A o 10 miliard dražší.

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Tam je deset miliard rozdílu.

Václav MORAVEC, moderátor: Konstatuje pražský primátor, předseda pražské ODS, Bohuslav Svoboda. Děkuji, že jste přijal mé pozvání a těším se příště v Otázkách na shledanou.

Bohuslav SVOBODA, pražský primátor /ODS/: Děkuji.

Plán na převod pražských nemocnic
Ohodnoťte tento článek!